Op deze pagina vind je diverse termen die veel gebruikt worden in de wereld van het drukken en uitgeven van boeken. Mis je iets, stel je vraag aan onze 'digitale assistent' Marion of neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting.

Terminologie

Wet op de vaste boekenprijs

De Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) kent een uitzondering voor boeken die via POD worden geproduceerd. Dit staat aangegeven op de volgende pagina: veelgestelde vragen Wvbp. Als uw boek per stuk via POD wordt geproduceerd, hoeft het niet te worden aangemeld bij het Commissariaat voor de Media (CvdM). De regels zijn vrij onduidelijk, dus lees de vragenpagina van het CvdM goed door. Omdat wij niet de uitgever van uw boek zijn, melden wij het ook niet voor u aan bij het CvdM.
Boeken die in grote oplage worden geproduceerd, moeten wel worden aangemeld. Hiervoor heeft u een btw- en KvK-nummer nodig. Als u dit niet heeft, kunt u contact opnemen met het CvdM.
De Wvbp geldt niet voor e-books. E-bookverkopers mogen de prijs van een e-book dus zelf bepalen. Sommige verkopers houden lage prijzen aan om klanten binnen te halen. De marge die u in dat geval overhoudt, is de marge die u ook zou overhouden wanneer uw e-book tegen de reguliere verkoopprijs zou worden verkocht. Als een e-bookverkoper een lagere verkoopprijs hanteert, is dat dus van invloed op zijn marge en niet op die van u.

Distributievorm

De distributievorm is de wijze waarop een boek wordt aangeboden. Via Pumbo kunnen we drie distributievormen aanbieden:

 • Boek (geprinte uitgave)
 • E-book (PDF-uitgave)
 • E-book (ePub-uitgave)

Eén titel (één project) kan dus bestaan uit maximaal drie distributievormen.

Project

Een project omvat één boektitel met de mogelijkheid voor meerdere distributievormen.
Een aantal eigenschappen, zoals bijvoorbeeld de titel, de auteur en de samenvatting, is voor alle distributievormen gelijk. Deze informatie hoeft u dan ook maar één keer per project in te stellen.
De gegevens die wel specifiek per distributievorm gelden, zoals de ISBN’s, de bestanden en de prijsgegevens, kunt u wel afzonderlijk instellen.

PDF

PDF (Portable Document Format) is een standaard voor de uitwisseling van elektronische documenten en formulieren die in hun oorspronkelijke vorm gereproduceerd moeten kunnen worden.
PDF is een universele bestandsindeling waarmee lettertypen, afbeeldingen en de lay-out van elk willekeurig brondocument behouden blijven, ongeacht het programma of het platform waarmee het document werd gemaakt.
Een voordeel van een PDF-bestand is dat het er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Microsoft Word-document, op elke printer hetzelfde uit zal zien. Ook kan een PDF-bestand op alle besturingssystemen bekeken en bewerkt worden.
Om een PDF-bestand te kunnen openen, heeft u een PDF-reader nodig zoals bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader.

Epub

Epub (Electronic Publication) is een gratis en open e-bookformaat dat ontwikkeld is door het International Digital Publishing Forum (IDPF). Epub is de bestandsextensie van een type (XML) dat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld e-books.
Een epub bestand is een combinatie van drie open standaarden: de Open Publication Structure (OPS), het Open Packaging Format (OPF) en het Open Container Format (OCF).
Het voordeel van een ePub is dat de tekst zich aanpast aan het scherm (‘reflowable content’). Bij een klein scherm worden de zinnen automatisch korter gemaakt of de tekst kleiner, bij een groter scherm langer en groter. Bij het PDF-formaat is dat niet het geval en daarom is dit moeilijker te lezen op kleinere schermen.
De opmaaktaal van een epub is vergelijkbaar met HTML-code, waarmee ook websites worden opgemaakt.

