Kosmopolis, De denkende planeet.

Geschreven door Harry Ansems

Verkrijgbaar bij


Informatie
Heeft u interesse in dit boek? Als u tot aankoop besluit over te gaan en op ‘bestellen’ klikt, wordt u doorverwezen naar onze verkoopwebsite Boekenbestellen.nl. Hier kunt u uw bestelling vervolgens afronden en de betaling voldoen. Na een eventuele aankoop verloopt ook de communicatie via ons platform Boekenbestellen.nl. Wij handelen uw order voor u af onder deze naam.


 • BOEK

  paperback

  20,00


 • EBOEK

  pdf zonder drm

  9,00


 • Samenvatting

  Tot nu toe hield de evolutiewetenschap zich vooral bezig met het verleden. Dit boek richt zich op de toekomst.  Er is nu al iets heel bijzonders aan de hand met de menselijke soort. De technische vooruitgang is niet te stoppen. Menselijke breinen worden steeds meer aan elkaar gekoppeld via het Internet en allerlei andere geavanceerde  hulpmiddelen. Hierdoor evolueert het menselijk bewustzijn in snel tempo naar een alomvattend collectief bewustzijn. Voor het bewustzijn van de individuele mens heeft dit grote gevolgen.  Welke rol speelt het individu nog in de toekomst?    Kan ons zelfbewustzijn ook voortleven na onze dood?  Waarom is het van belang een onderscheid te maken tussen het primitieve individuele bewustzijn en het veel complexere zelfbewustzijn?  Wordt de wereld door dit alles moreler of juist niet?  Veel vragen worden gesteld in dit boek.  Veel antwoorden liggen opgesloten in de evolutionaire natuurwetenschappen en in de evolutionaire menswetenschappen. Maar ook kunnen antwoorden gevonden worden in de intuïtieve en spirituele aard van de menselijke geest zelf, waarbij de inbreng van de grote filosofen niet gemist kan worden. Dit boek neemt ons stapsgewijze mee naar een toekomst waarin de mens veel minder afhankelijk is van plaats- en tijdgebonden beperkingen en binnentreedt in de dimensie van een toekomstig collectief bewustzijn.

 • Inhoudsopgave

             Voorwoord

                     Hoofdstuk

   Wij worden allemaal wereldburgers                                
   Urbanisatie en globalisering                                              
   De moralisering van de samenleving                              
   Mensenrechten                                                                    
   De evolutie van de economie                                           
   Individu en gemeenschap                                                 
   Zingeving                                                                              
   Het evolutionaire bewustzijn                                          
   Het intelligente wereldbrein                                                
    De bovenbewuste mens                                                 
    Hoe zeker is onze toekomst?                                         

        Slotbeschouwing                                                                                    

 • Fragment

  Fragmenten

   Een ding is zeker : Het wereldwijde informatie- en communicatienetwerk gaat inderdaad steeds meer lijken op een gigantisch menselijk brein.       Indien uiteindelijk miljarden individuele breinen op het internet zullen zijn aangesloten, zal dit leiden tot een ware explosie van kennis en creativiteit. Immers hoeveel menselijk talent is tot nu toe onbenut gebleven.  Kunnen wij het proces wat zich hier afspeelt nu zien als een ongestructureerd mechanisme? En vormt het internet een bedreiging voor de individuele vrijheid?......  

   Voor veel mensen houdt de zin van het bestaan op bij het einde van hun eigen individuele bestaan. Maar zijn al die miljarden mensen dan voor niets gestorven?  Is de gefixeerdheid op het individuele bestaan geen tekortkoming die het gevolg is van een (te) beperkt bewustzijn?                                                 Maar wat is er eigenlijk individueel? Zijn de atomen in mijn armen en benen, en in mijn hersenen dan echt alleen van mij?  Nee, want sinds het begin der tijden deel ik die en wissel ik die met alle andere materie op aarde en in de kosmos.  En in hoeverre zijn mijn gedachten en denkbeelden individueel?  Sinds het ontstaan van de mensheid en wellicht ver daarvoor worden gedachten en denkbeelden uitsluitend ontwikkeld en gevormd in interactie met soortgenoten.

    De menselijke soort vormt slechts een schakel in de evolutie, waarvan alleen duidelijk is dat er een toename van bewustzijn is. Het is denkbaar dat wij in een nieuwe meer collectieve vorm van bewustzijn onze energie niet meer hoeven in te zetten om willekeurig andere individuen iets duidelijk te maken. In een toekomstige meer collectieve psyche zijn de individuen wellicht automatisch al op de hoogte van eenieders persoonlijke beweegredenen en intenties en kunnen zij zich gezamenlijk richten op een tatale communicatie.      

    Op den duur is een nieuwe dimensie van het menselijk bewustzijn denkbaar: Supra-reflexie. Men kan denken aan de bovenbewuste mens, de mens die niet alleen zichzelf gewaar is maar die naar eigen onbelemmerde keuze ook elk van zijn medemensen geheel en al gewaar kan worden.... 

   

Copyright © 2006-2021 Pumbo.nl BV    Thuiswinkel Waarborg Thuiswinkel Waarborg

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.