Licht dat mensen raakt

Geschreven door Jacqueline Roelofs-van Der Linden

Verkrijgbaar bij


Informatie
Heeft u interesse in dit boek? Als u tot aankoop besluit over te gaan en op ‘bestellen’ klikt, wordt u doorverwezen naar onze verkoopwebsite Boekenbestellen.nl. Hier kunt u uw bestelling vervolgens afronden en de betaling voldoen. Na een eventuele aankoop verloopt ook de communicatie via ons platform Boekenbestellen.nl. Wij handelen uw order voor u af onder deze naam.


 • BOEK

  paperback

  14,45


 • Samenvatting

  Het boek is uitgevoerd in FULL-COLOR en in HARDCOVER INGEBONDEN.

  Jacqueline Roelofs-van der Linden (1947)

  studeerde Engelse taal en letterkunde en is erg betrokken bij de samenstelling van liturgie in de oecumenische gemeenten waar zij actief deelnemer was.

  De bundel “Licht dat mensen raakt” (2015) heeft weer een schat aan mooie teksten.

  Twee bundels met gedichten, liederen en gebeden

  “De kracht om door te gaan” (1997) en
  “Scheppende kracht” (2006)

  zijn reeds van haar verschenen.

 • Inhoudsopgave

  Gedichten

  Verbondenheid
  Als water stroomt de liefde
  Moeder Aarde
  Forum Romanum
  Hoog en vrij
  Metamorfose
  Novemberavond
  Decembertuin
  Vier jaar na de Schipholbrand
  Koude oorlog
  Steen
  Steenkoud
  Waterkracht
  Gepensioneerd
  Evenwicht
  Voor een gouden paar
  Tachtig jaar
  Afscheid
  Voor Chris
  Voor Jos  Gedichten bij lezingen

  Licht............................................Een gedicht voor Pasen
  De zevende dag.......................Bij Genesis
  Gastvrijheid...............................Bij Genesis 18: 1-15
  Sara lacht..................................Bij Genesis 18: 1 – 15
  Mijn mantel is mijn huid........ Bij Genesis
  Muziek....................................... Bij Hooglied 2: 10 – 17
  Sterk als de dood....................Bij Hooglied 8: 5b – 7
  Antwoord op Psalm 8
  Getsemane
  Een vlam van hoop...............Bij Mattheus 25: 1-13
  Een stoet van licht................Tussen Pasen en Pinksteren


  Gedichten bij wandkleden van Tootje van Pesch

  Bewustwording
  Aquarius
  De rode draad
  Liefde en verwachting
  Toenadering
  Klaagmuur
  Tempelplein
  Stad bij nacht
  Draagkracht
  Ochtendglans
  Ontwaken


  Kerstgedichten

  Vonkjes
  Een nieuwe Kerst
  Duizend lichtjes
  Een wereld omgekeerd
  Voorouders
  Rotskerk, Cappadocië
  Museum in Sevilla
  Engel
  Kerstwens


  Liederen

  Welkom in dit huis van vrede...........Intochtslied
  Die mensen ziet.................................Kyriëlied
  Richt op ons uw oog..........................Kyriëlied
  Ontferm U ............................................Kyriëlied
  Het Lied van de Sterke Vrouw..........Spreuken 31:10-31
  Gebroken en in tranen......................Bij Lucas 24: 1-10
  Vier vandaag een nieuw begin........Paaslied
  Lichtcredo
  Kettinglied.........................................Openingszondag
  Zuiderlichtlied
  Reislied voor een dopeling  Kinder- en projectliederen

  Vriendschap
  Als we samen delen
  Verhalen, verhalen.........................David, Rebekka
  Op zoek naar de koning...............Adventproject 2011


  Gebeden

  Drempelgebed.........................Samen onderweg
  Drempelgebed.........................Van huis gegaan
  Gebed bij de opening van de Schrift
  Voorbeden
  Voorbeden..................................God van liefde
  Voorbeden tijdens de uitvaartmis van een Alzheimerpatiënt
  Voorbeden in de afscheidsviering van een ernstige zieke
  Dankgebed na brood en wijn....Bij Mat 15: 21 – 30
  Gebed om eenheid......................Bij Joh. 17: 14 – 26

 • Fragment

  Liefde en verwachting


  Hoe zul je zijn?
  Klein mens, in mij ontkiemd, deel van mijn wezen.
  Eerst schuchter, een geheim. En later pas
  treedt in het daglicht wat verborgen was.
  Wie zien wil, kan het uit mijn houding lezen.


  Hoe zal het zijn?
  Je maakt een einde aan mijn zekerheden.
  Ik voel, dat voortaan alles anders is:
  wat vanzelfsprekend leek, is ongewis
  en ik sta voor een breuk met het verleden.


  Hoe zal ik zijn?
  Ik moet nog aan dit nieuwe leven wennen.
  Soms knaagt de twijfel: kan ik dit wel aan?
  Volbreng ik straks de weg die ik moet gaan
  en zal ik aan het eind mezelf nog kennen?


  Hoe zal dat zijn,
  nadat ik pijn en angsten heb verloren,
  gevonden de vervulling van mijn droom?
  Vol trots en vreugde toon ik, zonder schroom,
  de nieuwe mens die uit mij is geboren.  Bij 2 Samuel 12: 16 – 25

Copyright © 2006-2021 Pumbo.nl BV    Thuiswinkel Waarborg Thuiswinkel Waarborg

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.