Tekstblick

Schakel hulp in van expert Léon Blickman

Expert Léon Blickman

Redacteurs Zuid-Holland

Léon Blickman, sinds lange tijd werkzaam in het voortgezet onderwijs, had naast lesgeven al heel lang een andere passie: het verbeteren van teksten. In zijn studententijd hielp hij al veel medestudenten aan een beter leesbare scriptie, waar hij natuurlijk ook de (soms) vele spel- en stijlfouten uit verwijderde.

Een jaar of tien geleden besloot hij iets met die passie te gaan doen: hij richtte tekstcorrectiebureau Tekstblick op. Sindsdien heeft hij talloze manuscripten persklaar gemaakt, zowel in opdracht van uitgeverijen als van particulieren. Daarnaast heeft hij veel websites en scripties verbeterd.

Hij is van mening dat iedere tekst voor publicatie twee keer moet worden gecontroleerd, en wel om twee redenen. Ten eerste herschrijft de redacteur veel zinnen, waardoor er een typefoutje in kan sluipen. Ten tweede ziet zelfs de beste redacteur-corrector bij eerste lezing nog wel eens een foutje over het hoofd.

Wanneer een opdrachtgever een manuscript naar mij toe stuurt, reviseer ik de tekst eerst. Daarbij verwijder ik alle fouten en maak zinnen, indien nodig, beter leesbaar. Vervolgens neem ik de gehele tekst nog een keer door, zodat ik er zeker van ben dat alles correct is. Die extra controle is echt noodzakelijk. Het valt me bij het lezen van boeken geregeld op dat een tweede correctieronde vermoedelijk achterwege is gebleven, gezien de fouten in het eindproduct.

Mijn normale uurtarief is € 40,- per uur, maar speciaal voor Pumbo-klanten reken ik € 37,50,- per uur. Waarom? Het valt me op dat schrijvers er steeds meer moeite mee hebben het geld voor redactiekosten op te brengen en dan net zo lang op zoek gaan tot ze een redacteur vinden die bereid is voor een gering bedrag hun omvangrijke manuscript volledig te reviseren. Dat gaat vaak veel te ver. Toch wil ik schrijvers erg graag helpen bij de realisatie van hun boek en daarom wil ik hun wel wat tegemoetkomen. Vandaar dat speciale Pumbo-tarief.

Image
favourite-pumbo-white.png

Neem contact op met Tekstblick

#ffffff
Image
email-pumbo-icon-black