Stel je eens voor dat jouw boek bij een grote supermarktketen verkocht zou worden voor maar € 4,95, waardoor boekhandels het niet meer tegen een concurrerende prijs kunnen aanbieden.

Beeld je eens een wereld in met boekhandels vol bestsellers, maar zonder poëzie en boeken van debuterende auteurs.

Denk je eens in hoe het zou zijn als jouw favoriete boekhandel de deuren moest sluiten, omdat de concurrentie van online boekhandels als Bol.com te moordend werd.

Image
De Wet op de vaste boekenprijs: dit moet je weten

Geen scenario om vrolijk van te worden, vind je ook niet? In Nederland is dit nauwelijks voorstelbaar en daar mogen we ons gelukkig mee prijzen.

Je zou het misschien niet denken, maar dat hebben we voor een belangrijk deel aan de Wet op de vaste boekenprijs te danken.

Waarschijnlijk ben je van het bestaan van de Wet op de vaste boekenprijs op de hoogte, maar weet je ook wat deze wet inhoudt?

Kort samengevat verplicht de Wet op de vaste boekenprijs uitgevers en importeurs een vaste prijs voor ieder boek te bepalen, die door elke verkopende partij moet worden gehandhaafd.

Deze wet is niet onder alle auteurs geliefd, temeer omdat het geven van kortingen aan allerlei regels is gebonden en omdat alle prijswijzigingen moeten worden gemeld bij het Commissariaat voor de Media (CvdM).

Toch mogen we maar wat blij zijn dat we in Nederland een dergelijke wet hebben. Waarom? Dat zullen we je in dit artikel haarfijn uitleggen.

We leren je onder andere wat de Wet op de vaste boekenprijs inhoudt, voor welke boeken deze wel en niet geldt en aan welke regels je geacht wordt je te houden. Zo weet jij als zelfpublicerende auteur precies waar je aan toe bent!

 

Waarvoor dient de Wet op de vaste boekenprijs?

Voordat we ingaan op het doel van de Wet op de vaste boekenprijs, zullen we je eerst iets vertellen over de achtergrond van deze wet.

De Wet op de vaste boekenprijs, vaak afgekort tot Wvbp, is sinds 2005 van kracht en wordt elke vijf jaar geëvalueerd door de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB).

Deze brancheorganisatie gaat, in samenspraak met het Commissariaat voor de Media, na of de Wet op de vaste boekenprijs nog binnen het Nederlandse boekenlandschap past en aldus moet blijven bestaan.

Dit betekent dat de Wvbp elke vijf jaar kan worden afgeschaft. Hoewel de wet regelmatig onder vuur ligt, zal dit in de praktijk waarschijnlijk niet snel gebeuren. De eerstvolgende evaluatie vindt plaats in 2020.

De Wet op de vaste boekenprijs is in het leven geroepen met verschillende doeleinden. Enerzijds stimuleert de Wvbp de diversiteit van het aanbod van zowel uitgevers als boekhandels.

De Wvbp stelt boekhandels in staat een breed assortiment te voeren en naast bestsellers bijvoorbeeld ook dicht- en verhalenbundels te verkopen.

Daarnaast maakt deze wet het uitgeverijen mogelijk ook boeken van debuterende auteurs en boeken die commercieel minder interessant zijn uit te geven. Deze boeken worden namelijk gefinancierd met de winst op de verkoop van populaire boeken.

Je zou kunnen zeggen dat de winst op de verkoop van het ene boek het verlies op de verkoop van het andere boek compenseert.

Anderzijds vermindert de Wet op de vaste boekenprijs de prijsconcurrentie. Niet alleen tussen boekhandels onderling, maar ook tussen off- en online boekhandels en tussen boekhandels en andere winkels die boeken verkopen, zoals supermarkten.

Een boek dat in de ene winkel € 19,95 kost, mag ergens anders niet opeens € 9,95 kosten. Hierdoor kunnen supermarkten geen gigantische kortingen op bestsellers geven, wat er in het buitenland nogal eens toe leidt dat deze boeken niet meer door boekhandels verkocht kunnen worden.

Doordat het in Nederland niet is toegestaan om zomaar korting op een boek te geven, kunnen kleine boekhandels zich makkelijker staande houden in het snel veranderende boekenlandschap.

 

Image
Vaste verkoopprijs (Wet op de vaste boekenprijs)

 

Het moge duidelijk zijn: zonder de Wet op de vaste boekenprijs had het Nederlandse boekenlandschap er weleens heel anders uit kunnen zien.

Wie weet hadden we hier dan zelfs Amerikaanse taferelen, waar honderden boekhandels het veld moesten ruimen als gevolg van de ongekende populariteit van internetboekhandel Amazon.

 

Wat betekent de Wet op de vaste boekenprijs voor jou?

We stipten het net al even kort aan: de Wet op de vaste boekenprijs verplicht uitgevers en importeurs om een vaste prijs voor ieder boek te bepalen en om deze door te geven aan het Commissariaat voor de Media. Dit orgaan houdt toezicht op de naleving van de Wvbp.

Als jij je boek zelf hebt uitgegeven of dat van plan bent, ben je in principe dus ook verplicht om de verkoopprijs door te geven aan het CvdM.

Voor boeken die via Printing on Demand zijn gedrukt, geldt soms een uitzondering. Daar komen we later in dit artikel op terug.

Om de verkoopprijs van je boek door te kunnen geven aan het CvdM, moet je je als uitgever bij deze partij registreren. Ga hiertoe naar de website van het CvdM, download het registratieformulier, vul het in en stuur het (per post) op.

Op het registratieformulier wordt om een KvK-nummer gevraagd, maar dit is niet altijd verplicht. Als de Kamer van Koophandel van mening is dat je niet inschrijvingsplichtig bent, bijvoorbeeld omdat je je boek meer hobbymatig uitgeeft, kun je dat aangeven op het formulier.

Na registratie bij het CvdM ontvang je een gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je de verkoopprijs van je boek (online) kunt doorgeven. Dit moet minimaal een week voor de verschijningsdatum van je boek of voor de ingangsdatum van een gewijzigde prijs gebeuren.

Prijzen doorgeven kan via de daarvoor bestemde website van het CvdM, met een papieren formulier of middels zogenaamde ONIX-berichten: omgezette Excel-bestanden die naar de website van het CvdM kunnen worden geüpload. Het online doorgeven van prijzen is vanzelfsprekend de gemakkelijkste optie.

Een half jaar na de verschijningsdatum van je boek mag je de verkoopprijs verhogen of verlagen. Dit mag je vervolgens ieder half jaar doen, op voorwaarde dat je de nieuwe prijs tijdig bekendmaakt bij het CvdM.

Het is toegestaan om de vaste prijs van je boek een jaar na de verschijningsdatum op te heffen. Je boek wordt dan ‘verramsjt’, zoals dat zo mooi heet, en mag vanaf dat moment tegen elke prijs worden verkocht.

Hiertoe wordt meestal besloten als een boek niet goed verkoopt, maar er bijvoorbeeld nog wel een grote voorraad van is. De boekhandelskorting wordt ingehouden op de (nieuwe) verkoopprijs die je met de verkopende partij afspreekt.

