warning
Deze uitleg is bedoeld voor professionele vormgevers of klanten die veel ervaring hebben met het opmaken en aanleveren van bestanden. Er worden een aantal technische termen besproken. Zijn de termen te ingewikkeld, bezoek dan het leercentrum. Heeft u problemen of vragen neem dan snel contact met ons op zodat wij u verder kunnen helpen. Wij hebben jarenlange ervaring met het opmaken van drukklare bestanden.
#ffffff
Image
Pijl zwart

Bij het aanleveren van de bestanden stuurt u ons één PDF-bestand van het binnenwerk toe en één PDF-bestand van het omslag. Dit zijn dus twee aparte bestanden.

Het binnenwerk
 

 • Alle pagina’s onder elkaar en niet als spreads.
 • De PDF moet met 3 mm afloop worden aangeleverd, waarbij de afbeeldingen en/of kleuren ook echt in die 3 mm doorlopen.
 • De PDF moet aangeleverd worden met snijtekens.
 • Belangrijke inhoud moet minimaal 5 mm van de rand af staan.
 • Alle pagina’s moeten dezelfde oriëntatie hebben. Dus of staand, of vierkant, of liggend.
 • Lettertypes moeten ingesloten worden.
 • De oneven paginanummers zijn altijd rechterpagina’s.
 • Zwarte tekst bij voorkeur alleen uit de K van CMYK opbouwen.
 • Als het boek een zwart-wit binnenwerk heeft, dan alles alleen uit de K van CMYK aanleveren.
 • Wij vragen niet om een vermelding van ons bedrijf op het omslag, maar waarderen het wel als er in het colofon kan komen te staan: ‘Druk: Pumbo.nl’.
 • Afbeeldingen moeten van voldoende kwaliteit zijn. Minimaal 150 dpi, maar bij voorkeur 300 dpi.
 • Hele dunne lijntjes kunnen problemen opleveren en als stippellijntjes uit de productie komen. Lijnen mogen niet dunner zijn dan 0,3 mm en moeten uit 100% K zijn opgebouwd.
 • Bij voorkeur uw PDF exporteren met één van de volgende kleurprofielen: Coated FOGRA 39 voor het drukken op gecoat papier (machine coated, gestreken) of Uncoated FOGRA 29 voor het drukken op ongestreken papier.
 • De inktbezetting mag niet boven de 300% uitkomen maar als u met het juiste kleurprofiel exporteert, hoeft u daar geen rekening mee te houden. Als een afbeelding een te hoge inktbezetting heeft, kunt u dit aanpassen in Photoshop met de ‘under color removal’-tool (UCR).
 • Bij een hardcover worden schutbladen geplaatst. Deze zijn standaard blanco. Alleen bij een grote oplage (offset) kunnen deze schutbladen bedrukt worden. Lever in deze situatie een aparte PDF aan van vier pagina’s op hetzelfde formaat als het binnenwerk. Eén PDF van vier pagina’s voor de schutbladen voorin en één PDF van vier pagina’s voor de schutbladen achterin.
 • Als de eerste en/of laatste pagina uit het binnenwerk van een paperback volledig bedrukt moet(en) worden, moet er aan de binnenzijde van die pagina’s een witte rand van 5 mm aangehouden worden. Hieraan moet de lijm van het omslag zich kunnen hechten.

 

Het omslag
 

 • Links de achterzijde, in het midden de rug en rechts de voorzijde als één PDF-pagina.
 • De PDF moet met 3 mm afloop worden aangeleverd, waarbij de afbeeldingen en/of kleuren ook echt in die 3 mm doorlopen.
 • Belangrijke inhoud moet minimaal 5 mm van de rand af staan.
 • Lettertypes moeten ingesloten worden.
 • Zwarte tekst bij voorkeur alleen uit de K van CMYK opbouwen.
 • Hele dunne lijntjes kunnen problemen opleveren en als stippellijntjes uit de productie komen. Lijnen mogen niet dunner zijn dan 0,3 mm en moeten uit 100% K zijn opgebouwd.
 • Bij voorkeur uw PDF exporteren met één van de volgende kleurprofielen: Coated FOGRA 39 voor het drukken op gecoat papier (machine coated, gestreken) of Uncoated FOGRA 29 voor het drukken op ongestreken papier. Bij een cover kiezen we standaard altijd voor Coated FOGRA 39.
 • De inktbezetting mag niet boven de 300% uitkomen maar als u met het juiste kleurprofiel exporteert, hoeft u daar geen rekening mee te houden. Als een afbeelding een te hoge inktbezetting heeft, kunt u dit aanpassen in Photoshop met de ‘under color removal’-tool (UCR).
 • Het formaat van het omslag is afhankelijk van het aantal pagina’s en de papiersoort. Op de volgende pagina kunt u zelf opzoeken wat het formaat van het omslag moet zijn: https://www.pumbo.nl/support/cover.
 • Het is veiliger om een niet-kritische rug te maken. Dat wil zeggen dat de afbeelding of kleur op de voorzijde van het omslag doorloopt over de rug naar de achterzijde. Als deze precies op de rug eindigt, bestaat de kans dat er een gekleurde rand op de voor- of achterzijde van de rug zichtbaar wordt. Er mag altijd 1 of 2 mm afwijking ontstaan bij het binden van het boek en dat wordt dan zichtbaar bij de rug. Om dit te voorkomen is het verstandig om de afbeelding of kleur door te laten lopen.
 • Bij een hardcover kun je het beste het midden van het voor- of achterplat uitlijnen door te meten vanaf halverwege de kneep (de inkeping tegen de rug aan) tot aan de overslag (wat dan de buitenzijde van het boek wordt).
 • Als er achterop een barcode geplaatst wordt, zorg er dan voor dat de zwarte lijntjes alleen uit de K van CMYK zijn opgebouwd. Een barcode importeren in Photoshop kan problemen geven bij de scanners van de boekhandel omdat Photoshop de lijntjes omzet in pixels. Het is beter om de barcode als vector bestand in InDesign te importeren. Dan gaat het wel goed. Met behulp van onze online barcodegenerator kunt u zelf gratis een 100% nauwkeurige barcode aanmaken. De standaardafmetingen van een barcode zijn 37,29 mm bij 25,93 mm. De barcode mag verkleind worden naar 80% en vergroot worden tot en met 200% van de standaardafmetingen. Als laatste is het bij een barcode belangrijk dat het contrast voldoende is. De barcode zelf moet dus voldoende afsteken tegen de achtergrond.
 • De binnenzijde van het omslag kan ook bedrukt worden. Deze binnenzijde levert u dan aan als tweede pagina in de PDF voor het omslag, met exact dezelfde maten. Het is hierbij wel belangrijk dat er een gedeelte wit blijft aan beide zijden van de rug. Hieraan moet de lijm zich namelijk hechten. Deze witruimte bestaat uit de rug plus 5 mm links en 5 mm rechts.