Het nieuwe verkopen

Geschreven door Hans Oelen

Verkrijgbaar bij


Informatie
Heeft u interesse in dit boek? Als u tot aankoop besluit over te gaan en op ‘bestellen’ klikt, wordt u doorverwezen naar onze verkoopwebsite Boekenbestellen.nl. Hier kunt u uw bestelling vervolgens afronden en de betaling voldoen. Na een eventuele aankoop verloopt ook de communicatie via ons platform Boekenbestellen.nl. Wij handelen uw order voor u af onder deze naam.


 • BOEK

  paperback

  24,95


 • EBOEK

  pdf zonder drm

  13,95


 • Samenvatting

  Het verkoopvak is tot op de dag van vandaag nog steeds een traditioneel vak. In de laatste vijftig jaar is er in principe qua aanpak niet zoveel veranderd. Verkopers zijn geprogrammeerd als jagers, want het is hun taak om prospects te bellen, afspraken te maken, afspraakbevestigingen op te stellen en te versturen, de prospect te bezoeken, inhoud te geven aan vaak langdurige verkooptrajecten….met uiteindelijk maar 1 doel, omzet maken.

  Verkopers zijn nog steeds sinds jaar en dag op zoek naar klanten, en er is nagenoeg geen klant die op zoek lijkt te zijn naar een verkoper.

  Inzichten en wetenschappelijke ontdekkingen vanuit de metafysica tonen echter aan, dat dit jagersproces onnatuurlijk is. We leven namelijk in een universum wat geregeerd wordt volgens een wetmatigheid, dat we moeiteloos aantrekken en afstoten.

  Wanneer we deze wetmatigheden leren kennen en er vervolgens naar gaan leven, hoeven verkopers niet meer te jagen, maar trekken ze klanten, opdrachten en omzet moeiteloos als een magneet naar zich toe.

  Het verwerven van verkoopsucces gaat dus wetmatig en volgens exacte principes, net als algebra of rekenen. Er zijn bepaalde universele wetten die het proces van het aantrekken van klanten, opdrachten en omzet besturen. Als je deze universele wetten eenmaal hebt geleerd en er naar leeft, dan is succes met mathematische zekerheid het enig mogelijke resultaat. Succes en het aantrekken van klanten hoeven we niet meer te bevechten, het komt als het resultaat van het doen van dingen op een bepaalde manier. 

  Het is een natuurlijke voor iedereen geldende wet, dat het gelijke altijd gelijke gevolgen voortbrengt. Daarom zal elke verkoper die leert om dingen te doen op deze bepaalde manier, onvermijdelijk succesvol worden en moeiteloos klanten en omzet aantrekken.

  Het nieuwe verkopen is gebaseerd op het doen van dingen op deze bepaalde manier. Het neemt de verkoper tot in het kleinste detail mee in de werking van de universele wetmatigheid en levert stapsgewijs en in de juiste volgorde de eenvoudige handvatten, om te leren denken en handelen conform deze universele wetten.

  Het proces kenmerkt zich als: Van buiten naar van binnenuit
  Waar het om gaat en wat er eigenlijk verandert, is dat je als verkoper van buitenaf, naar van binnenuit gaat werken. Van jagen, drukken en duwen naar aantrekken.

  De nadruk in het nieuwe verkopen ligt niet meer primair op de actie en het handelen, dus het doen en het ondernemen, maar op het denken en het voelen!

  Om succesvol de verandering door te maken, is het van belang om het denken en het voelen te leren besturen, waardoor automatisch de interne energie en de daaruit voortkomende vibraties veranderen.  En dat is niet bijzonder, want ieder mens vibreert energie. Deze vibratie zenden we uit en de frequentie ervan wordt bepaald door het gevoel wat er bij hoort, wat weer wordt veroorzaakt door het denken.

  De gewenste resultaten in de vorm van succes, klanten en omzet komen moeiteloos naar je toe, op het moment dat je denken, je gevoel en dus de vibraties volledig in lijn zijn met die gewenste resultaten.

  Het boek nodigt uit tot een ingrijpend, mooi en tegelijkertijd boeiend persoonlijk ontwikkelingsproces, waarin de lezer als mens en als verkoper centraal staat.

  Het doel en het resultaat van het beleven van de inhoud, is dat je als verkoper leert meer te bereiken, door aanmerkelijk minder te doen.

   

 • Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave

   

  Voorwoord                                                                          1

  Maar ….. kan dit nu allemaal?                                        3     

  Mislukking is onmogelijk                                                 4

  Anders verkopen                                                               6

  Succes door hard werken                                              7

  Energie en vibratie                                                            8

  Moeten, altijd moeten                                                      8

  Magneet                                                                              9

  Van buiten naar binnen                                                12

  Je veroorzaakt alles zelf                                             13

  Succes is gebaseerd op wetenschap                     16

  Meer over vibraties                                                       18

  Waar worden vibraties door veroorzaakt?             21 

  Dan nu de ommekeer                                                   26

  Vertrouwen                                                                     28

