Digitale druk

Vanwege de snel oplopende papierprijzen hebben we vanaf begin dit jaar een aparte papiertoeslag toegepast op bestellingen van digitaal drukwerk. Helaas zijn er nog steeds papiertekorten en zijn de prijzen inmiddels verder gestegen. Naast een prijsopdrijvend effect door tekorten, is er ook – mede versterkt door de gebeurtenissen in de Oekraïne – een stijgende energieprijs.

Image
Papiertoeslag overgangsregeling

Er wordt relatief veel energie verbruikt bij de productie van papier en we moeten constateren dat een groot deel van de tijdelijke toeslag een vast component zal worden van de kostprijs van het digitale drukwerk (Print on demand). We zien dit inmiddels in de gehele branche en algehele stijgingen van 20% of meer lijken – soms zelfs zonder onderbouwing – te worden doorgevoerd. Wij hebben echter geprobeerd om de stijging tot een minimum te beperken. Het concept van de tijdelijke papiertoeslag komt te vervallen, een deel is nu verwerkt in de nieuwe tarieven.

Offsetdruk

Ook bij offset gedrukte boeken hebben we te maken met stijgende papierprijzen. Voor offsetdrukken geldt momenteel een dagprijs voor papierinkoop. In de tarieven op onze website wordt er al zoveel mogelijk rekening mee gehouden, waardoor de website-tarieven zo accuraat mogelijk zijn. Bij offsetdruk bestellen we het papier altijd pas definitief na ontvangst van de aanbetaling en een akkoord op de drukklare bestanden. Vanwege de dagprijs bestaat de mogelijkheid dat we een stijging van de papierprijs achteraf alsnog moeten doorberekenen. Dit zullen we altijd met je overleggen én je blijft het recht behouden om – in het allerergste geval – de bestelling kosteloos te annuleren. Een significante daling in papierprijzen lijkt voorlopig nog niet realistisch.

De belangrijkste updates en veranderingen:
 

  • Papiertoeslag vervalt op digitaal drukwerk.
  • Bij offsetdruk gelden dagprijzen voor papier.
  • Machine coated papier blijft voorlopig moeizaam verkrijgbaar en de prijs stijgt relatief meer in verhouding tot andere papiersoorten.
  • Bio Top en roman papiersoorten (getint) zijn goed verkrijgbaar, maar relatief duur.
  • HVO papiersoorten zijn momenteel goed verkrijgbaar en bieden een iets voordeliger alternatief voor Bio Top (getint) of machine coated papiersoorten.
  • Inzet van nieuwe type printers zorgt voor gunstigere prijzen. Vooral bij oplages van 200+ paperbacks in combinatie met zwart-witdruk en HVO-papier.
  • Verbeterde automatisering zorgt voor voordeliger printen in kleur. Hiermee kunnen we de stijging van machine coated papier (meest gebruikt in kleurendruk) deels compenseren.
  • Prijsstijgingen van overige zaken (toner, verpakkingsmateriaal, lijm, etc.) rekenen we niet volledig door.
  • Er komt een overgangsregeling voor POD verkopen voor wat betreft het doorberekenen van prijsstijgingen.
Geef je jouw boek ook POD uit via boekhandels en/of Boekenbestellen.nl?

De hogere kostprijs van digitaal drukwerk heeft invloed op je marge. De marge kan lager worden of kan in enkele gevallen zelfs negatief zijn. Een oplossing kan zijn om de samenstelling van je boek (tijdelijk) te wijzigen, bijvoorbeeld minder in kleur drukken of een ander papiersoort.

Een andere optie is om de verkoopprijs te verhogen maar dat is niet altijd toegestaan in verband met de Wet op de vaste boekenprijs. Heb je jouw titel en verkoopprijs pas net bij het Commissariaat van de Media gemeld, dan kun je in principe pas na 6 maanden je verkoopprijs verhogen. Wil (of moet) je dit toch eerder doen, dan kun je het beste even contact opnemen met het Commissariaat van de Media via boekenprijs@cvdm.nl. Zie ook https://www.pumbo.nl/support/boek-uitgeven/wet-op-de-vaste-boekenprijs

In het geval van verkopen via ons platform in combinatie met een negatieve marge zullen we samen met jou bekijken welke oplossingen er mogelijk zijn. Een combinatie van wijzigingen kan ook een oplossing zijn. Bij een negatieve marge zullen we altijd contact met je opnemen.

Overgangsregeling POD

Verkoop je via ons platform door middel van printing on demand (POD), dan hanteren we een overgangsregeling voor de periode van 1 juni 2022 tot uiterlijk 1 september 2022. Dat betekent dat verkopen in deze periode nog onder de huidige tarieven verwerkt kunnen worden, zolang het nieuwe prijsmodel nog niet voor jouw titel is geactiveerd. Mocht achteraf blijken dat er in deze periode ten onrechte meer kosten zijn ingehouden – omdat je onder het prijsmodel per 1 juni meer marge per verkoop had – dan zullen we dat met terugwerkende kracht in je voordeel corrigeren. Mocht het nieuwe prijsmodel in ons nadeel zijn, dan brengen wij het verschil niet in rekening, tot aan het moment dat het nieuwe prijsmodel van kracht is voor jouw titel. Hiermee garanderen wij dat je geen risico loopt in geval van onvoorziene kosten.

Verkoop via eigen kanalen

Verkoop je ook (of enkel) via eigen kanalen én zorgt de mogelijk hogere inkoop voor een probleem in de winstgevendheid? Neem dan contact met ons op zodat we met je mee kunnen denken over een passende oplossing.

Neem contact op met je vaste contactpersoon in geval van vragen.

De wijzigingen gaan in per 1 juni 2022.

Image
Ebook in 5 stappen je boek uitgeven zonder uitgever flyer
#000000
Image
Download

Download het gratis e-book

Uw gegevens zijn veilig en worden nooit aan derden verstrekt, ook wij houden niet van spam!

Image
Ebook uitgeven in eigen beheer in 5 stappen

Reactie toevoegen