Lettertypen insluiten / fonts embedden

Als u een lettertype ofwel font insluit, weet u zeker dat de PDF dezelfde fonts gebruikt als het oorspronkelijke document, ongeacht waar u de PDF opent en welke fonts op dat systeem zijn geïnstalleerd. Zo blijft de lay-out identiek.
Indien een lettertype niet wordt ingesloten, wordt er een alternatief gekozen als het gebruikte lettertype niet op het systeem van de ‘lezer’ voorkomt. Zo kan er een afwijking in de opmaak voorkomen.
Een PDF-bestand waarbij het lettertype niet is ingesloten, wordt door ons afgekeurd.
Hoe u een lettertype juist kunt insluiten (een printklare PDF maken), leest u in support.

Marges spiegelen

Een bladzijde uit uw boek bestaat uit een voor- en achterzijde (twee pagina’s). De buitenkant van de achterzijde is het spiegelbeeld van de buitenkant van de voorzijde.
Om de witranden rondom de tekst optisch gelijk te houden, kunt u de marges spiegelen. Doet u dat niet, dan is de witruimte op de achterzijde van de bladzijde aan de binnenkant altijd heel krap en aan de buitenzijde te ruim. Dat komt omdat er een deel van de pagina wegvalt in de rug.
In tekstbewerkingsprogramma’s kunt u aangeven dat u de marges wilt spiegelen. Hoe u dat het best kunt doen, leest u in support.

ISBN

Het Internationaal Standaard Boeknummer (ISBN) is een unieke titelidentificatie die wereldwijd wordt gebruikt om gegevens van boeken en aanverwante producten op te slaan in computers van bibliotheken, grossiers, importeurs, distributeurs en boekverkopers.
Het doel van het ISBN is dat elke titel die een uitgever uitgeeft snel en eenvoudig is terug te vinden in databestanden.
Het ISBN vormt voor boekverkopers het bestelnummer van het boek waarmee informatie over de titel opgevraagd kan worden en bestellingen geplaatst kunnen worden.
Het ISBN-systeem is er voor beroepsuitgevers, maar ook universiteiten, bedrijven, verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen gebruikmaken van het ISBN.

ISBN-10

In 1966 werd in Engeland een Standard Book Number (SBN) ingevoerd door de boekhandelsketen W.H. Smith. Het kende negen cijfers, verdeeld in de groepen uitgeversaanduiding, titelaanduiding en controlecijfer.
In 1970 werd het systeem internationaal overgenomen als International Standard Book Number, al is in Engeland het negencijferig systeem nog jarenlang gebruikt naast het nieuwe.
Dat ISBN was tiencijferig gemaakt: er werd een groepscode voor de drie bestaande groepen geplaatst en voor Engelssprekende landen was die groepscode 0 of 1.
Andere landen sloten zich aan. Als hun registratiegroep uit meer dan één cijfer bestond, ging dat ten koste van de erop volgende cijfers; uitgevers- en/of titelaanduiding werden dus korter. (Bron: Wikipedia)

ISBN-13

De tiencijferige ISBN’s raakten op en mede om de aansluiting te verstevigen met de internationale EAN-standaard werd het ISBN uitgebreid tot dertien cijfers. ISBN-10 werd ISBN-13.
Die operatie ging op 1 januari 2007 in de praktijk van start en op 1 januari 2008 moesten alle codes zijn ‘omgenummerd’. Voor deze exercitie bestaat overigens een ‘converter’, waarmee ook het controlegetal kan worden vastgesteld.
Voorlopig is aan bestaande nummers alleen het prefix 978 toegevoegd; hun aantal is daarmee gelijk gebleven. Maar doordat ook het prefix 979 voor de toekomst is gereserveerd, is op termijn het beschikbare aantal ISBN’s verdubbeld. (Bron: Wikipedia)

Witrand

De witrand is de lege ruimte op de pagina, rondom uw tekst. De grootte van de witrand kunt u zelf bepalen. Zie ook het support.

