1

We gaan in Apple Pages de hoofdstuktitels aan een stijl toewijzen, zodat we deze later aan de inhoudsopgave kunnen toevoegen. Dit document bevat een dummytekst, zodat het makkelijker wordt om het resultaat te zien van de aanpassingen die we nu gaan uitvoeren.

Image
Inhoudsopgave maken in Apple Pages stap 1

2

Scroll naar het eerste hoofdstuk dat u in de inhoudsopgave wilt opnemen. Meestal is dit hoofdstuk 1, maar het kan ook een voorwoord zijn.

  Klik bovenin het menu op ‘weergave’.

  Klik daarna op ‘toon stijlen’.

Image
Inhoudsopgave maken in Apple Pages stap 2

3

  Klik nu ergens in de titel van het eerste hoofdstuk, zodat de cursor daar gaat knipperen.

  U ziet in dit venster dat de hoofdstuktitel nu de stijl ‘standaard’ heeft. We gaan voor alle hoofdstuktitels de stijl ‘kop 1’ gebruiken.

Image
Inhoudsopgave maken in Apple Pages stap 3

4

  Klik nogmaals ergens in de hoofdstuktitel, zodat de cursor daar gaat knipperen.

  Nu de cursor op de regel van de hoofdstuktitel staat, klikt u op de stijl ‘kop 1’.

Zoals u ziet, is de titel aangepast naar de stijl ‘kop 1’. Pas nu de stijl ‘kop 1’ toe op alle hoofdstuktitels in het boek.

Image
Inhoudsopgave maken in Apple Pages stap 4

5

Nu u alle hoofdstuktitels de stijl ‘kop 1’ heeft meegegeven, kunt u de inhoudsopgave gaan toevoegen. Ga hiervoor naar de pagina waar de inhoudsopgave moet komen te staan.

  Klik op de plek waar de eerste regel moet beginnen, zodat de cursor daar gaat knipperen.

  Kies in de menubalk voor ‘voeg in’.

  Klik daarna op ‘inhoudsopgave’.

Image
Inhoudsopgave maken in Apple Pages stap 5

6

  U ziet dat de inhoudsopgave is aangemaakt. Als u op een later tijdstip wijzigingen in het boek aanbrengt, moet u de inhoudsopgave opdracht geven om deze wijzigingen door te voeren.

  Klik hiervoor met uw rechtermuisknop op de inhoudsopgave en kies voor ‘werk inhoudsopgaveveld bij’.

Image
Inhoudsopgave maken in Apple Pages stap 6

7

Als u een stijl toepast en de tekst eronder verandert mee terwijl dat niet de bedoeling is, moet u beide teksten van elkaar loskoppelen.

  Klik hiervoor rechts van de titel en druk op ‘enter’ op uw toetsenbord. De tekst die onder de titel staat, wordt dan als een opzichzelfstaande tekst gezien.

Image
Inhoudsopgave maken in Apple Pages stap 7

8

Als u deze tekst nu toewijst aan een stijl, wijzigt alleen deze tekst.

  Klik hiervoor in de tekst die nog de stijl ‘kop 1’ heeft.

  U kunt de stijl ‘standaard’ nu weer op deze tekst toepassen.

Image
Inhoudsopgave maken in Apple Pages stap 8
warning
U kunt met behulp van stijlen nog veel meer bereiken. Zo kunt u eenvoudig een stijl wijzigen. Alle tekst die aan die stijl is gekoppeld, wordt dan automatisch gewijzigd. Het opmaken van een boek wordt op deze manier een stuk eenvoudiger. Dit is het einde van deze demo. Wilt u nog meer tips zien voor het opmaken van een boek?