Wat moet er in het colofon staan?

Bestanden maken


Op de vierde pagina van een boek staat normaal gesproken het colofon. Dit is een opsomming van de manier waarop een boek tot stand is gekomen. Op de volgende pagina kunt u een voorbeeld van het colofon zien: colofon. Wij vragen niet om een groot logo op uw kaft of een gehele pagina aan ons gewijd, maar we waarderen het wel als u ‘Druk: Pumbo.nl’ in het colofon kunt vermelden.

Het standaard colofon kunt u ook hiervandaan kopiëren:

Titel boek

Copyright © 2016 [naam auteur of uitgever]
Auteur: [naam auteur of pseudoniem]

Druk: Pumbo.nl
Omslagontwerp: [naam ontwerper]
Vormgeving binnenwerk: [naam vormgever]

Thriller/roman/...
ISBN 97812345678
NUR 000

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Bekijk alle artikelen in de categorie  Bestanden maken 
Of lees meer over het drukken van boeken of het uitgeven van boeken

Copyright © 2006-2022 Pumbo.nl BV    Thuiswinkel Waarborg Thuiswinkel Waarborg

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.