 

Image
Ramsj (Wet op de vaste boekenprijs)

 

Als je een herdruk van je boek bestelt, moet het alleen opnieuw bij het CvdM worden aangemeld als het dusdanig is gewijzigd dat het een andere indruk maakt op het publiek.

Dit is bijvoorbeeld het geval als de herdruk een ander omslag heeft dan het origineel. We spreken dan van een ‘gewijzigde herdruk’. Worden er slechts meer exemplaren van hetzelfde boek gedrukt, dan spreken we van een ‘ongewijzigde bijdruk’ en is dit niet nodig.

Maak je gebruik van onze koppeling met het CB, dan kunnen wij de verkoopprijs van je boek eenvoudig verhogen of verlagen bij het CB, maar ben je zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste prijs aan het CvdM, aangezien wij niet de rol van uitgever op ons nemen.

 

Voor welke boeken geldt de Wet op de vaste boekenprijs?

De Wet op de vaste boekenprijs geldt voor elk werk dat kan worden gedefinieerd als boek. De definitie van een boek luidt volgens de Wvbp als volgt: ‘Een werk dat tekst bevat die vrijwel uitsluitend is gesteld in de Nederlandse of Friese taal, voorzien is van een titel, bestaat uit papieren bladzijden, al dan niet vergezeld van gerelateerde elektronische diensten of ondersteunende informatiedragers, en wordt uitgegeven in een oplage van meerdere exemplaren die voor verkoop aan eindafnemers zijn bestemd, (…)’.

Volgens deze definitie valt ook bladmuziek onder de Wvbp. De Wvbp geldt ook voor:
 

 • boeken die in eigen beheer zijn uitgegeven;
 • boeken waarvan de opbrengsten naar een goed doel gaan;
 • boeken zonder ISBN (die niet in de boekhandel worden verkocht);
 • boeken die niet algemeen verkrijgbaar zijn en slechts bij een bepaalde (keten van) verkoper(s) worden verkocht (verenigingen kunnen een ledenprijs instellen, maar zijn daarbij aan bepaalde regels gebonden).

 

Voor welke boeken geldt de Wet op de vaste boekenprijs niet?

*** UPDATE ***
Er was onduidelijkheid over boeken die per stuk via printing on demand (POD) worden gedrukt. Tot voor kort was er op de website van het Commissariaat van de Media (CvdM) te lezen dat POD-boeken, die echt per stuk worden geproduceerd zodra ze worden besteld, niet onder de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) vallen.

Deze teksten zijn nu niet meer op de website te vinden. We hebben navraag gedaan bij het CvdM. Zij verwijzen naar een uitspraak van het Commissariaat op 12 juli 2011. Hierin staat dat een middels POD-techniek vervaardigde ongewijzigde bijdruk van een boek dat onder de Wvbp valt, een boek is in de zin van de Wvbp waarvoor de vaste prijs geldt.

Het CvdM zegt verder nog:

…indien op één dag door één of meer uitgevers, verkopers of eindafnemers bij dezelfde POD-uitgever/-drukker meer dan één exemplaar van een POD-uitgave is besteld. Dit betekent dat de uitgever voor een dergelijke uitgave een vaste prijs moet vaststellen en bij het Commissariaat moet melden en dat de verkoper gehouden is deze vaste prijs toe te passen. POD-uitgaven waarvan niet meerdere exemplaren op een dag in dezelfde uitvoering en onder dezelfde titel in het handelsverkeer worden gebracht vallen buiten het bereik van de Wvbp.

Als u dus nu al weet dat er geen 1 dag zal zijn waarop u meer dan 1 exemplaar gaat verkopen, dan weet u dat uw boek niet onder de wet valt. Dat is vooraf uiteraard nooit in te schatten en bij voorkeur maakt u genoeg promotie om meerdere boeken op 1 dag te verkopen.

Het is dus raadzaam om een POD-gedrukt boek altijd te melden bij het CvdM.

(In de vele reacties hieronder gaat het vaak over POD, toen deze update nog niet bekend was.)

De Wvbp geldt niet voor e-books. Hiertoe is besloten, omdat dit schadelijk zou zijn voor de innovatie op de boekenmarkt.

Als een verkopende partij een lagere verkoopprijs hanteert, is dat gelukkig niet van invloed op jouw marge. Jij ontvangt de marge die je ook zou ontvangen als het e-book in kwestie tegen de adviesprijs verkocht zou worden.

Boeken die in een andere taal dan Nederlands of Fries zijn geschreven en in Nederland op de markt worden gebracht, vallen ook niet onder de Wvbp.

Als jij een Engelstalig boek uitgeeft, mogen boekhandels het dus ook voor meer of minder dan de adviesprijs verkopen. Ook in dit geval geldt dat de marge die je ontvangt is gebaseerd op een verkoop tegen de adviesprijs.

De Wvbp is ook niet van toepassing op de volgende boeken:
 

 • Luisterboeken
 • Schoolboeken
 • Tweedehands boeken
 • (Onopzettelijk) beschadigde boeken
 • Boeken van een uitgever, importeur of verkoper die failliet is gegaan of een opheffingsuitverkoop houdt
 • Boeken die vanwege een opruiming worden verkocht, mits deze twee jaar of langer geleden zijn uitgegeven en de laatste twee maanden niet opnieuw zijn ingekocht

Als boeken voor minder dan de adviesprijs worden verkocht vanwege een faillissement, opheffingsuitverkoop of opruiming, moet dit van tevoren kenbaar worden gemaakt aan het CvdM.

 

Image
Uitzonderingen (Wet op de vaste boekenprijs)

 

Geldt de Wet op de vaste boekenprijs ook in onze buurlanden?

De Wet op de vaste boekenprijs zoals wij deze kennen is alleen in ons land van kracht, maar ongeveer de helft van de Europese landen (waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje) kent een vergelijkbare wet.

België behoort niet tot deze landen, wat betekent dat je Belgische eindafnemers onbeperkt korting mag geven op je boek. In het voorjaar van 2017 komt daar echter verandering in en wordt de zogenaamde gereglementeerde boekenprijs (GBP) ingevoerd in Vlaanderen.

Vanaf dat moment geldt er gedurende de eerste zes maanden na publicatie een vaste prijs en mag je als uitgever maximaal 10% korting geven. Voor bibliotheken en scholen gelden maximale kortingen van 20%. Na deze periode van zes maanden wordt de verkoopprijs automatisch vrijgegeven.

Ook Wallonië introduceert binnenkort een vaste boekenprijs. Deze geldt zes maanden voor actuele boeken die vanwege hun onderwerp snel verouderen, twaalf maanden voor stripboeken en twee jaar voor overige boeken.

In Franstalig België is de maximale korting 5% in plaats van 10% en mogen internetboekhandels kiezen tussen 5% korting op het boek of korting op de verzendkosten. Bibliotheken en scholen krijgen maximaal 15% korting in plaats van 20%.

 

Hoe zit het met het geven van korting?

