Economische toplocaties 2011

Geschreven door P.J. Louter En W. Van Eikeren

Verkrijgbaar bij


Informatie
Heeft u interesse in dit boek? Als u tot aankoop besluit over te gaan en op ‘bestellen’ klikt, wordt u doorverwezen naar onze verkoopwebsite Boekenbestellen.nl. Hier kunt u uw bestelling vervolgens afronden en de betaling voldoen. Na een eventuele aankoop verloopt ook de communicatie via ons platform Boekenbestellen.nl. Wij handelen uw order voor u af onder deze naam.


 • BOEK

  paperback

  47,17


 • Samenvatting

  Economische Toplocaties 2011

  ’s-Hertogenbosch dit jaar de winnaar
  Sinds het einde van de jaren negentig verschijnt in Elsevier jaarlijks een artikel over economische toplocaties, gebaseerd op onderzoek van Bureau Louter. Daarin is een ranglijst van gemeenten opgesteld naar hun economische prestaties op basis van 41 indicatoren, namelijk: de omvang en ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen (onderscheiden naar tien economische sectoren), de omvang en ontwikkeling van de toegevoegde waarde, het aantal starters (ook onderscheiden naar economische sectoren) en ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsonroerend goed (bedrijventerreinen en kantoren). Dit jaar staat ’s-Hertogenbosch op de eerste plaats, gevolgd door Zwolle, Houten, Breda en Eindhoven. In het rapport staan diverse ranglijsten (voor gemeenten, voor steden, voor regio’s) en kaarten met de resultaten, alsmede een beschrijving van de methodiek.

  Ruimtelijk-economische dynamiek op de kaart gezet
  Naast de ranglijsten is ook uitgebreid aandacht besteed aan ruimtelijk-economische ontwikkelingen en regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In 80 pagina’s wordt een beeld geschetst van de ruimtelijk-economische dynamiek aan de hand van statistieken en figuren (waaronder zeer veel kaartbeelden in kleur). Dit leidt soms tot verrassende conclusies. Tevens bevat het rapport een aantal typologieën, die zijn gebaseerd op diverse indicatoren op het gebied van economie en arbeidsmarkt.

   Een greep uit de vele bevindingen:
  • Ruimtelijke verschillen in het aantal arbeidsplaatsen per inwoner van 15-64 jaar worden kleiner.
  • Sinds 2005 is de relatieve groei van het aantal arbeidsplaatsen in Noord-Brabant en het Oosten van Nederland hoger dan in de Randstad.
  • De relatieve groei in stedelijke gebieden is niet hoger dan in landelijke gebieden; wel gaat de kennisintensivering van de bedrijvigheid sneller in stedelijke gebieden.
  • De laatste tien jaar groeit het aantal arbeidsplaatsen in de A2-as niet sneller dan het nationaal gemiddelde
  • De hoogste relatieve groei vindt recentelijk plaats in een ‘oostas’ met als hoekpunten Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Zwolle, Meppel en Heerenveen.
  • Na een kortstondige opleving in de periode 2000-2005 blijft de ontwikkeling in de Zuidvleugel van de Randstad nu weer achter bij de Noordvleugel.
  • In gebieden met benedengemiddelde economische prestaties wordt vaak ook bevolkingskrimp voorzien.

  Voor informatie over Bureau Louter: zie www.BureauLouter.nl

 • Inhoudsopgave

   

   Samenvatting  I

    

  1 Inleiding 1

  1.1 Economische toplocaties 2011 1

  1.2 Inhoud rapport 3

      

  2 Ranglijsten toplocaties 5

  2.1 Gemeentelijke ranglijsten 5

  2.2 Regionale ranglijsten 16

  2.3 Regionale ontwikkelingen, 2000-2010 22

      

  3 Ruimtelijk-economische dynamiek op langere termijn 29

  3.1 Ontwikkeling werkgelegenheid, 1973-2010 29

  3.2 Arbeidsmarktontwikkelingen sinds eind jaren tachtig 42

  3.3 Kennisintensiteit van de bedrijvigheid en beroepsbevolking 50

  3.4 Migratie en economie 53

      

  4 Typering van ruimtelijk-economische dynamiek in Nederland 57

  4.1 Een typologie op basis van verschillende indicatoren 57

  4.2 Relatie werkgelegenheidsgroei en ontwikkeling kennisintensiteit 61

  4.3 Herijking Boomerang model 64

      

    Bijlagen 

      

  I Methodiek opstellen ranglijsten 71

  II Gebiedsindeling 73

  III Voorbeelden potentiaalkaarten 74

  IV Toelichting z-scores 75

   

 • Fragment

Copyright © 2006-2021 Pumbo.nl BV    Thuiswinkel Waarborg Thuiswinkel Waarborg

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.