Terminologie

overzicht


Wet op de vaste boekenprijs

De Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) kent een uitzondering voor boeken die via POD worden geproduceerd. Dit staat aangegeven op de volgende pagina: veelgestelde vragen Wvbp. Als uw boek per stuk via POD wordt geproduceerd, hoeft het niet te worden aangemeld bij het Commissariaat voor de Media (CvdM). De regels zijn vrij onduidelijk, dus lees de vragenpagina van het CvdM goed door. Omdat wij niet de uitgever van uw boek zijn, melden wij het ook niet voor u aan bij het CvdM.

Boeken die in grote oplage worden geproduceerd, moeten wel worden aangemeld. Hiervoor heeft u een btw- en KvK-nummer nodig. Als u dit niet heeft, kunt u contact opnemen met het CvdM.

De Wvbp geldt niet voor e-books. E-bookverkopers mogen de prijs van een e-book dus zelf bepalen. Sommige verkopers houden lage prijzen aan om klanten binnen te halen. De marge die u in dat geval overhoudt, is de marge die u ook zou overhouden wanneer uw e-book tegen de reguliere verkoopprijs zou worden verkocht. Als een e-bookverkoper een lagere verkoopprijs hanteert, is dat dus van invloed op zijn marge en niet op die van u.

Distributievorm

De distributievorm is de wijze waarop een boek wordt aangeboden. Via Pumbo kunnen we drie distributievormen aanbieden:

  • Boek (geprinte uitgave)
  • E-book (PDF-uitgave)
  • E-book (ePub-uitgave)

Eén titel (één project) kan dus bestaan uit maximaal drie distributievormen.

Project

Een project omvat één boektitel met de mogelijkheid voor meerdere distributievormen.

Een aantal eigenschappen, zoals bijvoorbeeld de titel, de auteur en de samenvatting, is voor alle distributievormen gelijk. Deze informatie hoeft u dan ook maar één keer per project in te stellen.

De gegevens die wel specifiek per distributievorm gelden, zoals de ISBN’s, de bestanden en de prijsgegevens, kunt u wel afzonderlijk instellen.

PDF

PDF (Portable Document Format) is een standaard voor de uitwisseling van elektronische documenten en formulieren die in hun oorspronkelijke vorm gereproduceerd moeten kunnen worden.

PDF is een universele bestandsindeling waarmee lettertypen, afbeeldingen en de lay-out van elk willekeurig brondocument behouden blijven, ongeacht het programma of het platform waarmee het document werd gemaakt.

Een voordeel van een PDF-bestand is dat het er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Microsoft Word-document, op elke printer hetzelfde uit zal zien. Ook kan een PDF-bestand op alle besturingssystemen bekeken en bewerkt worden.

Om een PDF-bestand te kunnen openen, heeft u een PDF-reader nodig zoals bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader.

EPub

EPub (Electronic Publication) is een gratis en open e-bookformaat dat ontwikkeld is door het International Digital Publishing Forum (IDPF). EPub is de bestandsextensie van een type (XML) dat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld e-books.

Een ePub-bestand is een combinatie van drie open standaarden: de Open Publication Structure (OPS), het Open Packaging Format (OPF) en het Open Container Format (OCF).

Het voordeel van een ePub is dat de tekst zich aanpast aan het scherm (‘reflowable content’). Bij een klein scherm worden de zinnen automatisch korter gemaakt of de tekst kleiner, bij een groter scherm langer en groter. Bij het PDF-formaat is dat niet het geval en daarom is dit moeilijker te lezen op kleinere schermen.

De opmaaktaal van een ePub is vergelijkbaar met HTML-code, waarmee ook websites worden opgemaakt.

Lettertypen insluiten/fonts embedden

Als u een lettertype ofwel font insluit, weet u zeker dat de PDF dezelfde fonts gebruikt als het oorspronkelijke document, ongeacht waar u de PDF opent en welke fonts op dat systeem zijn geïnstalleerd. Zo blijft de lay-out identiek.

Indien een lettertype niet wordt ingesloten, wordt er een alternatief gekozen als het gebruikte lettertype niet op het systeem van de ‘lezer’ voorkomt. Zo kan er een afwijking in de opmaak voorkomen.

Een PDF-bestand waarbij het lettertype niet is ingesloten, wordt door ons afgekeurd.

Hoe u een lettertype juist kunt insluiten (een printklare PDF maken), leest u in het leercentrum.

Marges spiegelen

Een bladzijde uit uw boek bestaat uit een voor- en achterzijde (twee pagina’s). De buitenkant van de achterzijde is het spiegelbeeld van de buitenkant van de voorzijde.

Om de witranden rondom de tekst optisch gelijk te houden, kunt u de marges spiegelen. Doet u dat niet, dan is de witruimte op de achterzijde van de bladzijde aan de binnenkant altijd heel krap en aan de buitenzijde te ruim. Dat komt omdat er een deel van de pagina wegvalt in de rug.

In tekstbewerkingsprogramma’s kunt u aangeven dat u de marges wilt spiegelen. Hoe u dat het best kunt doen, leest u in het leercentrum.

ISBN

Het Internationaal Standaard Boeknummer (ISBN) is een unieke titelidentificatie die wereldwijd wordt gebruikt om gegevens van boeken en aanverwante producten op te slaan in computers van bibliotheken, grossiers, importeurs, distributeurs en boekverkopers.

Het doel van het ISBN is dat elke titel die een uitgever uitgeeft snel en eenvoudig is terug te vinden in databestanden.

Het ISBN vormt voor boekverkopers het bestelnummer van het boek waarmee informatie over de titel opgevraagd kan worden en bestellingen geplaatst kunnen worden.

Het ISBN-systeem is er voor beroepsuitgevers, maar ook universiteiten, bedrijven, verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen gebruikmaken van het ISBN.

ISBN-10

In 1966 werd in Engeland een Standard Book Number (SBN) ingevoerd door de boekhandelsketen W.H. Smith. Het kende negen cijfers, verdeeld in de groepen uitgeversaanduiding, titelaanduiding en controlecijfer.

In 1970 werd het systeem internationaal overgenomen als International Standard Book Number, al is in Engeland het negencijferig systeem nog jarenlang gebruikt naast het nieuwe.

Dat ISBN was tiencijferig gemaakt: er werd een groepscode voor de drie bestaande groepen geplaatst en voor Engelssprekende landen was die groepscode 0 of 1.

Andere landen sloten zich aan. Als hun registratiegroep uit meer dan één cijfer bestond, ging dat ten koste van de erop volgende cijfers; uitgevers- en/of titelaanduiding werden dus korter. (Bron: Wikipedia)

ISBN-13

De tiencijferige ISBN’s raakten op en mede om de aansluiting te verstevigen met de internationale EAN-standaard werd het ISBN uitgebreid tot dertien cijfers. ISBN-10 werd ISBN-13.

Die operatie ging op 1 januari 2007 in de praktijk van start en op 1 januari 2008 moesten alle codes zijn ‘omgenummerd’. Voor deze exercitie bestaat overigens een ‘converter’, waarmee ook het controlegetal kan worden vastgesteld.

Voorlopig is aan bestaande nummers alleen het prefix 978 toegevoegd; hun aantal is daarmee gelijk gebleven. Maar doordat ook het prefix 979 voor de toekomst is gereserveerd, is op termijn het beschikbare aantal ISBN’s verdubbeld. (Bron: Wikipedia)

Witrand

De witrand is de lege ruimte op de pagina, rondom uw tekst. De grootte van de witrand kunt u zelf bepalen. Zie ook het leercentrum.

Snijrand

De snijrand is de rand waarop het boek zal worden afgesneden. Alles buiten deze rand (afloop) zal worden weggesneden.

Het toevoegen van een afloop met snijrand is verplicht voor de cover, maar ook voor het binnenwerk als er gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen of kleuren die tegen de rand aan staan.

Elke printer heeft een bepaald bereik. Stel dat u een afbeelding volledig op A4-formaat wilt zien en u gebruikt geen afloop en snijdt niets weg, dan zit er altijd een witte rand omheen omdat de printer dat gebied niet kan bedrukken. De grootte van de rand kan variëren en is afhankelijk van de printer.

Om ervoor te zorgen dat er geen witte rand ontstaat, maakt u het originele bestand groter, stelt u de snijrand in op het A4-formaat en plaatst u de randen van de foto over de snijrand. De printer pakt nu een groter vel papier en snijdt het restant weg, waardoor er geen witte rand meer zichtbaar is. U kunt deze techniek ook op het binnenwerk toepassen.

Wij hanteren een afloop van 3 mm. De snijrand staat dan rondom 3 mm vanaf de rand van het bestand en het bestand is rondom 3 mm groter dan het gewenste eindformaat.

Afloop

Met de afloop bedoelen we het gebied buiten de snijrand. Het is verplicht om de cover met afloop aan te leveren.

Wij hanteren een afloop van 3 mm. Deze afloop (het gebied buiten de snijlijn) wordt uiteindelijk weggesneden. Houd daar rekening mee in uw ontwerp.

Het binnenwerk kan ook met afloop worden aangeleverd, maar dat is niet altijd noodzakelijk. Doe dit alleen als u bepaalde afbeeldingen tot aan de rand zou willen laten doorlopen.

Trimbox

De trimbox is voor ons noodzakelijk en wordt, indien nog niet aanwezig, altijd door ons in een PDF-bestand geplaatst.

Deze lijn rondom het bestand wordt door Pumbo als snijlijn gebruikt en geeft het schone, netto formaat van het bestand weer.

De trimbox is alleen zichtbaar in programma’s zoals bijvoorbeeld Adobe Acrobat Pro. In de reguliere PDF-readers zijn deze gegevens niet zichtbaar.

De rand wordt uiteraard ook niet meegeprint.

Copyright © 2006-2022 Pumbo.nl BV    Thuiswinkel Waarborg Thuiswinkel Waarborg

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.