Door de Wet op de vaste boekenprijs kun je als zelfpublicerende auteur niet zomaar korting geven op je boek. Het geven van korting is wel degelijk mogelijk, maar er zijn nogal wat voorwaarden om rekening mee te houden.

Om te beginnen moet je elke prijswijziging melden bij het Commissariaat voor de Media. Dat geldt dus ook voor kortingen.

Feitelijk zijn er drie situaties denkbaar waarin het geven van korting geen probleem is, namelijk:
 

 1. als je boek in een grote hoeveelheid aan een eindafnemer wordt verkocht;
 2. als je gebruikmaakt van een tijdelijke actieprijs;
 3. als je een combinatieprijs instelt voor je boek en een aanverwant artikel.

 

Optie 1: Boek in grote hoeveelheid verkopen

Verkoop je in één keer een groot aantal exemplaren van je boek aan een eindafnemer, dan is het geven van korting wel toegestaan.

Onder een eindafnemer verstaan we degene die je boek uiteindelijk gaat lezen. Dit is dus geen boekverkoper, maar een consument.

Bij afname van 10 tot en met 29 stuks mag je maximaal 5% korting geven, bij afname van 30 tot en met 99 stuks maximaal 10% en bij afname van 100 exemplaren of meer mag je als uitgever zelf bepalen hoeveel korting je geeft.

Familiekorting geven is in principe niet toegestaan, tenzij er sprake is van verkoop van grote aantallen. De Wet op de vaste boekenprijs geldt namelijk ook voor auteurs.

 

Optie 2: Tijdelijke actieprijs instellen

Als je jouw boek gedurende een bepaalde periode tegen een gereduceerd tarief wilt aanbieden, kun je een tijdelijke actieprijs instellen. Dit wordt bijvoorbeeld vaak gedaan tijdens de feestdagen of tijdens de vakantieperiode.

Ook deze tijdelijke actieprijs moet je vastleggen bij het CvdM. Je boek mag maximaal drie maanden met korting worden verkocht en er moeten minimaal twaalf maanden tussen de ingangsdatum van een eventuele vorige actieprijs en een nieuwe actieprijs zitten.

 

Image
Tijdelijke actieprijs (Wet op de vaste boekenprijs)

 

Optie 3: Combinatieprijs instellen

Het is ook mogelijk om een combinatieprijs voor je boek in te stellen, zodat je het samen met een ander boek, een e-book of een aanverwant artikel kunt verkopen tegen een afwijkende vaste prijs.

Een combinatieprijs geldt maximaal zes maanden en kan ook tegelijkertijd met een actieprijs van kracht zijn.

Verschillende edities van hetzelfde boek (bijvoorbeeld een paperback en een hardcover) mogen overigens wel een verschillende verkoopprijs hebben als ze over een ander ISBN beschikken.

Ben je van plan je boek te verloten, bijvoorbeeld als onderdeel van een prijsvraag? Dat mag, als het maar niet aan de aankoop van een ander boek of product wordt gekoppeld.

Je mag dus niet zeggen dat mensen kans maken op je boek als zij een ander boek of product aanschaffen, maar je mag je boek wel weggeven.

Wil je mensen wel kans laten maken op je boek bij aankoop van een ander artikel, dan moet je een combinatieprijs instellen voor je boek en (de kans op) deze prijs. Deze combinatieprijs moet gelijk zijn aan de verkoopprijs van je boek en geldt automatisch voor alle verkopers.

Het is dus niet mogelijk om een dergelijke actie te initiëren in samenwerking met één boekhandel.

Verder mag je bij aankoop van je boek niet zomaar korting geven op een ander product, kans bieden op het winnen van een prijs of een extraatje weggeven als men je boek rechtstreeks bij jou aanschaft. Dit geldt namelijk als verkapte korting.

Je mag je boek ook niet met korting verkopen tijdens je boekpresentatie, maar dit kun je omzeilen door het ‘gratis’ weg te geven en de prijs van je boek als entreegeld te vragen.

 

Wat zijn de consequenties van het niet naleven van de Wet op de vaste boekenprijs?

Als je de Wet op de vaste boekenprijs niet naleeft, bijvoorbeeld door je niet als uitgever bij het Commissariaat voor de Media te registreren, door de verkoopprijs van je boek niet aan deze instantie door te geven of door je niet aan de regels met betrekking tot kortingen te houden, kan je een boete worden opgelegd. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding.

Bij zeer ernstige overtredingen die op grote schaal worden begaan, kan de boete oplopen tot wel € 45.000,-. De boetes die zelfpublicerende auteurs ten deel vallen, zijn over het algemeen niet schrikbarend hoog en worden niet te pas en te onpas uitgedeeld, maar dat neemt niet weg dat het altijd raadzaam is je aan de regels te houden.

 

Image
Boete (Wet op de vaste boekenprijs)

 

Conclusie

De Wet op de vaste boekenprijs mag auteurs dan wel een aantal beperkingen opleggen; alles bezien zijn zij wel degelijk bij het bestaan van deze wet gebaat.

Zonder de Wvbp zou het Nederlandse boekenlandschap er compleet anders uitzien en zou het voor debuterende auteurs en auteurs van minder populaire genres beduidend moeilijker zijn hun boek in de boekhandel te krijgen.

Het is belangrijk je goed in te lezen in de materie voordat je jouw boek op de markt brengt, want anders kan het je zomaar gebeuren dat je de wet onbedoeld overtreedt.

Lees de veelgestelde vragen op de website van het Commissariaat voor de Media vooral even door voor aanvullende informatie.

Heb jij nog vragen over de Wet op de vaste boekenprijs? Stel ze hieronder.

Image
Ebook in 5 stappen je boek uitgeven zonder uitgever flyer
#000000
Image
Download

Download het gratis e-book

Uw gegevens zijn veilig en worden nooit aan derden verstrekt, ook wij houden niet van spam!

Image
Ebook uitgeven in eigen beheer in 5 stappen

Comments

Jan Otter

Een goed en helder artikel!

Bert Wijnholds

"Boeken die in een andere taal dan Nederlands of Fries zijn geschreven en in Nederland op de markt worden gebracht, vallen ook niet onder de Wvbp." Geldt dat ook voor boeken in bv. het Gronings of het Limburgs? Dat zijn ook andere (varianten van) talen.

Fabianne (Pumbo)

Bedankt voor je vraag, Bert! Boeken die in het Gronings of Limburgs zijn geschreven, vallen net als boeken die in het Fries zijn geschreven onder de Wet op de vaste boekenprijs. Voor dialecten van de Nederlandse taal wordt geen uitzondering gemaakt.

Fabianne (Pumbo)

Hartstikke bedankt voor je compliment, Jan!

Lynn

Hallo,

Ik heb voor de duidelijkheid even een vraag: stel dat ik mijn boek wil uitgeven zonder ISBN en het uitsluitend verkoop via de site van Pumbo. Moet ik de prijs van mijn boek dan nog steeds doorgeven aan het Commissariaat voor de Media?

Alvast bedankt!

