De afkorting ISBN staat voor Internationaal Standaard Boeknummer. De veelgebruikte term ‘ISBN-nummer’ is dan ook onjuist, omdat de ‘N’ in ‘ISBN’ reeds voor ‘nummer’ staat. Het huidige ISBN bestaat uit dertien cijfers, die zijn onderverdeeld in vijf groepen: het prefix, de registratiegroep (het land van publicatie), de uitgeversaanduiding, de titelaanduiding en het controlecijfer.

Waarom een ISBN?

Het aanvragen van een ISBN is één verplichte die u moet zetten om uw boek via de boekhandel uit te kunnen geven. Een ISB-nummer is een uniek nummer dat het boekhandels, bibliotheken en distributeurs eenvoudiger maakt om uw boek te bestellen. Als uw boek niet over een ISBN beschikt, kan het niet in de collecties van het CB en NBD Biblion worden opgenomen en kunnen geïnteresseerden het niet via de boekhandel of de bibliotheek in hun bezit krijgen.


ISBN aanvragen

In 6 stappen een ISBN voor uw boek


Een ISBN aanvragen voor uw boek

Het aanvragen van een ISBN

Aanvragen op eigen naam
Als u uw boek met onze hulp op de markt brengt, blijft u zelf de uitgever. Daarom adviseren wij u om zelf een ISBN aan te vragen. Op deze manier wordt u de eigenaar van het ISBN en heeft u zelf in de hand wat ermee gebeurt.

Als u nooit eerder een ISBN heeft aangevraagd, moet u zichzelf eerst laten registreren als uitgever. U ontvangt dan een zogenaamde uitgeversprefix, gebaseerd op een door u te bepalen uitgeversnaam, die wordt opgenomen in ieder ISBN. De kosten voor het aanvragen van een uitgeversprefix bedragen eenmalig € 60,-. Voor het aanvragen van een ISBN betaalt u vervolgens € 10,- per nummer. Normaal gesproken is de aanvraag van een uitgeversprefix en bijbehorend ISBN binnen één werkdag verwerkt.

Aanvragen via Pumbo.nl
U kunt er ook voor kiezen om voor € 12,50 bij ons een ISBN aan te vragen. De totale kosten vallen dan lager uit omdat u gebruik kunt maken van onze registratie als uitgever bij Bureau ISBN. Handig voor bijvoorbeeld een eenmalige uitgave! Een nadeel is dat u geen eigenaar bent van het ISBN.

Informatie
Voor elke verschijningsvorm van uw boek moet u een apart ISBN aanvragen. Meestal vraagt u één ISBN aan voor de papieren versie van uw boek en één voor uw boek in digitale vorm, ofwel het e-book.

Een ISBN aanvragen voor uw boek?

Copyright © 2006-2018 Pumbo.nl BV    Thuiswinkel Waarborg Thuiswinkel Waarborg

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeldt.