Het hing al even in de lucht, maar nu is de kogel toch echt door de kerk: per 1 juli 2016 wordt de Wet op de vaste boekenprijs gewijzigd. Vanaf deze datum wordt de combinatieprijs van kracht en kun je de papieren versie van je boek in combinatie met een digitale versie tegen een vaste prijs verkopen.

Deze constructie wordt ook wel het combinatieboek genoemd. Op het eerste gezicht geen drastische wijziging, maar sinds de Wet op de vaste boekenprijs in 2005 in het leven is geroepen, gold deze voor geen enkel e-book. Daar komt per 1 juli aanstaande dus verandering in.

Image
Wijziging Wet op de vaste boekenprijs

De Wet op de vaste boekenprijs werd meer dan een decennium geleden over het boekenlandschap uitgerold om prijsconcurrentie tussen boekhandels een halt toe te roepen. Volgens deze wet moet er voor ieder Nederlands- of Friestalig boek een vaste prijs worden ingesteld, die elke aanbieder moet aanhouden. Als jouw boek door de plaatselijke boekhandel voor €19,95 wordt verkocht, mag Bol.com er dus niet opeens €14,95 voor vragen. Bij e-books daarentegen, is dit wel toegestaan.

Met de ophanden zijnde wetswijziging komt er voor uitgevers, boekhandels en consumenten een nieuwe optie bij: als een (papieren) boek wordt aangeboden als combinatieboek, mag het bijbehorende e-book bij de aankoop van het fysieke exemplaar worden gedownload.

Dit e-book hoeft niet per se de digitale versie van het boek te zijn; het kan ook om een digitale toevoeging aan het boek gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een documentaire over de auteur of aan geluidsfragmenten bij een boek over muziek.

Voorwaarde is wel dat de elektronische dienst nauw gerelateerd is aan het fysieke boek en dat het fysieke boek het hoofdproduct is. Voor het combinatieboek gaat dan ook het lage btw-tarief gelden, dat gebruikelijk is voor fysieke boeken.

Hoe deze combinatieprijs precies vorm zal gaan krijgen, is nog niet helemaal duidelijk. Op dit moment is de Koninklijke Boekverkopersbond hierover in gesprek met het CB. De Koninklijke Boekverkopersbond pleit voor een regeling waarbij de digitale versie alleen bij de boekhandel kan worden gedownload waar het papieren boek is aangeschaft, maar het is nog maar de vraag of dit voorstel op voldoende steun kan rekenen.

Na de aankomende wetswijziging zal de definitie van een boek als volgt luiden: ‘Een werk dat tekst bevat die vrijwel uitsluitend is gesteld in de Nederlandse of Friese taal, voorzien is van een titel, bestaat uit papieren bladzijden, al dan niet vergezeld van gerelateerde elektronische diensten of ondersteunende informatiedragers, en wordt uitgegeven in een oplage van meerdere exemplaren die voor verkoop aan eindafnemers zijn bestemd, (…)’.

Update 21 oktober 2016: Vanuit de brancheorganisatie voor boekhandels en het CB is er nog geen nieuws aangekondigd, ons is op dit moment ook niets nieuws bekend.

Image
Ebook in 5 stappen je boek uitgeven zonder uitgever flyer
#000000
Image
Download

Download het gratis e-book

Uw gegevens zijn veilig en worden nooit aan derden verstrekt, ook wij houden niet van spam!

Image
Ebook uitgeven in eigen beheer in 5 stappen

Comments

Stephan Zwanikken

Beste Wouter,

Bij het CVDM is dit nog niet bekend. Ik kan hier ook niks over terugvinden op www.cvdm.nl of bij de Belastingdienst. Toen ik het CVDM belde wist men ook van niks. De 'oude' wet op de vaste boekenprijs lijkt nog van kracht. De Belastingdienst gaf ook nog te kennen om de btw te splitsen. Ik bewonderde de manier waarop Aartjan van Erkel zijn nieuwe boek "Maak ze gek" lanceerde, maar het lijkt erop dat hij de wet op de vaste boekenprijs overtreedt en een verkeerd btw-tarief hanteert.

Beschik jij over meer recente informatie? Je bracht het nieuws namelijk zo stellig.

Karin

De wijziging zit hem in de definitie van het woord boek in de aangepaste wet:

boek: een werk dat tekst bevat die vrijwel uitsluitend is gesteld in de Nederlandse of Friese taal, voorzien is van een titel, bestaat uit papieren bladzijden, al dan niet vergezeld van gerelateerde elektronische diensten of ondersteunende informatiedragers, en wordt uitgegeven in een oplage van meerdere exemplaren die voor verkoop aan eindafnemers zijn bestemd, met uitzondering van: ....

Zie ook de wettekst van de wet op de vaste boekenprijs, artikel 1, punt b: http://wetten.overheid.nl/BWBR0017452/2016-07-01#Hoofdstuk3

Fabianne (Pumbo)

Bedankt voor je vraag, Stephan! In maart leek het erop dat alles vaststond, maar vanuit de brancheorganisatie voor boekhandels en het CB is er inderdaad nog geen nieuws aangekondigd. Ons is op dit moment ook niets nieuws bekend, maar zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we die delen.

Reactie toevoegen