Het programma Adobe InDesign is het beste programma om een boek mee op te maken. Met InDesign hebt u heel veel controle over hoe de inhoud van het boek getoond wordt.

Met InDesign is veel meer mogelijk dan met eenvoudige tekstverwerkers, zoals Word van Microsoft Office.

Alles is op de millimeter nauwkeurig in te stellen en de kans dat teksten of afbeeldingen plotseling verspringen of zelfs verdwijnen, is veel minder groot dan in Office Word.

Image
InDesign instellen voor het binnenwerk en de cover

Helaas is Adobe InDesign een lastig programma om onder de knie te krijgen. Het duurt een tijdje om goed te begrijpen hoe het werkt. Daarnaast is InDesign een duur programma.

InDesign is goed te gebruiken voor de vormgeving van zowel het binnenwerk als het omslag van een boek.

Sommige schrijvers maken hun omslag met Photoshop of Illustrator, maar dit zijn niet de juiste programma’s hiervoor.
 

  • Photoshop is voor het bewerken van foto’s.
  • Illustrator is voor het maken en bewerken van illustraties.
  • InDesign is het programma om alles bij elkaar te brengen in een mooie lay-out en teksten toe te voegen.

Deze 3 programma’s werken dus goed samen, maar InDesign is het beste programma om alles in een mooie vormgeving te gieten.

Hieronder leggen we uit hoe u een InDesign document op de juiste manier instelt. We beginnen met het ontwerp van het binnenwerk en gaan daarna door met de cover. We leggen daarbij ook gelijk uit hoe u op een juiste manier een PDF aanmaakt vanuit InDesign.

 

Inhoudsopgave

Binnenwerkbestand instellen met InDesign
Binnenwerkbestand PDF aanmaken vanuit InDesign
Coverbestand instellen voor een paperback of ringband
Coverbestand instellen voor een hardcover
Coverbestand PDF aanmaken vanuit InDesign
Conclusie

 

Image
InDesign instellen voor het binnenwerk en de cover

 

Binnenwerkbestand instellen met InDesign

Als u een boek gaat opmaken begint u altijd met het binnenwerk. Pas als het binnenwerk klaar is, is bekend hoeveel pagina’s het boek heeft en kunt u ook de rugdikte goed uitrekenen en de cover opmaken.

We gaan er in dit voorbeeld even van uit dat u een A5-formaat boek wilt laten maken. Bij het aanmaken van het InDesign document moet u aangeven of u een afloopgebied wilt gebruiken. In het Engels wordt dit “bleed” genoemd. Meer over afloop (of bleed) op deze pagina.

Ook al gebruikt u in het binnenwerk geen afloop, dan nog moet u in InDesign wel de 3mm afloop toevoegen. 

Om een binnenwerk goed in te stellen in InDesign maakt u als volgt een nieuw document aan:

 

Image
Nieuw indesign document aanmaken

 

Wij gebruiken hier op kantoor altijd de Engelse versie, omdat het dan eenvoudiger is om online hulp te zoeken mochten we toch tegen een probleem aanlopen.

Engelse versie: Klik op “File”, dan op “New” en vervolgens op “Document”.
Nederlandse versie: Klik op “Bestand”, dan op “Nieuw” en vervolgens op “Document”.

Er wordt een venster geopend waarin u alle instellingen kunt invoeren:

 

Image
indesign nieuw document binnenwerk

 

  Engelse versie:
Number of pages” Hier vult u het geschat aantal pagina’s van uw boek in. Dit kunt u later altijd nog wijzigen.
Width” De breedte van uw boek. Dit is dus het afgewerkte formaat zonder de 3mm afloop (bleed).
Height” De hoogte van uw boek. Dit is dus het afgewerkte formaat zonder de 3mm afloop (bleed).
Columns” en “Gutter” Dit hangt af van wat voor opmaak u wilt. Meestal is het 1 kolom.
Margins” Hier vult u de witruimte in die u om de tekst wilt hebben staan. Het is een persoonlijke voorkeur hoe groot dit moet zijn.
Bleed” Dit is het afloopgebied. Hier vult u overal 3mm in.
Slug” Dit kunt u leeg laten.

Vervolgens kunt u rechtsboven nog 2 vinkjes aanvinken:
Facing Pages” Dit vinkt u altijd aan, tenzij u een ringband aan het opmaken bent.
Primary tekst frame” Wanneer u dit aanvinkt, wordt er standaard een tekstframe gemaakt binnen de marges. Dit kan soms handig zijn of juist in de weg zitten, afhankelijk van het ontwerp dat u wilt toepassen.

  Nederlandse versie:
Aantal pagina’s” Hier vult u het geschatte aantal pagina’s van uw boek in. Dit kunt u later altijd nog wijzigen.
Breedte” De breedte van uw boek. Dit is dus het afgewerkte formaat zonder de 3mm afloop (bleed).
Hoogte” De hoogte van uw boek. Dit is dus het afgewerkte formaat zonder de 3mm afloop (bleed).
Kolommen” en “Tussenruimte” Dit hangt af van voor opmaak u wilt. Meestal is het 1 kolom.
Marges” Hier vult u de witruimte in die u om de tekst wilt hebben staan. Het is een persoonlijke voorkeur hoe groot dit moet zijn.
Afloop” Dit is het afloopgebied. Hier vult u overal 3mm in.
Witruimte rond pagina” Dit kunt u leeg laten.

Vervolgens kunt u rechtsboven nog 2 vinkjes aanvinken:
Pagina’s naast elkaar” Dit vinkt u altijd aan, tenzij u een ringband aan het opmaken bent.
Primair tekstkader ” Wanneer u dit aanvinkt, wordt er standaard een tekstframe gemaakt binnen de marges. Dit kan soms handig zijn of juist in de weg zitten, afhankelijk van het ontwerp dat u wilt toepassen.

Als u dit hebt ingevuld klikt u op “OK”.

Het InDesign bestand is dan aangemaakt:

 

Image
Indesign binnenwerkbestand

 

U ziet dat om het document een rand van 3mm is gemaakt. Dit is de 3mm afloop (bleed). Als u een afbeelding of achtergrondkleur gebruikt, laat u deze helemaal doorlopen in de 3mm tot aan de rode lijn.

Na het printen snijden wij deze 3mm ervanaf, waardoor u weer op het gewenste formaat uitkomt en er geen kans is op witte lijnen.

De paarse lijn geeft het gebied aan waar de tekst binnen valt. Op deze manier is direct zichtbaar wat de witruimte om de tekst heen is.

Klik op de knop hieronder om een korte video te bekijken over deze instellingen.

View Video
Image
InDesign binnenwerk PDF maken

 

Binnenwerkbestand PDF aanmaken vanuit InDesign

Hebt u het binnenwerk helemaal opgemaakt, dan moet u er een PDF van maken:

 

Image
InDesign pdf maken binnenwerk

 

Engelse versie: Klik op “File”, dan op “Adobe PDF Presets” en kies voor “Press Quality”.
Nederlandse versie: Klik op “Bestand”, dan op “Voorinstellingen Adobe PDF” en kies voor “Drukwerkkwaliteit”.

Kies een locatie op uw computer om het bestand op te slaan. U krijgt daarna het volgende venster te zien:

 

Image
indesign pdf binnenwerk pages

 

Engelse versie: Bij het kopje “Export As” moet het rondje bij “Pages” zijn geselecteerd. Dus niet “Spreads”, want een binnenwerk wordt nooit als spread aangeleverd.

Nederlandse versie: Bij het kopje “Exporteren als” moet het rondje bij “Pagina’s” zijn geselecteerd. Dus niet “Spreads”, want een binnenwerk wordt nooit als spread aangeleverd.

Daarna dient u in het linker rijtje nog iets anders instellen.

Engelse versie: Klik op “Marks and bleeds”.
Nederlandse versie: Klik op “Tekens en afloopgebied”.

U krijgt dan het volgende scherm te zien:

 

Image
PDF opslaan Cropmarks

 

Hier dient u aan te geven dat de 3mm afloop (bleed) meegenomen moet worden.

Engelse versie: Zet een vinkje bij “Crop Marks” en een vinkje bij “Use Document Bleed Settings”. Als het goed is wordt hieronder dan overal 3mm ingevuld, omdat dit de documentinstellingen zijn.

Nederlandse versie: Zet een vinkje bij “Snijtekens” en een vinkje bij “Afloopinstellingen van document gebruiken”. Als het goed is wordt hieronder dan overal 3mm ingevuld, omdat dit de documentinstellingen zijn.

Alles staat nu goed ingesteld en u kunt op “Export” klikken (of “Exporteren als u de Nederlandse versie gebruikt).