Fabianne (Pumbo)

Hartelijk dank voor je goede vraag, Lynn. Strikt genomen zou je de verkoopprijs van je boek ook dan moeten doorgeven aan het Commissariaat voor de Media (behalve als het per stuk via Printing on Demand wordt gedrukt). Als je boek bestemd is voor de verkoop aan eindafnemers, valt het namelijk onder de Wet op de vaste boekenprijs. Het ISBN heeft daar niets mee te maken.

Roelof

Beste,
In eerste instantie laat ik zelf 50 exemplaren drukken van mijn boek. Ik probeer ze zelf te verkopen aan mijn specifieke doelgroep. Als het goed gaat, laat ik natuurlijk meer drukken en vraag eventueel een ISBN aan.

Moet ik me ook direct laten registreren en een vast prijs doorgeven?

B. Van Moerkerken

Mooi artikel, maar toch een paar vragen:

Vraag:
Ik lees hierboven dat je niet onder de Vaste Boekenprijs mag verkopen, maar mag een winkel er wel BOVEN gaan zitten?
Bijvoorbeeld in een dure winkel waar immers álles altijd duurder is dan elders.

Volgende vraag:
Als je de vaste boekenprijs hanteert bij online verkopen, hoe doe je dat dan met verpakkings- en verzendkosten, die komen er natuurlijk bovenop. een boek van 20 euro wordt dan al snel 25 euro.
Bovendien met drie BTW tarieven: 6% op het boek, 0% op de porto en 21% op het verpakkingsmateriaal.

Chris

Dit artikel is slechts een propagandaverhaal voor de vaste boekenprijs, in het belang van de boekhandel. Vol onwaarheden en onjuistheden. En in contrast met wat Pumbo hier de afgelopen jaren over heeft geschreven.

Ik heb het eens gecheckt bij tien willekeurige titels van zelfuitgevende auteurs: niet één bleek geregistreerd te staan bij CvdM.

Ook heb ik het sanctiebeleid uitgebreid bestudeerd. Dat leverde geen enkele reden op voor zorg.

Het is natuurlijk totaal niet in het belang van zelfuitgevende auteurs dat ze niet over de prijs van hun eigen boek gaan, op het moment dat ze dat willen. Een hele hoop gedoe en rompslomp waar ze niets aan hebben. Het kan bovendien juist aantrekkelijk zijn als je werk voor 4.95 tijdelijk in de supermarkt ligt: enorme reclame.

Sandra Kikken

Uit de blog: 'Boeken die per stuk via POD worden gedrukt, vallen niet onder de Wet op de vaste boekenprijs, omdat er in dat geval geen sprake is van een oplage. Als jouw boek op deze wijze wordt gedrukt, hoef je het dus ook niet aan te melden bij het Commissariaat voor de Media. Wordt je boek wel via POD gedrukt, maar in een kleine oplage van twee exemplaren of meer? Dan ben je wel verplicht het aan te melden bij het CvdM.'

Hier raak ik in de war. Ik heb mijn boek laten printen via POD. Als ik van mijn eigen boek - voor mezelf - bijvoorbeeld 10 exemplaren bestel via POD, moet ik het boek dan melden? En wat als een koper via bestellen.nl 2 of 3 boeken tegelijk bestelt via POD, hoe zit het dan?

Alvast bedankt!

Yvonne

Fabianne,
Bedankt voor de informatie. Het is mij duidelijk.
Ik laat mijn boek steeds per stuk afdrukken aangezien dit meer voor eigen gebruik is.

Fabianne (Pumbo)

Dat is fijn om te horen. Succes met je boek en bedankt, Yvonne!

Fabianne (Pumbo)

Bedankt voor je vraag, Sandra. We begrijpen de verwarring. Als je tien exemplaren van je eigen boek bestelt, zijn die niet bedoeld voor de verkoop aan eindafnemers en zou je deze dus ook niet aan hoeven te melden bij het Commissariaat voor de Media. Bestelt een koper via Boekenbestellen.nl meerdere exemplaren van je boek, dan wordt het nog steeds 'on demand' gedrukt en is er geen sprake van een oplage (vooraf). Voor zover wij weten, zou je het dan dus ook niet aan hoeven te melden bij het CvdM, maar we raden je aan om bij twijfel even contact op te nemen met deze partij.

Fabianne (Pumbo)

Bedankt voor je reactie, Chris. Jammer dat het artikel zo op je overkomt, want we hebben geprobeerd onze klanten zo objectief mogelijk te informeren.

Veel zelfpublicerende auteurs zijn niet op de hoogte van het feit dat zij zich (in sommige gevallen) moeten registreren bij het Commissariaat voor de Media. Dat wil echter niet zeggen dat dit niet nodig is. Mede daarom ook dit artikel.

Zoals gezegd zijn de sancties voor zelfpublicerende auteurs doorgaans niet noemenswaardig, maar we vinden het toch belangrijk onze klanten hiervoor te waarschuwen.

Wanneer je boek in de supermarkt te koop zou zijn, kan dit de bekendheid ervan inderdaad ten goede komen. Dit neemt echter niet weg dat boekhandels het dan misschien helemaal niet meer kunnen verkopen, omdat zij (vanwege hun eigen kosten) genoodzaakt zijn het voor een hogere prijs aan te bieden.

Zou je ons kunnen laten weten welke onwaarheden en onjuistheden je nog meer bent tegengekomen? Alvast bedankt!

Fabianne (Pumbo)

Hartelijk dank voor je vraag, Roelof. Aangezien je boek bedoeld is voor de verkoop aan eindafnemers en in een (weliswaar kleine) oplage wordt gedrukt, moet je je in principe inderdaad als uitgever bij het Commissariaat voor de Media registreren en de (vaste) verkoopprijs van je boek aan deze partij doorgeven.

Fabianne (Pumbo)

Bedankt voor je vragen! Een winkel mag je boek ook niet verkopen voor meer dan de doorgegeven verkoopprijs. De Wet op de vaste boekenprijs is juist in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat boeken overal hetzelfde kosten.

De Wvbp is niet van invloed op de verpakkings- en verzendkosten. Deze blijven hetzelfde en komen er inderdaad nog bovenop.

Hopelijk is het op deze manier iets duidelijker. Zo niet, dan hoor ik het graag!

Sandra Kikken

Bedankt Fabianne, het is nu duidelijker.

Antonia Freling

Hallo Fabianne,

Ik heb op bol.com gekeken en daar staat dat Pumbo mijn uitgever is. Ik heb ook gezien dat mijn boek met korting door Bol.com wordt gepresenteerd. Maar ja, er waren feestdagen. Dus ik neem aan dat jouw waarschuwing of advies voor mij niet geldt. Is dat zo?

Groetjes, Antonia.

Fabianne (Pumbo)

Dank voor je vraag, Antonia! Waarschijnlijk staan wij als jouw uitgever op Bol.com vermeld, omdat wij het ISBN van je boek hebben aangevraagd. Klopt dat? Dit betekent echter niet dat wij ook je uitgever zijn, want bij ons blijf je dat altijd zelf. Als je boek niet per stuk via Printing on Demand wordt gedrukt, geldt dus ook voor jou dat je jezelf bij het Commissariaat voor de Media moet registreren en de verkoopprijs van je boek aan deze partij moet doorgeven. Wordt je boek alleen op Bol.com met korting gepresenteerd? Dat zou namelijk vreemd zijn als je dit niet zelf hebt doorgegeven.