  Nut en functie van dankbaarheid                               29

  Wat gaat er nu gebeuren?                                          30

  Weet nu wat je wilt                                                       33

  Verander je zelfbeeld en je omstandigheden        37

  Je onderbewustzijn                                                     40

  De verbinding                                                                43

  Bron van intelligentie en informatie                        46

  Samenvatting                                                               51

  Wat waar is en wat niet                                             54

  Je persoonlijke programmering                              58

  Je schept je eigen werkelijkheid                             61

  Hoe we aan onze overtuigingen komen                 62

  Belangrijk materiaal                                                   63

  Lijst met beperkende overtuigingen                       67

  Dan nu de harde confronterende waarheid          71

  Input is output                                                               71

  Dienende overtuigingen                                             73

  Samenvatting                                                               75

  Visualiseren                                                                 82

  Weet wat je verlangt                                                  83 

  Wysiwyg                                                                        85

  Feiten en waarheid                                                     89

  Leiding                                                                           90

  Gemotiveerde actie                                                    90

  Geïnspireerde actie                                                   91

  Bewust willens en wetens                                       91

  Jij en ik visualiseren altijd                                        92

  Je huidige situatie                                                      93

  Denk zonder grenzen                                                95

  De kracht van dankbaarheid                                   99

  Niveau 1                                                                     104

  Niveau 2                                                                     108

  Niveau 3                                                                     112

  De ontbrekende factor                                           117

  Accepteren van de situatie zoals die is             119

  Wat zoek je, geluk of tevredenheid?                  125

  Alles behalve dit                                                      128

  Waarom is vergeving zo belangrijk?                  129

  Laat je meegaan met de stroom                          132

  Verander                                                                    137

  Ontdek hoe je nu over jezelf denkt                      137

  Het ervaren van je marktpotentieel                     138

  Jouw taak als salesprofessional                         139

  De waarde die je biedt aan je klanten                  139

  Jouw perceptie van het verkoopproces              140

  Werkt het of werkt het niet?                                   141

  Actief vertrouwen                                                      145

  Alert zijn                                                                        146

  Resumé. Alles op een rijtje                                      149

  Om te weten en rekening mee te houden            158

  Denk rood                                                                     162

  Eenvoudig                                                                     163

  Waar sta je?                                                                 165

  Het oogstfeest                                                             168

  Nawoord                                                                        171

  Fake it until you make it                                             172 

  Een dagelijkse oefening voorstellingen                 172

  Enkele afsluitende opmerkingen                             174

  Noten                                                                              177

  Bronnen                                                                         179

  Het stappenplan                                                          181


   

 • Fragment

  Anders verkopen
   

  Welke gevolgen kan een economische neergang of heftige concurrentie hebben voor jouw commerciële performance en resultaten, wanneer je niet de handvatten hebt om hier op een efficiënte en resultaatgerichte manier op te reageren?


  Dit boek nodigt je uit om van de betreden (denk)paden af te stappen en volledig anders naar zaken, en met name je eigen commerciële doen en laten, te leren kijken. Dit laatste is van essentieel belang, want weet jij wat echt je reinste waanzin is?

  Elke dag exact hetzelfde doen als gisteren, vorige week en vorige maand en vervolgens toch andere en betere resultaten verwachten.

  Jarenlang heb ik keihard elke minuut van de dag gewerkt. Van maandagochtend tot vrijdagavond heb ik me beziggehouden met telefonische acquisitie om afspraken te maken, de gesprekken te voeren in het land om mijn diensten om te kunnen zetten in opdrachten en vervolgens goede, effectieve trainingen te verzorgen. Alles wat daar tussenin zit, zoals voorbereiden, programma’s ontwikkelen, intakes voeren, administratie en trainingsmaterialen samenstellen, heb ik daarin nog niet eens meegenomen. Gewoon hard werken en veel uren maken. Wanneer ik vervolgens de financiële en zakelijke resultaten op een rijtje ging zetten, dan werd ik daar allesbehalve gelukkig van.

  ‘Hoe doen andere trainingsbureaus dat nu, want die draaien ogenschijnlijk wel optimaal?’ Dit waren dagelijks terugkerende gedachten die me kwelden en me lieten twijfelen over mijn professionaliteit, daadkracht en kunnen. ‘Ik doe kennelijk iets niet goed. Ik doe het kennelijk verkeerd’. Ik voelde me vaak vermoeid en leeggezogen. Ik was nu al 10 jaar op deze manier als ondernemer aan het werk en kwam eigenlijk geen stap verder! Het was hollen of stilstaan en geloof me, de periodes van stilstaan waren sterk in de meerderheid.

  Als zelfstandig ondernemer wist ik maar geen continuïteit in mijn onderneming te krijgen. Het meest tragische van alles was, dat al mijn tomeloze inzet en al het harde werken, gecombineerd met een ijzeren discipline me, naast veel leerstof en prachtige ervaringen, louter en alleen maar zorgen, schulden en een negatief banksaldo had gebracht.

  ‘Ik doe het niet goed. Ik doe écht iets fout. Iets in mijn denken over verkoop en commercieel werken moet veranderen. Dit moet beter, efficiënter en eenvoudiger kunnen!’