Om het nog duidelijker te maken hier een korte video over deze instellingen:

View Video

Controleer de PDF altijd goed voordat u de PDF naar ons toestuurt.
Als u afloop (bleed) hebt gebruikt, controleer dan goed of u overal de afbeelding of kleur in de 3mm hebt laten doorlopen.

 

Image
Indesign cover maken

 

Coverbestand instellen voor een paperback of ringband

Het instellen van een nieuw document voor een omslag werkt iets anders dan voor het binnenwerk. Hierbij maken we onderscheid tussen een paperback, een ringband en een hardcover.

Hieronder de uitleg voor het instellen van een InDesign document als u een paperback of ringband wilt laten maken.

 

Image
Nieuw indesign document aanmaken

 

Engelse versie: Klik op “File”, dan op “New” en vervolgens op “Document”.
Nederlandse versie: Klik op “Bestand”, dan op “Nieuw” en vervolgens op “Document”.

Er wordt een venster geopend waarin u alle instellingen kunt invoeren:

 

Image
cover paperback en ringband

 

Engelse versie:
Number of pages” Hier vult u 3 pagina’s in.
Width” De breedte van uw boek. Dit is dus het afgewerkte formaat zonder de 3mm afloop (bleed).
Height” De hoogte van uw boek. Dit is dus het afgewerkte formaat zonder de 3mm afloop (bleed).
Columns” Laat u op 1 staan.
Gutter” Laat u zo staan.
Margins” Laat u op 0 staan.
Bleed” Dit is het afloopgebied. Hier vult u overal 3mm in.
Slug” Dit kunt u leeg laten.

Dan kunt u rechtsboven nog 2 vinkjes aanvinken:
Facing Pages” Dit vinkt u aan.
Primary tekst frame” Laat u uit staan.

Nederlandse versie:
Aantal pagina’s” Hier vult u 3 pagina’s in.
Breedte” De breedte van uw boek. Dit is dus het afgewerkte formaat zonder de 3mm afloop (bleed).
Hoogte” De hoogte van uw boek. Dit is dus het afgewerkte formaat zonder de 3mm afloop (bleed).
Kolommen” Laat u op 1 staan.
Tussenruimte” Laat u zo staan.
Marges” Laat u op 0 staan.
Afloop” Dit is het afloopgebied. Hier vult u overal 3mm in.
Witruimte rond pagina” Dit kunt u leeg laten.

Dan kunt u rechtsboven nog 2 vinkjes aanvinken:
Pagina’s naast elkaar” Dit vinkt u aan.
Primair tekstkader” Kunt u aanvinken zodat er standaard een tekstframe wordt gemaakt binnen de marges. Dit kan soms handig zijn of juist in de weg zitten, afhankelijk van het ontwerp dat u wilt toepassen.

Als alles is ingevuld, klikt u op “OK”.

Het InDesign document opent en de 3 aangemaakte pagina’s worden als volgt weergegeven:

 

Image
cover pagina niet naast elkaar

 

Dit is nog niet goed, want bij een cover moeten de pagina’s naast elkaar staan. De middelste pagina is dan de rugdikte. Dit stelt u in door in het linker menu de pagina-toolknop aan te klikken:

 

Image
pagina tool indesign

 

U ziet dan dat de eerste pagina geselecteerd wordt. Als dit niet het geval is kunt u op de eerste pagina klikken.

Nu moet u de rugdikte invoeren. De rugdikte kunt u zelf eenvoudig berekenen door op de volgende pagina de gegevens van uw boek in te voeren: https://www.pumbo.nl/support/cover

In dit voorbeeld vullen we een rugdikte in van 15mm:

 

Image
Indesign rugdikte invoeren

 

INFO: Als het een ringband betreft, vult u hier altijd 15mm in. Bij een ringband worden de voor- en achterzijde van de cover los van elkaar gesneden. Met 15mm hebben we hiervoor genoeg ruimte.

De eerste pagina heeft nu precies het formaat van de rugdikte. Nu moeten we deze pagina nog tussen de voor- en achterzijde plaatsen. Klik hiervoor rechtsboven op “Pages” (of “Pagina’s” als u de Nederlandse versie gebruikt):

 

Image
Pagina in midden slepen

 

De eerste pagina sleept u vervolgens met uw muis tussen pagina 2 en 3 in. De pagina’s komen dan naast elkaar te staan.

De cover is nu goed ingesteld en u kunt uw ontwerp erin gaan plaatsen. De ruglijnen in het bestand zijn duidelijk zichtbaar, u kunt hierop mooi alle elementen uitlijnen. Vergeet niet de achtergrondkleur of de afbeelding van de cover door te laten lopen op de afloop, zodat deze kan worden gedrukt en weggesneden.