Grada Stoker

Ik geef mijn boek via Printing on Demand uit er wordt af en toe 1 besteld
moet ik mij toch aanmelden bij Commissariaat voor de Media? Zelf had ik begrepen dat dat niet nodig is.

Fabianne (Pumbo)

Als je boek per stuk via Printing on Demand wordt gedrukt (en dus niet in een oplage), hoef je het niet aan te melden bij het Commissariaat voor de Media. Ik hoop dat het op deze manier duidelijk is, Grada! Zo niet, dan hoor ik het graag.

Grada Stoker

Dag Fabianne nog een vraag vandaag zijn er 2 boeken tegelijk besteld via Printing on Demand
ik las ergens dat als er meer dan 1 via POD besteld dat ik dat dan wel moet melden? hoe zit dat?
Ik hoor graag van je
vr. gr. Grada

Fabianne (Pumbo)

Dat er twee boeken tegelijk zijn besteld, doet niets af aan het feit dat je boek nog steeds per stuk wordt gedrukt. Ook in dit geval is het daarom niet nodig om je boek aan te melden bij het Commissariaat voor de Media.

Cindy

Als je merkt dat een boek ergens wel duurder verkocht wordt dan de doorgegeven verkoopprijs, waar kan je dit dan melden?

Wouter (Pumbo)

Hoi Cindy, dat kun je dan doorgeven aan het commissariaat voor de media. Allicht kun je ons een mail sturen met je bevindingen? Want soms is het een geadverteerde prijs inclusief verzendkosten, we kunnen het dan nog even voor je uitzoeken. En als blijkt dat het niet klopt, dan kun je daar alsnog een melding van maken.

Mark

"België behoort niet tot deze landen, wat betekent dat je Belgische eindafnemers onbeperkt korting mag geven op je boek. In het voorjaar van 2017 komt daar echter verandering in en wordt de zogenaamde gereglementeerde boekenprijs (GBP) ingevoerd in Vlaanderen."
En het is zo ver, sinds juli 2017 is de vaste boekenprijs in Belgie van kracht. Ook daar moet je ze aanmelden. Kijk op http://www.meta4books.be/gereglementeerde-boekenprijs voor meer informatie.

Over wetten gesproken, weet je ook dat je 2 exemplaren moet aanbieden aan de koninklijke bibliotheek? Dit geldt zowel voor NL als vlaamse boeken...

Groet, Mark

Hannah

Gelden deze regels ook op het verstrekken van spaarzegels bij een spaaractie? Ik werk bij een drogist, bij elke 5 euro krijgen klanten een zegel. Op de bon staat het aantal zegels waar de klant tijdens die transactie recht op heeft. Wanneer mensen boeken bij mij afrekenen, en het bedrag boven de 5 euro komt, verschijnt er op de bon geen melding met het aantal zegels dat de klant krijgt. Met de zegels kan er voor gratis producten worden gespaard. De regel van geen zegels op geneesmiddelen is duidelijk, maar het geldt dus ook voor boeken? Mensen raken vaak geïrriteerd als ze geen zegels meekrijgen, ik zou ze graag willen uitleggen waarom dat is maar ik kan het niet echt vinden op het internet. Verder staat er hierover ook niets vermeld in onze actievoorwaarden.

Yordy (Pumbo)

Als ik het goed begrijp blijft de prijs voor het boek hetzelfde dus dan is er niets aan de hand. Het gaat erom dat de prijs van het boek hetzelfde is als bij andere boek verkopers.</del> Dit geldt alleen voor collectieve spaaracties.

Tam

Bedankt voor het uitgebreide artikel. Toch blijf ik nog met een paar vragen zitten : hoe weet ik of ik voor mijn boek naar de Kamer van Koophandel moet of niet ? Ik wil een kinderboek uitgeven (niet met PoD). Zijn er soorten boeken waarvoor je eerst via de KvK moet of hoe werkt dat ?
Mijn 2e vraag is wat meer algemeen : hoe kom je aan een ISBN nummer ? Is het verplicht ? Ik las in het artikel dat het geen verplichting is maar als je je boek in de boekhandel wil, dat het dan wel verplicht is. Het ISBN hoofdstuk is me niet helemaal duidelijk.
Alvast bedankt voor jullie antwoord !

Mph

Hallo,

Als je je boek hobbymatig uitgeeft via POD en een minimumprijs via Pumbo vaststelt, maar deze niet aanmeldt bij het CvdM, kunnen verkopers van het boek zoals bol.com of andere boekenhandels dan onder de prijs gaan zitten, zodat het boek uiteindelijk de auteur geld kost i.p.v iets opbrengt?

Yordy (Pumbo)

Nee, de boekhandels zullen de prijs aanhouden die wij het in CB systeem invoeren. Als zij na het verlopen van de vaste prijs zelf beslissen dat zij het boek voor een lager bedrag willen verkopen dan gaat dit van hun winst af.

Martine

Goedemorgen! Als ik een tijdelijke actieprijs instel, moet/mag ik daarop dan ook weer de kortingen voor grotere aantallen geven? Dus 5% bij 10-29 en 10% bij 30-99 exemplaren.
Alvast dank!

Elja

Mooi artikel, waarvoor dank.
Ik heb een specifieke situatie waar ik graag jullie input op ontvang.

Ik ben van plan (de eerste druk / de eerste week) van mijn boek gratis weg te geven via mijn eigen site. Mensen moeten alleen de werkelijke verzendkosten betalen (4 postzegels a 3,32 euro). Ze laten daarbij hun e-mailadres achter waardoor ik later contact met ze kan houden en wellicht in de toekomst een andere product (geen boek) aan ze kan verkopen.

Na deze actie zou ik het boek ook graag via het CB aan gaan bieden voor losse verkoop in boekwinkels.
Is dit toegestaan en zijn er nog specifieke dingen waar ik dan op moet letten?

Jullie input zou welkom zijn!

Lois

Wanneer er via POD per stuk wordt gedrukt en iemand (of een boekenhandel) besteld meerdere boeken, moet je dan ook geregistreerd zijn?

Yordy (Pumbo)

Op de website van https://www.cvdm.nl/vaste-boekenprijs/veelgestelde-vragen/ staat het volgende over POD boeken:
POD-uitgaven worden alleen als boek aangemerkt als sprake is van een oplage van meerdere exemplaren. Indien telkens één exemplaar wordt vervaardigd, is niet sprake van een boek in de zin van de Wvbp.

Als iemand 5 boeken besteld dan is dit nog steeds POD. Er worden dan 5 keer een 1 stuks bestelling gemaakt en er wordt niet uit voorraad geleverd. Tot zover wij het hebben begrepen hoef je dan niet geregistreerd te zijn. Het kan niet veel kwaad om je wel te registreren dus ik zou mij persoonlijk wel registreren.