Snijrand

De snijrand is de rand waarop het boek zal worden afgesneden. Alles buiten deze rand (afloop) zal worden weggesneden.
Het toevoegen van een afloop met snijrand is verplicht voor de cover, maar ook voor het binnenwerk als er gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen of kleuren die tegen de rand aan staan.
Elke printer heeft een bepaald bereik. Stel dat u een afbeelding volledig op A4-formaat wilt zien en u gebruikt geen afloop en snijdt niets weg, dan zit er altijd een witte rand omheen omdat de printer dat gebied niet kan bedrukken. De grootte van de rand kan variëren en is afhankelijk van de printer.
Om ervoor te zorgen dat er geen witte rand ontstaat, maakt u het originele bestand groter, stelt u de snijrand in op het A4-formaat en plaatst u de randen van de foto over de snijrand. De printer pakt nu een groter vel papier en snijdt het restant weg, waardoor er geen witte rand meer zichtbaar is. U kunt deze techniek ook op het binnenwerk toepassen.
Wij hanteren een afloop van 3 mm. De snijrand staat dan rondom 3 mm vanaf de rand van het bestand en het bestand is rondom 3 mm groter dan het gewenste eindformaat.

Afloop

Met de afloop bedoelen we het gebied buiten de snijrand. Het is verplicht om de cover met afloop aan te leveren.
Wij hanteren een afloop van 3 mm. Deze afloop (het gebied buiten de snijlijn) wordt uiteindelijk weggesneden. Houd daar rekening mee in uw ontwerp.
Het binnenwerk kan ook met afloop worden aangeleverd, maar dat is niet altijd noodzakelijk. Doe dit alleen als u bepaalde afbeeldingen tot aan de rand zou willen laten doorlopen.

Trimbox

De trimbox is voor ons noodzakelijk en wordt, indien nog niet aanwezig, altijd door ons in een PDF-bestand geplaatst.
Deze lijn rondom het bestand wordt door Pumbo als snijlijn gebruikt en geeft het schone, netto formaat van het bestand weer.
De trimbox is alleen zichtbaar in programma’s zoals bijvoorbeeld Adobe Acrobat Pro. In de reguliere PDF-readers zijn deze gegevens niet zichtbaar.
De rand wordt uiteraard ook niet meegeprint.

Bestanden

Wanneer moet ik een afloop toevoegen?

Maakt u gebruik van minimaal één afbeelding (of kleurenvlak) die de rand van het papier raakt, dan moet het gehele bestand een afloop van 3 mm bevatten. Het bestand zelf moet dan rondom 3 mm groter worden aangeleverd, waarbij de afbeelding of het kleurenvlak geheel in deze 3 mm afloop doorloopt. De reden hiervoor ligt bij het drukken en naderhand snijden. Voor het snijden geldt namelijk een kleine foutmarge. Als u een afbeelding of kleurenvlak niet in de afloop laat doorlopen en er wordt net iets naast gesneden, loopt er een witte lijn langs de rand van het papier, wat niet uw bedoeling was. Door afloop te gebruiken is hier geen kans meer op.

Wat moet er in het colofon staan?

Op de vierde pagina van een boek staat normaal gesproken het colofon. Dit is een opsomming van de manier waarop een boek tot stand is gekomen. Op de volgende pagina kunt u een voorbeeld van het colofon zien: colofon. Wij vragen niet om een groot logo op uw kaft of een gehele pagina aan ons gewijd, maar we waarderen het wel als u ‘Druk: Pumbo.nl’ in het colofon kunt vermelden.

Hoe dik mag mijn boek zijn?

Bij POD-boeken is de maximale rugdikte 5 cm; groter dan dit kunnen wij POD-boeken helaas niet produceren. De dikte van de rug hangt zowel af van het aantal pagina’s als van de papiersoort. Hoe dik de rug wordt, kunt u precies berekenen op deze pagina: cover formaat. Als u er niet uitkomt, kunnen wij u altijd bijstaan per telefoon of e-mail.

Bij offsetdrukwerk is er meer mogelijk, maar bij extremen beoordelen wij graag zelf of er een goed product uitkomt of dat er toch iets veranderd moet worden.