U ziet duidelijk de ruglijnen en zorgt er goed voor dat de 3mm afloop (bleed) wordt gebruikt.

Om het nog duidelijker te maken hier een korte video van deze instellingen:

View Video

De binnenzijde van de cover van een paperback of ringband instellen

Als u de binnenzijde van de cover wilt laten bedrukken, dan kunt u de 3 pagina’s die u in de stappen hierboven hebt aangemaakt dupliceren:

 

Image
indesign spread dupliceren

 

Klik met uw rechtermuisknop op de pagina’s en kies voor
Engelse versie: “Duplicate Spread”.
Nederlandse versie: “Spread dupliceren”.

De extra spread die dan aangemaakt wordt, kunt u gebruiken om uw ontwerp in te plaatsen. Bij een digitaal geprint boek moet er aan beide zijde van de rug een witte ruimte aangehouden worden van 6mm breed. Deze wordt aan het boekblok vastgelijmd en door de inkt blijft de lijm minder goed hechten. De rug zelf dient u dan uiteraard ook wit te laten. Bij een offset gedrukt boek hoeft u geen witte ruimte aan te houden.

 

Paperback of ringband met flappen

Als u een paperback of ringband met flappen wilt maken, dan kunt u zowel links als rechts een pagina toevoegen. Deze pagina’s geeft u dan de breedte van de flap die u wilt maken. Omdat de flap gevouwen wordt, moet u rekening houden met 2mm extra ruimte voor de vouw. Het is daarom beter om hier ook voldoende afloop te gebruiken en geen plotselinge overgang te maken op deze vouwrand.

Het InDesign bestand ziet er dan als volgt uit:

 

Image
indesign cover flappen

Coverbestand instellen voor een hardcover

Het maken van een cover voor een hardcover boek is een stuk ingewikkelder. Dit komt doordat een hardcover een klein stukje uitsteekt ten opzichte van het binnenwerk. Daarnaast heeft een hardcover een kneep. Dit is de holle ruimte naast de rug van het boek, om hem zo beter open te laten vallen.

De meest eenvoudige manier om een InDesign bestand aan te maken voor de hardcover is door de berekening op onze website aan te houden: https://www.pumbo.nl/support/cover

 

Image
Covertool Pumbo

 

Vul alle gegevens in van uw boek en klik op “Berekenen”. De maten voor InDesign worden er dan onder getoond. Als u een nieuw InDesign bestand aanmaakt kunt u deze gegevens exact overnemen:

 

Image
hardcover rugdikte indesign

 

Engelse versie:
Number of pages” Hier vult u 1 in.
Width” De breedte van uw cover. De maten kunt u vinden in de covertool.
Height” De hoogte van uw boek. De maten kunt u vinden in de covertool.
Columns” Hier vult u 2 in.
Gutter” Dit is de rugdikte van het boek.
Margins” Hier geeft u de ruimte aan die gebruikt wordt om de cover naar binnen toe te vouwen en vast te plakken.
Bleed” Dit is het afloopgebied. Hier vult u overal 3mm in.
Slug” Dit kunt u leeg laten.

Dan kunt u rechtsboven nog 2 vinkjes aanvinken:
Facing Pages” Omdat het maar 1 pagina is, kunt u deze aan of uit laten staan.
Primary tekst frame” Laat u uit staan.

Nederlandse versie:
Aantal pagina’s” Hier vult u 1 in.
Breedte” De breedte van uw cover. De maten kunt u vinden in de covertool.
Hoogte” De hoogte van uw boek. De maten kunt u vinden in de covertool.
Kolommen” Hier vult u 2 in.
Tussenruimte” Dit is de rugdikte van het boek.
Marges” Hier geeft u de ruimte aan die gebruikt wordt de cover om naar binnen toe te vouwen en vast te plakken.
Afloop” Dit is het afloopgebied. Hier vult u overal 3mm in.
Witruimte rond pagina” Dit kunt u leeg laten.

Dan kunt u rechtsboven nog 2 vinkjes aanvinken:
Pagina’s naast elkaar” Omdat het maar 1 pagina is, kunt u deze aan of uit laten staan.
Primair tekstkader” Laat u uit staan.

Als u dit hebt ingevuld, klikt u op “OK”.