Lois

Bedankt voor de info en tip!

Rick

Moeten de prijzen op de website van het Commissiariaat voro de media inclusief of exclusief btw worden opgegeven? Op hun site is dat nergens te vinden.

Yordy (Pumbo)

Dat moet inclusief btw zijn.

Marieke

dag Yordy,
Dat is niet waar, het kopen van een boek mag op geen enkele manier een voordeel bieden. Dus ook geen punten of kortingszegels. Dus volgens de Wet Vaste Boekenprijs is bovenstaande niet geoorloofd. Tenzij de betreffende verkoper alleen boeken verkoopt die buiten de wet vallen.

Wouter (Pumbo)

Hoi Marieke, bedankt voor je toelichting op deze vraag. Je hebt helemaal gelijk. Deze vorm van korting mag wel worden verstrekt bij spaaracties die voldoen aan de voorwaarden van een collectieve spaaractie maar dat is hier niet aan de orde. Hoewel de wet vrij duidelijk is op dit punt, zijn er over dit onderwerp toch de nodige discussies en zelfs rechtszaken geweest.

Mike

Gelden de regels ook voor zelf uit te brengen strip boeken?

Yordy (Pumbo)

Het CvdM zegt hier het volgende over:

<em>De Wet op de vaste boekenprijs geldt voor elk werk dat kan worden gedefinieerd als boek. De definitie van een boek luidt volgens de Wvbp als volgt: ‘Een werk dat tekst bevat die vrijwel uitsluitend is gesteld in de Nederlandse of Friese taal, voorzien is van een titel, bestaat uit papieren bladzijden, al dan niet vergezeld van gerelateerde elektronische diensten of ondersteunende informatiedragers, en wordt uitgegeven in een oplage van meerdere exemplaren die voor verkoop aan eindafnemers zijn bestemd, (…)’.</em>

Een stripboek valt hier volgens ons dus ook onder.

Isabelle Brandenburg

Achterop een boek staat vaak een verkoopprijs. is dat de vaste boekenprijs? welke prijs betaalt de winkelier?

Jorinde G

Ik heb een vraag. mij wordt beweerd dat een. Ereader ook op de boekwet valt. klopt dit ?

Wouter (Pumbo)

Beste Jorinde, ik denk dat u een e-book bedoelt? Een e-reader is het apparaat om een e-book mee te lezen. Maar een e-book valt niet onder de Wet op de Vaste Boekenprijs. Volgens het Commissariaat van de Media: "De vaste boekenprijs geldt alleen voor gedrukte boeken en bladmuziekuitgaven, en niet voor e boeken. Volgens de wetgever is prijsregulering voor elektronische boeken ongewenst, omdat deze de innovatie op de boekenmarkt zou schaden en er een cultureel belang ontbreekt." Zie ook https://www.cvdm.nl/vaste-boekenprijs/

Othi Berry

Beste

Ik heb wat vragen:

Ik ben op het punt om mijn boek te publiceren, maar alles lijkt zo onduidelijk ineens. Ik ben aangemeld op bij het CB, maar de boekprijs van mijn boek vind ik enorm hoog, dus ik zou het willen wijzigen.
Ik zie in het artikel dat boeken dat in het Engels zijn geschreven kunnen niet een andere verkoopprijs krijgen, mijn boek is grotendeels in het Engels en ook een stukje in het Frans en in het Nederlands. Hoe doet ik het om de verkoopprijs te wijzigen?

Ik ben ook niet geregistreerd in de Wvbp, is dit dan verplicht voor een self published autor?

Yordy (Pumbo)

Je kunt de verkoopprijs van een Engels boek wel wijzigen. Geef ons de wijziging door dan stellen wij de verkoopprijs overal goed in.

Het is ook voor “een self published autor” ook verplicht om de verkoopprijs aan te melden bij Wvbp.

Remco Schippers

Goedendag,

Ik heb een boek bij een winkel gezien. Op de kaft van het boek staat €29,95 gedrukt boven de barcode. Het stikkertje van de winkel was €31,95

Mijn vrag is, mag dit?

Ik was van plan het boek te kopen. Helaas ging de verkoper niet accoord met €29,95. Nu bij de plaatselijke boekhandel gekocht.

Wouter (Pumbo)

Beste, het kan zijn dat het boek in eerste instantie is verkocht voor € 29,95 maar dat de uitgever de prijs later heeft verhoogt naar € 31,95. Het kan ook zijn dat het boek gedrukt is met de verkeerde prijs en er daarom achteraf stickers op zijn geplakt. De prijs zoals gedrukt op het boek is niet per se de huidige/geldende prijs. Op basis van bijvoorbeeld het ISBN kunt u ook zoeken op https://boekenprijs.cvdm.nl/WVP.Pub/ProductZoeken.aspx en bekijken wat de huidige prijs zou moeten zijn.

Anke De Vries

Een vraag. Mijn boek gaat 24,95 kosten. Ik wil graag een boekpresentatie geven, waar ik ook een workshop geef. Het boek geef ik dan cadeau aan de deelnemers. Moet de prijs voor de workshop/boekpresentatie dan ook 24.95 zijn of mag dit ook hoger liggen, bijv. 47 euro oid?

Yordy (Pumbo)

De prijs mag dan ook hoger liggen.

Mariska

Goedemiddag.

heb toch nog even een vraag. Ik werk in een winkel waar we personeelskorting geven van 20%. Mag dit dan niet op boeken?

Jack

Andere vraag dan.

Stel ik koop een boek in de winkel voor 12,-.
Dit boek zet ik vervolgens voor 16,- in mijn webshop neer.

Mag dit dan ook niet?

Yordy (Pumbo)

De wet is bedoeld om juist het tegenovergestelde te voorkomen maar een vaste prijs is een vaste prijs, een hogere prijs mag niet als je boeken op deze manier vanuit een zakelijk oogpunt wilt doorverkopen - met winst. Als particulier kun je een boek kopen en later verkopen tegen een lagere of hogere prijs, het boek is dan namelijk tweedehands en daarvoor geldt weer geen vaste prijs.

Danny Wijnants

Goedenavond,

Is het toegestaan om (als uitgeverij) de schrijver van het betreffende boek de boekhandelskorting (max. 35%) te geven?

Alvast bedankt!
Groeten Danny

Danny Wijnants

Goedenavond,

Nog een vraag:
Indien het boek ouder is dan 2 jaar en er de afgelopen 2 maanden geen nieuwe oplage is gedrukt, geldt bij opruiming geen vaste boekenprijs.
Mag er na de opruiming van dat boek een nieuwe oplage gedrukt worden, waar dan weer de vaste boekenprijs voor geldt?
Of moet de nieuwe oplage dan onder een nieuw isbn worden uitgegeven?

Wederom bedankt!
Groeten Danny

Yordy (Pumbo)

Als het boek is bestemd om door te verkopen dan mag je inderdaad 35% korting (of meer) geven aan de auteur. Als de auteur maar de vastgestelde verkoopprijs aan de eindklant doorrekent. Als het boek is bestemd voor promotionele doeleinden dan mag de uitgever ook een korting geven aan de auteur.