Producten en diensten

Ebook abonnement - uw ebook verkopen via boekhandels

U kunt als auteur een abonnement afsluiten om uw e-books te verkopen via online boekhandels. Sluit u een abonnement af, dan melden wij uw e-book kosteloos aan bij het CB, zodat het behalve via Boekenbestellen.nl ook beschikbaar is via belangrijke aanbieders zoals Apple, Bol.com, Kobo of de Koninklijke Bibliotheek. U betaalt hiervoor €9,95 per maand voor de eerste titel en €2,50 extra per maand voor iedere volgende titel. Het afsluiten van een abonnement is bijzonder eenvoudig en kunt u zelf doen vanuit uw Pumbo-account. De eerste betaling doet u voor twaalf maanden en daarna kunt u het abonnement maandelijks verlengen. Meer informatie vindt u terug op de pagina: https://www.pumbo.nl/boek-uitgeven/ebook/verkopen

Hoe kan ik mijn boek verkopen?

Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk manieren aan te bieden om uw boek te verkopen.
Daarom ondersteunen we vrijwel elke mogelijkheid. We lichten de verschillende opties hier kort toe.
U kunt uw boek op drie manieren verkopen:

 1. Via uw eigen website of vanuit huis/kantoor
 2. Via onze verkoopwebsite Boekenbestellen.nl
 3. Via de boekhandel

Hieronder een uitleg van deze drie mogelijkheden:

1. Via uw eigen website of vanuit huis/kantoor
Uiteraard kunt u altijd boeken voor thuis of op kantoor bestellen en die zelf verkopen. Een voordeel hiervan is dat u in de meeste gevallen meer winst overhoudt, omdat u geen boekhandelskorting hoeft af te staan. Een nadeel is dat het veel werk is om boeken zelf te verkopen.

Als u op een evenement bent of een seminar geeft waar u uw boek verkoopt, moet u ook de betaling afhandelen en dat kan veel tijd kosten.

Als u uw boek via uw eigen website verkoopt, moet u het ook inpakken, adresseren, frankeren en naar een postkantoor brengen. In de meeste situaties kunt u deze tijd beter besteden aan de promotie van uw boek.

Wilt u wel via uw eigen website blijven verkopen, maar het werk liever uitbesteden? Dat kan via onze externe winkelwagen of XML-koppeling.

2. Via onze verkoopwebsite Boekenbestellen.nl
Deze website hebben wij speciaal ontwikkeld voor onze klanten, zodat zij een professionele verkoopwebsite tot hun beschikking hebben. Als u dat wilt, krijgt u een gratis vermelding op deze website en kunt u uw promotieactiviteiten richten op uw persoonlijke verkooppagina.

Klanten kunnen op deze pagina eenvoudig uw boek bestellen en afrekenen. Vrijwel alle betaalmethoden worden geaccepteerd.

Hier kunt u een voorbeeld zien van zo’n verkooppagina: Thailand voor beginners.

Via deze website hoeft u geen boekhandelskorting af te staan. Wij rekenen alleen de €0,60 transactiekosten door die wij ook door de bank berekend krijgen. 

Het is ook mogelijk een koppeling te maken vanaf uw website met Boekenbestellen.nl. Zo kunt u uw boek via uw eigen website blijven verkopen, maar handelen wij de betaling en eventueel ook de verzending voor u af.

3. Via de boekhandel
De meest gebruikte methode om boeken te verkopen, is nog steeds via de boekhandel.

Wij beschikken als één van de weinigen in Nederland over een uitgebreide koppeling met het Centraal Boekhuis (CB).

Vrijwel alle boekhandels zijn bij het CB aangesloten. Als wij uw boek aanmelden onder onze account, wordt het beschikbaar voor deze boekhandels.

Dit betekent niet dat de fysieke boekhandel automatisch een stapel boeken in de winkel zal neerleggen. Het betekent wel dat uw boek automatisch op de websites van online boekhandels te koop komt te staan, waaronder Bol.com, Managementboek.nl en vele andere. Zij hebben immers onbeperkte schapruimte.

Welke typen boeken kan Pumbo leveren?

Een boek drukken via Pumbo biedt veel mogelijkheden qua binding en papiersoorten.

Wij werken niet met vaste formaten, maar kunnen boeken tot op de millimeter nauwkeurig en naar uw wensen produceren.

