Leercentrum

De eerste pagina’s van uw boek


Er zijn weinig boeken waarbij de tekst meteen op de eerste pagina begint. In uw document is de eerste pagina ook echt de eerste pagina die u aan de rechterkant ziet als u het boek openslaat. In de meeste boeken staat op de eerste pagina alleen de titel van het boek en nog geen paginanummer (zie uitleg onder stap 3). De tweede pagina in het document is de linkerkant van de eerste bladzijde die u in het boek kunt omslaan. Vaak is deze bladzijde leeg. Op de derde pagina wordt de titel meestal herhaald met daarbij de naam van de auteur, op de vierde pagina staat het colofon en daarna volgt de inhoudsopgave of een voorwoord.

Op de vierde pagina staat het colofon. Een colofon is een opsomming van de manier waarop een boek tot stand is gekomen. Een voorbeeld van een colofon:

Titel boek

Copyright © 2021 [naam auteur of uitgever]
Auteur: [naam auteur of pseudoniem]

Druk: Pumbo.nl
Omslagontwerp: [naam ontwerper]
Vormgeving binnenwerk: [naam vormgever]

Thriller/roman/...
ISBN 97812345678
NUR 000

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Vergeet u niet om het ISBN en de NUR-code aan te passen? Als u geen ISBN heeft, kunt u dit ook weglaten. Na het colofon begint het boek. Op de eerste pagina na het colofon kunt u een voorwoord of de inhoudsopgave plaatsen of u kunt deze pagina simpelweg leeg laten. Het is niet gebruikelijk om het eerste hoofdstuk al op deze vijfde pagina te laten beginnen, omdat het colofon dan zichtbaar is aan de linkerkant. Hoe u het ook doet: niets is verplicht, dus de keuze is geheel aan u.

Copyright © 2006-2021 Pumbo.nl BV    Thuiswinkel Waarborg Thuiswinkel Waarborg

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.