Yordy (Pumbo)

De Wet op de vaste boekenprijs spreekt over een boek "in een bepaalde uitvoering". Van belang is dus of sprake is van een ongewijzigde bijdruk dan wel van een gewijzigde herdruk. Indien sprake is van een gewijzigde herdruk, is sprake van een ander boek. In dat geval is de uitgever gehouden een vaste prijs voor deze nieuwe uitgave vast te stellen en deze te melden bij het Commissariaat. Er is sprake van een ander boek als het boek op het publiek een andere indruk maakt bijvoorbeeld doordat de herdruk een ander omslag heeft, paperback in plaats van hardback, etc. Wanneer de prijs is opgeheven voor een bepaald boek, zullen dus ook ongewijzigde bijdrukken geen vaste prijs hebben.

Hans

Naar aanleiding van dit artikel heb ik nog een vraag. Mag een boek via een vereniging met korting worden aangeboden aan de leden van die vereniging

Wouter (Pumbo)

Beste Hans, als het boek voor rekening van of met aanmerkelijke steun van een niet op winst gerichte maatschappelijke of ideële organisatie tot stand is gekomen dan mag er een uitzondering worden gemaakt door de uitgever op de prijs voor de leden van de vereniging. Dit staat toegelicht in artikel 10 https://wetten.overheid.nl/BWBR0018298/2013-01-01/#Hoofdstuk2_Artikel10

In alle andere (meeste) gevallen mag de vereniging wel met korting inkopen maar niet met korting doorverkopen aan de leden.

Hans

Bedankt wouter

Helenne

Hi Ik heb een boek geschreven in het Nederlands, maar er zitten ook engelse teksten in verwerkt.
De boeken laat ik zelf drukken in een oplage van 20 stuks bij een drukkerij. Dit doe ik zonder het boek al verkocht te hebben.

Ik verkoop het boek als ik een aanvraag binnen krijg.
Maar ik kan een bestelling binnenkrijgen van 3 of meer verschillende kopers die allen 1 boek afnemen.

Moet ik mijn boek aanmelden?

Yordy (Pumbo)

Het advies is om het boek dan wel aan te melden bij de CvdM.
Het is niet veel werk en er zijn weinig redenen om het niet te doen.

Het is sowieso vaak handiger om niet eerst 20 boeken te bestellen en deze dan zelf per stuk te verkopen en te versturen.
Als u het boek via ons laat drukken dan krijgt u een verkooppagina op www.boekenbestellen.nl of we maken een koppeling met uw bestaande website.
Zodra er een boek wordt besteld handelen wij de betaling voor u af en gaan wij er eentje produceren en versturen. Zo hoeft u zelf geen voorraad te investeren en aan te houden. Daarnaast bent u geen tijd kwijt aan het verzenden van het boek en het is vaak ook nog goedkoper om het door ons te laten versturen.

Marit

Ik vond het artikel zelf heel duidelijk, maar raak in de war door de antwoorden van Pumbo medewerkers op reacties. Zolang je je boek echt alleen maar via POD aanbiedt en geen eigen voorraad koopt, hoef je je dus niet aan te melden bij het CvdM?

Yordy (Pumbo)

Nog niet zo heel lang geleden hebben we het artikel bijgewerkt. Er is sinds het publiceren van dit artikel iets gewijzigd. Dit staat nu ook op deze pagina onder het kopje UPDATE. In onze reacties onder het artikel was dit toen nog niet bekend.Hier de tekst nogmaals:

***UPDATE***
Er was onduidelijkheid over boeken die per stuk via printing on demand (POD) worden gedrukt. Tot voor kort was er op de website van het Commissariaat van de Media (CvdM) te lezen dat POD-boeken, die echt per stuk worden geproduceerd zodra ze worden besteld, niet onder de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) vallen.

Deze teksten zijn nu niet meer op de website te vinden. We hebben navraag gedaan bij het CvdM. Zij verwijzen naar een uitspraak van het Commissariaat op 12 juli 2011. Hierin staat dat een middels POD-techniek vervaardigde ongewijzigde bijdruk van een boek dat onder de Wvbp valt, een boek is in de zin van de Wvbp waarvoor de vaste prijs geldt.

Nienke

Dag,
Ik vraag me af of er sprake is van strijd met de Wet vaste boekenprijs als een boek gratis wordt weggeven bij het afsluiten van een abonnement op een krant/tijdschrift. Wordt dit niet gezien als verkapte korting op het boek? Of moet je dit vergelijken met de situatie dat er korting wordt gegeven op het abonnement, waardoor het boek wel gratis mag worden weggegeven?

Theo De Groot

Beste Wouter,

Ik begrijp dat de wet op de vaste boekenprijs niet geldt voor school (studieboeken).

Hoe zit het dan precies met de voorwaarden voor het geven van korting; zijn deze 'beperkingen' dan ook niet van toepassing op schoolboeken?

Ik hoor het graag.

Lottie Van Starkenburg

Mag je boek en lezing als een pakket verkopen? Bijvoorbeeld 30 euro voor lezing, na afloop krijg je een exemplaar van het boek mee (dat normaal 20 euro) kost. En hoe werkt dit dan met btw (9% op boek, 0% op lezing) en kosten (is verkoopprijs boek mijn kostprijs of mijn inkoopkosten)?

Wouter (Pumbo)

Beste Lottie, een boek die normaal gesproken ook bestemd is voor de verkoop mag je niet zomaar gratis weggeven of korting op verlenen. In combinatie met een een cursus kun je wel korting op de cursus geven, de totaalprijs is dan nog steeds hetzelfde. Qua facturering is het dan 20 euro voor het boek (met 9% btw) en 10 euro voor een cursus (normaal gesproken 21% btw - bij een lezing kan dat ook 0% zijn). Je kunt ook de volle prijs van de cursus rekenen en een korting op de factuur plaatsen voor de cursus/lezing. Zolang je de normale verkoopprijs van het boek maar hanteert.

J.J. Stolting

Hoe zit het nou precies met de verzendkosten? Bij POD.
Als een kennis van mij 10 boeken besteld bij Pumbo, dan krijg ik een rekening voor de verzendkosten, maar hoe groot zijn die dan? Kan ik nergens vinden.
En hetzelfde voor als de bestelling viaCB boekhandel gaat?
Sommige boekhandels rekenen toch best hoge verzendkosten soms?
En waarom mijn marge bij verkoop via Bol.com zo klein is, daar kpmen dan ook nog eens hun verzendkosten bij toch?
Daardoor moet ik de prijs van mijn boek best hoog maken, wil ik geen 'verlies' lijden.

Yordy (Pumbo)

Als een klant via boekenbestellen.nl besteld dan betaald de klant de verzendkosten.
Als een bestelling via het CB binnenkomt dan betaald de boekhandel de verzendkosten.
Of die boekhandel dit dan aan de klant doorrekent maakt voor u niet uit.

De marge bij Bol.com is zo klein omdat zij de hoogste boekhandelskorting rekenen.