We leveren boeken via twee productiemethoden:

 1. Printing on Demand (POD), ofwel per stuk produceren
 2. Offset drukken in grote oplage

Bij zowel POD als offset drukken, kunnen we de volgende soorten boeken produceren:

Klik op één van bovenstaande bindingen om een uitgebreide toelichting te lezen.

Bij offset drukken zijn vrijwel alle papiersoorten beschikbaar. Bij POD kunt u kiezen uit de acht meest gebruikte papiersoorten.

Op de volgende pagina kunt u meer lezen over de verschillende papiersoorten: papiersoorten.

Welke papiersoorten kan ik kiezen?

Wij kunnen boeken op twee manieren produceren:

 • Printing on Demand (POD), ofwel per stuk produceren
 • Offset drukken in grote oplage

Bij offset drukken kunt u vrijwel alle denkbare papiersoorten bij ons bestellen. Bij POD werken we met de meest gebruikte papiersoorten, om zo boeken snel per stuk te kunnen produceren.

De papiersoorten waar u uit kunt kiezen bij een POD-geprint boek zijn:

 • 80 grams HVO
 • 90 grams HVO
 • 120 grams HVO
 • 160 grams HVO
 • 80 grams Biotop
 • 90 grams Biotop
 • 120 grams Biotop
 • 115 grams MC silk
 • 135 grams MC silk
 • 170 grams MC silk
 • 200 grams MC silk
 • 80 grams MC gestreken
 • 90 grams MC gestreken
 • 100 grams MC gestreken
 • 120 grams MC gestreken
 • 160 grams MC gestreken
 • 200 grams MC gestreken
 • 200 grams MC gloss
 • 90 grams roman

Bovenstaande papiersoorten zijn bij offset dus ook allemaal mogelijk.

HVO-papier staat voor ‘Hout Vrij Offset’ en is een papiersoort met een open structuur. Het voelt daarom ruwer aan en de inkt wordt beter in het papier gezogen. HVO-papier heeft een matte uitstraling. Het is prima mogelijk om foto’s in kleur op HVO-papier te drukken, maar omdat de inkt iets beter in het papier wordt gezogen en het papier een matte uitstraling heeft, ‘spat’ een foto minder van het papier dan bij MC-papier.

MC-papier staat voor ‘Machine Coated’ en is een papiersoort waar een coating overheen zit. Hierdoor voelt het papier gladder aan en blijft de inkt beter op het papier liggen. MC-papier heeft meestal een licht glanzende uitstraling. Dat geldt alleen niet voor MC gloss, dat sterk glanzend is. Daarnaast is er nog een verschil tussen MC silk en MC gestreken. Deze laatste papiersoort is helderwit. MC silk lijkt optisch wel wit, maar heeft een heel licht kleurtje waardoor deze papiersoort minder vermoeiend is voor de ogen.

Op de volgende pagina kunt u meer lezen over de verschillende papiersoorten: https://www.pumbo.nl/boek-drukken/papiersoorten.

Kan ik een boekomslag ook dubbelzijdig laten bedrukken?

Het is bij POD-printen en bij offset drukken mogelijk om de binnenzijde van de cover van een paperback te bedrukken. Dit kost bij een POD-paperback € 0,50 inclusief btw extra per boek.

Als u dit wilt bij een paperback die in grote oplage offset wordt gedrukt, kunt u contact met ons opnemen voor een offerte. De kosten zijn dan afhankelijk van het aantal boeken dat u wilt laten drukken.

Als u de binnenzijde van de cover van een paperback wilt laten bedrukken, levert u het ontwerp daarvoor aan als tweede pagina van het PDF-bestand met de cover. Dit wordt dus een extra pagina met dezelfde formaten en instellingen, waarbij de linkerzijde de binnenkant van de voorzijde is en de rechterzijde de binnenkant van de achterzijde.

Bij een hardcover wordt gebruikgemaakt van schutbladen. Dit zijn vellen papier die tegen de binnenzijde van de hardcover worden geplakt. Hierdoor is het niet mogelijk om de binnenzijde van een hardcover te bedrukken. Wel is het mogelijk om de schutbladen te bedrukken, maar dit kan alleen als u ervoor kiest om een grote oplage offset te drukken. De schutbladen kunnen dan in zwart-wit, met een PMS-kleur of volledig in kleur worden bedrukt. Neem contact met ons op voor een offerte.