Het InDesign bestand is dan aangemaakt en ziet er als volgt uit:

 

Image
Indesign Hardcover

 

De rugdikte wordt duidelijk aangegeven. De paarse lijn geeft de vouwrand aan. Bij een hardcover wordt er namelijk altijd een rand van 19mm omgevouwen en aan de binnenzijde vast geplakt. Deze rand is dus niet zichtbaar. Zorg ervoor dat het ontwerp binnen de paarse lijn valt. Daarbij moet u wel rekening houden dat de afbeeldingen en of kleuren minimaal 10mm doorlopen in deze vouwrand.

U kunt nu nog handmatig de kneep aangeven met een hulplijn. Trek hiervoor met uw muis een hulplijn uit de linker liniaal en plaats die op 10mm links van de rug. Vervolgens trekt u nog een hulplijn, maar dan 10mm rechts van de rug. Op deze manier kunt u in uw ontwerp rekening houden met de kneep.

Om het nog duidelijker te maken hier een korte video van deze instellingen:

View Video
Image
Indesign cover PDF maken

 

Coverbestand PDF aanmaken vanuit InDesign

Als uw ontwerp in InDesign eenmaal klaar is, kunt u er een PDF van maken. Hier kan nog wel het een en ander misgaan. Een PDF maken doet u daarom op de onderstaande manier. Het maakt niet uit of de cover voor een paperback, ringband of hardcover is:

 

Image
InDesign pdf maken binnenwerk

 

Engelse versie: Klik op “File”, kies voor “Adobe PDF Presets“ en dan voor “Press Quality”.
Nederlandse versie: Klik op “Bestand”, kies voor “Voorinstellingen Adobe PDF” en dan voor “Drukwerkkwaliteit”.

U krijgt een scherm te zien met de vraag waar u het bestand wilt opslaan. Kies een locaties op uw computer en klik op “Opslaan” (of “Save” als u de Engelse versie gebruikt).

In het volgende venster staat een aantal instellingen die u moet aanpassen voordat u de PDF aanmaakt:

 

Image
Indesign PDF opslaan

 

Engelse versie: Bij het kopje “Export As” moet het rondje bij “Spreads” zijn geselecteerd.

Nederlandse versie: Bij het kopje “Exporteren als” moet het rondje bij “Spreads” zijn geselecteerd.

Daarna moet u in het linker rijtje nog wat anders instellen.

Engelse versie: Klik op “Marks and bleeds”.
Nederlandse versie: Klik op “Tekens en afloopgebied”.

U krijgt dan het volgende scherm te zien:

 

Image
PDF opslaan Cropmarks

 

Hier moeten we aangeven dat de 3mm afloop (bleed) meegenomen moet worden.

Engelse versie: Zet een vinkje bij “Crop Marks” en een vinkje bij “Use Document Bleed Settings”. Als het goed is wordt hieronder dan overal 3mm ingevuld, omdat dit de documentinstellingen zijn.

Nederlandse versie: Zet een vinkje bij “Snijtekens” en een vinkje bij “Afloopinstellingen van document gebruiken”. Als het goed is wordt hieronder dan overal 3mm ingevuld, omdat dit de documentinstellingen zijn.

Alles staat nu goed ingesteld en u kunt op “Export” klikken (of “Exporteren als u de Nederlandse versie gebruikt).

Om het nog duidelijker te maken hier een korte video van deze instellingen:

View Video

Controleer de PDF altijd goed voordat u de PDF naar ons toestuurt.
Als u afloop (bleed) hebt gebruikt, controleer dan goed of u overal de afbeelding of kleur in de 3mm hebt laten doorlopen.

 

Conclusie

Met de uitleg op deze pagina kan het bijna niet meer misgaan. Komt u ergens niet helemaal uit, neem dan contact met ons op. Wij hebben heel veel ervaring met Adobe InDesign en kunnen u vaak goed op weg helpen.

Comments

Dr. Gideon Benavraham

Best Yordy,
na lezen van jouw goede uitleg, durf ik het eindelijk aan om Word vaarwel te zeggen en door te schakelen naar InDesign, een programma dat ik al jaar en dag in huis heb, maar er nooit toe heb kunnen komen het te gaan gebruiken. Ik weet hoe het werkt vanwege de andere Adobe programma's waarmee ik werk, en toch kon ik er niet toe komen. Je hebt me over deze hobbel heen geholpen. Zeer bedankt.
Gideon

Yordy (Pumbo)

Graag gedaan! Als je nog vragen hebt kun je altijd contact met ons opnemen.

Reactie toevoegen