J.J. Stolting

Dankjewel Yordi,
Lijkt helder, maar ik kwam op de vraag omdat in de algemene voorwaarden het volgende staat:
- Pumbo.nl rekent kosten voor het verzenden naar Klanten. Deze kosten worden vooraf aan Auteur gecommuniceerd en worden apart aan Auteur gefactureerd;

Hoe zit dat dan?

Barry

Als ik 101 exemplaren van mijn nieuw verschenen kinderboek wil doneren aan de voedselbank in mijn regio, kan ik dat dan gewoon doen? Ik ben zelf de uitgever en de auteur. Het boek heeft wel een ISBN nummer en is aangemeld.

Yordy (Pumbo)

Ja, je mag je boek gratis weggeven.

Anika Redhed

Hoe zit het hiermee:
Nederlandstalig boek voor de Nederlandse markt. Geen ISBN. Gedrukt in Duitsland en geimporteerd door Bol. Bol zet de prijs bijna op het dubbele. Mag dat?

Yordy (Pumbo)

Als het een Nederlandstalig boek voor de Nederlandse markt is dan geldt ook voor dit boek een vaste boekenprijs. Het maakt niet uit waar het gedrukt is.
Het boek wat voor veel meer op bol.com wordt verkocht wordt verkocht als tweedehands boek door een externe verkoper. Ik neem aan dat je het boek "Utrecht" bedoeld.

Jody

Regelt pumbo dit voor je als je ervoor kiest om via jullie een boek uit te geven? Als ik zelf bij jullie afneem en daarna korting hanteer als promotie actie kan dat?

Anika Redhed

Dank!
Nee het gaat niet om het boek Utrecht, dat is Engelstalig dus valt niet onder de wet. Ik vroeg het voor een vriendin en het betreffende boek wordt wel degelijk door Bol verkocht en niet door een derde als tweedehands.

Lodewijk Schmit Jongbloed

Hoi,

Begin juni komt mijn boek uit: MantelWijzer, voor mantelzorg binnen een gezin. Die datum is zo gekozen omdat de eerste week van juni is uitgeroepen tot Week van de Jonge Mantelzorger. Ik neem deel aan diverse webinars en wil deelnemers aan die webinars 10% korting bieden op de aanschafprijs van mijn boek. Deelnemers kunnen het boek dan bestellen via mijn website (ik ben zelf uitgever) voor € 16,00 in plaats van € 17,75

Kan ik aan het CvM doorgeven dat alleen in de eerste twee weken van juni een prijs geldt van € 16 vanwege 10% vroegboekingskorting? En dat de prijs daarna weer uitkomt op € 17,75.

Ik hoor het graag

Lodewijk Schmit Jongbloed

Yordy (Pumbo)

Je mag wel een tijdelijke actieprijs instellen bij de lancering van een boek maar die actieprijs moet dan voor iedereen gelden. Niet alleen voor degene die een webinar hebben gevolgd.

Teren Op De Zak Van Schrijvers

[…] u trouwens waarom boeken zo belachelijk duur zijn én overal hetzelfde kosten? Door de Wet op de vaste boekenprijs, bedoeld om concurrentie op de boekenmarkt tegen te gaan. Dat maakt de boekenbranche tot de enige […]

Btw Tarief Verhoging Voor Boeken - Pumbo.Nl

[…] vergeten bij een wijziging Tot 1 februari 2019 kun je de aan het nieuwe btw-tarief aangepaste boekenprijs nog melden bij het Commissariaat voor de Media via uw eigen account op […]

Yordy (Pumbo)

Het maakt niet uit wat voor boek het is. Je moet je aanmelden bij de KvK zodra het uitgeven van een boek een zakelijk karakter krijgt. Meer info over dit onderwerp op de volgende pagina:
---> https://www.pumbo.nl/support/boek-uitgeven/hoe-zit-het-met-belasting-of-uitkeringsinstantie De meeste auteurs wachten eerst af hoeveel boeken zij verkopen voordat zij zich inschrijven bij de KvK. Het klopt precies wat je zegt over het ISBN. Dit is pas verplicht zodra je je boek ook via de boekhandels wilt gaan verkopen. Het aanvragen is heel eenvoudig en staat uitgelegd op de volgende pagina:https://www.pumbo.nl/blog/boek-uitgeven/isbn-voor-boek-aanvragen-6-stap…

Yordy (Pumbo)

Als u zelf boeken voor thuis besteld of voor het magazijn van het CB worden er vaak ook verzendkosten gerekend. De verzendkosten staan op de volgende pagina: 
---> https://www.pumbo.nl/support/veelgestelde-vragen Als de eindklant uw boek koopt worden er ook verzendkosten gerekend. Deze kunnen afwijken van de bedragen die u zelf betaald. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om geen verzendkosten te rekenen aan een eindklant Deze kosten gaan dan van uw winst af. Voor verdere vragen liever even contact met ons opnemen omdat deze vragen niet over de wet op de vaste boekenprijs gaan. Dan blijft het overzichtelijk. https://www.pumbo.nl/contact

Yordy (Pumbo)

Dat mag volgens ons niet. De verkoopprijs van een product moet voor iedereen gelijk zijn. Als u dit zeker wilt weten neem dan even contact op met CVDM

Yordy (Pumbo)

Om de verkoopprijs van je boek door te kunnen geven aan het CvdM, moet je je als uitgever bij deze partij registreren. Ga hiertoe naar de website van het CvdM, download het registratieformulier, vul het in en stuur het (per post) op. https://cvdm.formulierenserver.nl/registratievasteboekenprijs

Basten

Beste Pumbo, Mijn boek is uitgebracht in eigen beheer via jullie de vaste prijs van mijn boek is 27 euro. Deze is ook aangegeven bij het cvdm. Een andere online aanbieder bied mijn boek aan met een korting van 5% voor studenten bij de aanschaf van twee verschillende Nederlandstalige studieboeken. De aanbieder controleert niet of ik student ben anders dan dat ik dit aan moet vinken.

Mag deze korting? Zelf vond ik alleen toegestane studentenkortingen voor studenten verenigingen.

de aanbieder schreef op de website het volgende:
Bij de verkoop van Nederlandstalige boeken geldt in Nederland de Wet op de vaste boekenprijs. Deze wet moet prijsconcurrentie voorkomen om daarmee een brede beschikbaarheid en een divers aanbod van boeken te bevorderen. Boekhandels mogen dus niet zomaar korting geven op Nederlandstalige boeken. In de Wet op de vaste boekenprijs zijn een aantal uitzonderingen opgenomen. Eén van die uitzonderingen is studentenkorting. Boekhandels mogen studenten 5% korting geven als zij twee of meer Nederlandstalige boeken kopen die zijn voorgeschreven door een onderwijsinstelling. De meeste boekhandels, en ook Studie Bijdehand, geven deze korting ook.

Martin Van Straaten

Wat doet het Centraal Boekhuis met mijn voorraad als ik van een titel na een jaar de prijs loslaat? Blijven ze het dan verspreiden?

Yordy

Ja, het CB blijft het boek dan verspreiden.

Reactie toevoegen