Hoe kan ik mijn e-book verkopen?

U kunt uw e-book op drie manieren verkopen:

 • Via uw eigen website of vanuit huis/kantoor
 • Via onze verkoopwebsite Boekenbestellen.nl
 • Via de boekhandel

Hieronder een uitleg van deze drie mogelijkheden:

1. Via uw eigen website of vanuit huis/kantoor
U kunt uw e-book altijd te koop zetten op uw eigen website. Ook al geeft u uw e-book via Pumbo uit, dan nog blijft u alle rechten bezitten en mag u uiteraard ook zelf bepalen waar u uw e-book verkoopt.

Het kan wel lastig zijn om uw e-book via uw website te verkopen, want u moet dan zelf de betaling afhandelen en het e-book bij een succesvolle betaling geautomatiseerd naar de klant sturen.

Wilt u wel via uw eigen website blijven verkopen, maar het werk liever uitbesteden? Dat kan via onze externe winkelwagen of XML-koppeling.

2. Via onze verkoopwebsite Boekenbestellen.nl
Deze website hebben wij speciaal ontwikkeld voor onze klanten, zodat zij een professionele verkoopwebsite tot hun beschikking hebben. Als u dat wilt, krijgt u een gratis vermelding op deze website en kunt u uw promotieactiviteiten richten op uw persoonlijke verkooppagina.

Klanten kunnen uw e-book op deze pagina eenvoudig bestellen en afrekenen. Vrijwel alle betaalmethoden worden geaccepteerd.

Hier kunt u een voorbeeld zien van zo’n verkooppagina: Thailand voor beginners.

Via deze website hoeft u geen boekhandelskorting af te staan.

Het is ook mogelijk een koppeling te maken vanaf uw website met Boekenbestellen.nl. Zo kunt u uw e-book via uw eigen website blijven verkopen, maar handelen wij de betaling voor u af.

3. Via de boekhandel
De meest gebruikte methode om e-books te verkopen, is nog steeds via de boekhandel.

Wij beschikken als één van de weinigen in Nederland over een uitgebreide koppeling met het Centraal Boekhuis (CB).

Vrijwel alle boekhandels die e-books verkopen, zijn bij het CB aangesloten. Als wij uw e-book aanmelden onder onze account, wordt het beschikbaar voor deze boekhandels.

Dit betekent dat uw e-book automatisch op de websites van online boekhandels te koop komt te staan, waaronder Bol.com, Managementboek.nl, de Apple iBookstore en vele andere.

Op de volgende pagina vindt u meer informatie over het verkopen van e-books via de online boekhandel: e-book uitgeven.

Kan ik een e-book ook gratis uitgeven?

Ja, dat kan. Dit wordt door klanten gedaan die hun e-book zo veel mogelijk willen verspreiden en hiervoor geen vergoeding willen ontvangen.

Zij doen dit meestal om meer bekendheid te krijgen binnen hun vakgebied.

Hiertoe kunt u een project aanmaken en vervolgens kiezen voor gratis publiceren (zie ‘Stap 4: Publicatie’).

U krijgt dan een unieke pagina op onze website voor het gratis e-book. De klant kan uw e-book hier vervolgens downloaden.

Als tegenprestatie vragen wij de klant om zijn of haar naam en e-mailadres achter te laten. Deze gegevens kunt u vervolgens inzien en gebruiken voor eigen doeleinden.

De klant moet bij het downloaden wel expliciet akkoord geven voor het gebruik van deze gegevens, anders is downloaden niet mogelijk.

Kan ik ook een blog bijhouden op jullie website?

Nee, daar hebben we bewust voor gekozen.

Een blog bijhouden is zeker een goed idee, alleen adviseren wij hiervoor het gebruik van professionele blogplatforms.

Deze platforms zijn in bloggen gespecialiseerd, zodat u zeker weet dat u dit optimaal, veilig en eenvoudig kunt doen.

