Bestanden maken

overzicht


Wanneer moet ik afloop toevoegen

Maakt u gebruik van minimaal één afbeelding (of kleurenvlak) die de rand van het papier raakt, dan moet het gehele bestand een afloop van 3 mm bevatten. Het bestand zelf moet dan rondom 3 mm groter worden aangeleverd, waarbij de afbeelding of het kleurenvlak geheel in deze 3 mm afloop doorloopt. De reden hiervoor ligt bij het drukken en naderhand snijden. Voor het snijden geldt namelijk een kleine foutmarge. Als u een afbeelding of kleurenvlak niet in de afloop laat doorlopen en er wordt net iets naast gesneden, loopt er een witte lijn langs de rand van het papier, wat niet uw bedoeling was. Door afloop te gebruiken is hier geen kans meer op.

Wat moet er in het colofon staan?

Op de vierde pagina van een boek staat normaal gesproken het colofon. Dit is een opsomming van de manier waarop een boek tot stand is gekomen. Op de volgende pagina kunt u een voorbeeld van het colofon zien: colofon. Wij vragen niet om een groot logo op uw kaft of een gehele pagina aan ons gewijd, maar we waarderen het wel als u ‘Druk: Pumbo.nl’ in het colofon kunt vermelden.

Het standaard colofon kunt u ook hiervandaan kopiëren:

Titel boek

Copyright © 2016 [naam auteur of uitgever]
Auteur: [naam auteur of pseudoniem]

Druk: Pumbo.nl
Omslagontwerp: [naam ontwerper]
Vormgeving binnenwerk: [naam vormgever]

Thriller/roman/...
ISBN 97812345678
NUR 000

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Hoe dik mag mijn boek zijn?

Bij POD-boeken is de maximale rugdikte 5 cm; groter dan dit kunnen wij POD-boeken helaas niet produceren. De dikte van de rug hangt zowel af van het aantal pagina’s als van de papiersoort. Hoe dik de rug wordt, kunt u precies berekenen op deze pagina: cover formaat. Als u er niet uitkomt, kunnen wij u altijd bijstaan per telefoon of e-mail.

Bij offsetdrukwerk is er meer mogelijk, maar bij extremen beoordelen wij graag zelf of er een goed product uitkomt of dat er toch iets veranderd moet worden.

Copyright © 2006-2022 Pumbo.nl BV    Thuiswinkel Waarborg Thuiswinkel Waarborg

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.