  Succes door hard werken
  Ik ben zoals zo velen grootgebracht met de stellige overtuiging dat aan succes, altijd hard werken vooraf gaat. In mijn geval ging dat echter niet op. Mijn harde werken en tomeloze inzet heeft zich lange tijd, vele jaren zelfs, geenszins vertaald in het succes, de vele opdrachten en de financiële ruimte en onafhankelijkheid waar ik altijd naar verlangd had.

  En dit zal ook jouw ervaring zijn, want jij werkt ook elke dag zo hard als je kunt, toch??
   
  Zoekt en gij zult vinden……… en uiteindelijk, het antwoord kwam als vanzelf op mijn pad. Ik leerde vanuit een artikel op internet de voor mij alles veranderende levensles. Hierin werd beschreven dat het er in het geheel niet primair om gaat wat je allemaal doet ……! Het gaat er juist om hoe je denkt en hoe je voelt! Daarin ligt de simpele en eenvoudige sleutel naar het succes waar ik al jaren naar op zoek was.

  Energie en vibratie
  Ik ontdekte dat ik de manier waarop ik dacht en voelde moest gaan veranderen. Alles, zowel mijn oude manier van werken als met name ook de nieuwe aanpak, heeft allemaal met de werking van energie te maken.

  De werking van de energie die er van mij uitging en de energie buiten mij om.  Vanaf het moment dat ik mijn interne energiestroom wist te veranderen en dat leerde te borgen, begonnen zaken als vanzelf te veranderen ……. in mijn voordeel.

  Ik schrijf het hier met het grootste gemak op, maar het is weldegelijk een moeilijk en zwaar traject geweest. Ik deed ineens iets, wat ik nog niet kon, en er ook nog niet de zekerheid over had of het daadwerkelijk wel zou gaan werken. Ik deed het zonder mentor, die me het vertrouwen had kunnen geven, dat alles wat ik nu anders deed dan voorheen, écht zou werken!

  Ik kwam net als jij voort vanuit de overtuiging dat succes voortkomt uit het doen, de actie die je onderneemt en dan met name ook nog de hoeveelheid actie. De uiteindelijke ontdekking, dat mijn acties eigenlijk van ondergeschikt belang zijn, dus helemaal niet zo belangrijk blijken te zijn, zette als het ware mijn hele wereld op zijn kop.

  Moeten, altijd moeten
  Toen ik de wereld van de verkoop inkwam, ben ik door de ervaren salesexperts die als leraren aan mij werden verbonden, geprogrammeerd als jager, als de initiatiefnemer. Ik leerde dat het mijn taak was om prospects en klanten te bellen en te benaderen. Ik was degene die de afspraken moest maken, ik moest vervolgens de afspraakbevestiging opstellen en versturen, ik moest bij de klant op bezoek komen, ik , ik, ik, ik………….  Ik moest op zoek naar klanten en omzet, want er was geen klant op de hele wereld die op zoek was naar mij!!

  Een verkoper wordt veelal ook alleen maar afgerekend en beoordeeld op het aantal afspraken, het aantal verkopen, de omzet en de gerealiseerde marge, want daar is hij tenslotte voor naar binnengehaald. Wat je er allemaal voor moet doen om de verkoop te realiseren, is vaak van geen of ondergeschikt belang. Als verkopende partij moet jij het doen, en doe je het niet, dan gebeurt er ook niets! Geen klanten, geen omzet, geen winst, geen brood op de plank, geen plezier……etc.

  De drang en de noodzaak om te verkopen creëert vervolgens een cultuur, waarbij het product of de dienst, datgene wat je trots wilt aanbieden, steeds minder belangrijk wordt. Zelfs de klant bleek steeds minder belangrijk, want uiteindelijk bleek er nog maar één belangrijk ding over te blijven, en dat is de verkoop, …..verkopen, scoren, omzet halen, koste wat het kost.

  Ik was hierin absoluut niet gelukkig, want het bracht me steeds verder af van datgene wat ik eigenlijk écht leuk en bevredigend vond. Ik wilde mensen trainen en coachen. Mensen helpen om datgene wat ze vandaag al goed doen, morgen nog beter te kunnen laten doen. Ik was dus eigenlijk niet meer met mijn vak bezig, ik was gefocust op overleven ..… en dat lukte telkens maar net!

  Magneet
  Ik was vastbesloten om een manier te vinden om het anders te doen. Niet meer een slachtoffer te worden van deze dodelijke competitieve maatschappij, nee, anders, veranderen, van de betreden paden af naar iets anders, iets wezenlijk beters. Vanaf dat moment ben ik in plaats van een jager een magneet geworden.

  Een magneet die mensen en opdrachten naar me toetrekt. Ik realiseerde me dat wanneer ik de universele natuurwetten* voor mij wilde laten werken, dat het dan van het grootste belang was, dat ik dingen moest gaan veranderen. Dit bleek echter ook weer een denkfout, want er moest buiten mij om helemaal niets veranderen, IK moest veranderen.

   

Copyright © 2006-2018 Pumbo.nl BV    Thuiswinkel Waarborg Thuiswinkel Waarborg

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeldt.