Op verzoek van de Boekverkopersbond zal het Commissariaat voor de Media een rechtsoordeel geven over de toepassing van de Wet op de vaste boekenprijs ten aanzien van POD-uitgaven. Afgelopen dinsdag heeft er een hoorzitting plaatsgevonden. Bij de hoorzitting bij het Commissariaat voor de Media over de vraag of pod-uitgaven onder de Wet op de vaste boekprijs vallen, waren de KBb en VZU aanwezig. VZU heeft er weinig fiducie in dat haar bezwaren gehoord zijn. De praktische haalbaarheid van het voorstel van het Commissariaat wordt in twijfel getrokken. ‘Het voorstel dat een pod een vaste boekenprijs zou moeten krijgen als er op één dag drie exemplaren worden verkocht en dat je dat bovendien nog binnen een week moet doorgeven, is natuurlijk echt weer zo’n bureau-idee.’ Bron: boekblad.nl

Image
POD en de Wet op de vaste boekenprijs

Voor uitgave via POD geldt dat uitgaven alleen als boek aangemerkt worden als er sprake is van een oplage van meerdere exemplaren. Indien telkens één exemplaar wordt vervaardigd, is geen sprake van een boek in de zin van de Wvbp. (artikel 2 Wvbp en Memorie van toelichting p. 28). Tevens is het zo dat de inhoud van het boek, ondanks dezelfde titel en eventueel ISBN nummer, kan wijzigen. (Een ISBN nummer is niet verplicht en het hebben van een ISBN nummer betekent ook niet dat je boek automatisch onder de Wet op de vaste boekenprijs valt). De groei van POD zal mede aanleiding zijn geweest bij het Commissariaat om dit standpunt te gaan herzien. Maar het zou natuurlijk belachelijk zijn als je dagelijks moet controleren hoeveel exemplaren er van een boek verkocht worden en zodra je de grens van 1 per dag overschrijdt, je als zelf-uitgever de prijs moet melden aan het Commissariaat. Bureaucratische rompslomp alom. De discussies in het afgesloten gedeelte van Boekblad spreken ook ‘boek’delen. Hoewel POD niet per definitie onder de Wet vaste boekenprijs valt hanteren wij bij Pumbo wel een aantal spelregels, je kunt je prijs bijvoorbeeld niet zondermeer meer wijzigen zodra je boek via het CB wordt aangemeld. Tevens houden we ons aan de vastgelegde kortingen en staan geen kortingen toe die daar niet mee overeenkomen. Het gebied is nog steeds redelijk grijs, wij spelen daarom liever op safe en zoeken niet de randen van het toelaatbare op. Als uitgever van je eigen boek wil je daar ook niet mee belast worden. Voor ebooks geldt nog steeds dat er geen vaste prijs is. De vraag is of deze er überhaupt gaat komen. Tevens is de discussie rondom de Wet op de vaste boekenprijs en POD een mooie gelegenheid om de bestaande wet voor reguliere boeken te herzien. Want ook dat is toe aan vernieuwing. De ontwikkelingen rondom POD, web-boekhandels, e-readers, het ebook en de iPad of vergelijkbare tablets staan niet stil. Een dynamische markt met nieuwe producten, nieuwe toetreders, zoals boeken via diverse media, vragen om flexibiliteit. De discussie zal voorlopig nog gevoerd worden. Hopelijk verdwijnt dit ouderwetse ‘marktinstrument’ en kun je, net als bij de meeste producten, slim omgaan met je prijzen. En dat hoeft niet altijd een prijsverlaging te zijn. Zodra er meer nieuws is zullen wij dit uiteraard melden.

Image
Ebook in 5 stappen je boek uitgeven zonder uitgever flyer
#000000
Image
Download

Download het gratis e-book

Uw gegevens zijn veilig en worden nooit aan derden verstrekt, ook wij houden niet van spam!

Image
Ebook uitgeven in eigen beheer in 5 stappen

Reactie toevoegen