Bovendien is uw blog dan niet gekoppeld aan één aanbieder en dat is wel zo prettig voor u. Tips: www.wordpress.com of www.blogger.com. Van beide diensten kunt u gratis gebruikmaken. U kunt deze zelfs laten koppelen aan een eigen domeinnaam.

Wilt u het echt professioneel aanpakken en heeft u nog geen eigen website? Kijk dan op de volgende pagina voor meer informatie over het laten maken hiervan: website laten maken.

Hoe kan ik mijn boek op Managementboek.nl verkopen?

Een eigen boek uitgeven én presenteren aan een grote zakelijke doelgroep op Managementboek.nl? Dat kan eenvoudig voor POD-titels of reeds gedrukte boeken (offset).

De belangrijkste voorwaarden van Managementboek.nl zijn:

 • Levering van e-books, boeken en andere producten met een korting van 45% op de verkoopprijs (de prijs inclusief 6% of 21% btw).
 • Franco levering (levering vrij van portokosten, deze worden aan u doorberekend).
 • Het boek moet passen binnen het aanbod van Managementboek.nl. Dit wordt per boek door Managementboek.nl zelf beoordeeld.

Managementboek.nl kan de boeken bij Pumbo.nl bestellen. Wij zorgen voor de levering en facturatie van de boeken.

De verdiensten minus de korting en portokosten worden vervolgens automatisch met u verrekend.

Meer informatie over Managementboek.nl: boek verkopen op Managementboek.nl.

Ondersteunen jullie mij ook bij de promotie?

Ja, daarvoor biedt Pumbo verschillende mogelijkheden.

Zo kunt u zich via ons aansluiten bij het CB (van oorsprong bekend als het Centraal Boekhuis). Simpel gezegd komt het erop neer dat uw boek dan via de (internet)boekhandel te koop is, zoals Bol.com of Bruna.

Dit wil niet zeggen dat alle boekhandels in één keer een stapel boeken van u op voorraad nemen, maar wel dat zij uw boek gemakkelijk via het CB kunnen bestellen.

Het CB verzorgt de verzending naar de boekhandel of, in het geval van een internetboekhandel, zelfs rechtstreeks naar de klant. Zie voor meer informatie over een aansluiting bij het CB de volgende pagina: over het CB.

Ook kunt u uw boek eenvoudig als ‘gadget’ op uw website plaatsen, kunt u een koop-nu-knop voor op uw website genereren en kunt u een persbericht laten schrijven.

Elk boek krijgt tevens een unieke verkooppagina op Boekenbestellen.nl, waarop u allerlei gegevens kunt plaatsen die betrekking hebben op uw boek.

De verkooppagina is zo ingericht dat u extra gegevens kunt toevoegen voor zoekmachineoptimalisatie. U kunt zelfs uw eigen Google Analytics-code toevoegen als u daar gebruik van maakt. Zo kunt u precies zien hoeveel bezoekers uw pagina krijgt en waar deze vandaan komen.

Bovendien hebben wij een online cursus over boekmarketing ontwikkeld om auteurs te helpen bij het succesvol in de markt zetten van hun boek. Meer informatie over deze cursus en over de andere promotiemogelijkheden vindt u in het beheer en op de promotiepagina.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn boek in de bibliotheek terechtkomt?

Om een boek in de bibliotheek te krijgen, kunt u via NBD Biblion een poging wagen.

NBD Biblion verzorgt een wekelijks aanbod van titels (zowel boeken als digitale media) aan openbare bibliotheken.

Vervolgens kunnen de bibliotheken deze titels bij NBD Biblion bestellen en zorgt deze instantie ervoor dat de producten uitleenklaar bij de bibliotheek terechtkomen. Zij zullen een korte recensie schrijven, die gekoppeld is aan het CB en daardoor op meerdere websites zal verschijnen.

Meer informatie over hoe je jouw boek naar NBD Biblion kunt versturen, vind je op de volgende pagina: https://www.pumbo.nl/support/boek-uitgeven/complete-gids/boek-in-de-bibliotheek