Handleiding Adobe InDesign CS5 Windows NL

Geschreven door Ton Haarmans

Verkrijgbaar bij


Informatie
Heeft u interesse in dit boek? Als u tot aankoop besluit over te gaan en op ‘bestellen’ klikt, wordt u doorverwezen naar onze verkoopwebsite Boekenbestellen.nl. Hier kunt u uw bestelling vervolgens afronden en de betaling voldoen. Na een eventuele aankoop verloopt ook de communicatie via ons platform Boekenbestellen.nl. Wij handelen uw order voor u af onder deze naam.


 • EBOEK

  pdf zonder drm

  12,95


 • Samenvatting

  Errata: De cursusbestanden kunnen gevonden worden op http://www.wideopenwindows.be/indesign.zip

  Cursushandleiding InDesign CS5. Zowel voor beginners en gevorderden. Alle nieuwe dingen in deze versie komen uitgebreid aan bod.

  Auteur heeft 12 jaar ervaring in het trainen van Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign en web-toepassingen

  Zie de uitgebreide inhoudsopgave.

 • Inhoudsopgave

   

  Kennismaking 9

  Download van werkbestanden 9

  Voor de Macintosh 9

  Basisinstellingen en interface 11

  Welkomstscherm 11

  De werkruimte 11

  Plakbord en documentpagina 12

  Linialen 12

  Status 13

  De Werkruimte 13

  Alle menu-items weergeven 14

  Het deelvenster Gereedschappen 14

  Overzicht van het deelvenster Gereedschappen 15

  Het regelpaneel 16

  Toepassingenbalk 16

  Snel toepassen 16

  Zoomen en navigeren 17

  Extra sterk zoomen 17

  Stramienpagina’s,  Hulplijnen en Raster 19

  Nieuw Document 19

  Afloopgebied, zetspiegel, bladspiegel 21

  Het deelvenster Pagina’s 21

  Pagina’s aanmaken 22

  Navigeren door pagina’s 22

  Pagina’s verwijderen 23

  De stramienpagina 23

  Stramientekstkader gebruiken 23

  Slim tekst plaatsen 23

  Paginanummering plaatsen 24

  Meerdere stramienpagina’s aanmaken 24

  Documentinstelling 25

  Het gereedschap Pagina 26

  Opzet van het Libelle-document 26

  Documenten opslaan en InDesign-sjablonen 27

  Hulplijnen en linialen 27

  Het Documentraster 29

  Documenten openen 29

  Documenten openen met Bridge 29

  Werken met kleur 31

  RGB en CMYK 31

  Een nieuwe kleur aanmaken 32

  Kleur aanduiden in het Regelpaneel 34

  Steunkleur gebruiken 34

  Het drukprocedé 34

  Een steunkleur aanmaken 36

  Verloopkleuren 36

  Meerdere kleuren in een verloop 38

  Het gereedschap Verloop 39

  Radiaal verloop 40

  Het gereedschap Verloopdoezelaar 40

  Het deelvenster Kuler 41

  Transformaties 43

  Selecteren 43

  Groeperen 43

  Direct selecteren 44

  Verplaatsen 45

  Verplaatsen met het Regelpaneel 45

  Stap en herhalen 46

  Super Stap en herhalen 46

  Opnieuw transformeren 47

  Schalen 47

  Het gereedschap Schalen 47

  Schalen met het Regelpaneel of  het deelvenster Transformeren 48

  Roteren 48

  Schuintrekken 49

  Spiegelen 49

  Het gereedschap Vrije transformatie 50

  Slimme hulplijnen 50

  Uitlijnen 51

  Actief distribueren 52

  Witruimte aanpassen met het gereedschap Tussenruimte 52

  Vergrendelen 52

  Verwijderen 52

  Schikken 53

  Kopiëren en plakken 53

  Plakken zonder opmaak 53

  Plakken in 53

  Tekst en lagen 54

  Werken met het deelvenster Lagen 54

  Selecteren met behulp van het deelvenster Lagen 55

  Het aanbrengen van tekst 56

  Tekstkaders uitlijnen 57

  Tekst uit Word importeren 58

  Plaatsen vanuit Buzzword 61

  Tekst in kolommen 61

  Invoegen van tekst uit Word in kolommen 62

  Tekstkaders in kolommen zetten 62

  Tekst over meerdere kolommen 64

  Tekst splitsen in een kolom 65

  Tekstkaders koppelen 66

  Tekstopmaak en typografie 68

  Lettertype en corps aangeven 68

  Het gebruik van verschillende lettertypen 68

  Lettertypen vervangen 70

  Tekst verschijnt als grijze balken 71

  Opmaken van geplaatste tekst 71

  Interlinie 72

  Ruimte maken voor een alinea 72

  Tekst uitlijnen 73

  Tekstkaders roteren 74

  De spreadweergave roteren 74

  Tekst aanspatiëren 75

  Spatiëring (kerning) 75

  Tekst laten inspringen 76

  Alinea’s van lijnen voorzien 77

  Opties voor onderstrepen 78

  Tekst omzetten in curven 79

  Afbeeldingen plaatsen 80

  Afbeeldingsformaten 80

  Vectoriële afbeeldingen 80

  Rasterbeelden 81

  Gemengde beelden 82

  Kleurmodi 83

  Zwart/wit beelden 83

  Grijswaardenbeelden 84

  Kleurenbeelden 84

  Resolutie 84

  Uitvoerresolutie voor monochrome afbeeldingen 85

  Uitvoerresolutie voor grijswaarden en kleurenbeelden 85

  Het plaatsen van afbeeldingen 85

  Dynamische bijschriften 87

  Aanpassingsopties 89

  De deelvensters Info en Koppelingen 89

  Gekoppelde bestanden tonen met Mini Bridge 91

  Weergaveprestaties 92

  Clipping van ongewenste pixels 92

  Afbeeldingen van een rand voorzien 93

  Afbeeldingen schalen 94

  Passend maken 94

  EPS beelden plaatsen 94

  Tekstomloop aan een beeld geven 95

  Een streepjeslijn maken 97

  Een bibliotheek aanmaken 98

  Werken met Snippets 99

  Origineel bewerken 100

  Tabs aanbrengen 101

  Tabs aanbrengen 101

  Documenten afdrukken 104

  Checken van het document 104

  Koppelingen checken 104

  Voorvertoning kleurscheiding 105

  Het deelvenster Preflight en de opdracht Pakket 105

  Boekje afdrukken 107

  Afdrukken naar een printer 107

  Afdrukken naar PDF 109

  Exporteren naar PDF 110

  Exporteren voor EPUB 110

  De tekenmogelijkheden van InDesign 112

  De gereedschappen Rechthoek en Rechthoekkader 112

  Het gereedschap Ovaal 113

  Het gereedschap Veelhoek 113

  Meerdere figuren ineens tekenen 114

  Het gereedschap Lijn 114

  Het gereedschap Potlood 114

  Het gereedschap Vloeiend 115

  Het gereedschap Gummetje 115

  De Pen-gereedschappen 115

  Het gereedschap Pen 116

  De ankerpunten 116

  Open en gesloten paden 117

  Bézier-paden bewerken 117

  Bestaande punten wijzigen 117

  Het gereedschap Direct selecteren 117

  Het gereedschap Ankerpunt toevoegen 117

  Het gereedschap Ankerpunt verwijderen 117

  Het gereedschap Richtingpunt omzetten 118

  De opdrachten Pad openen, Pad sluiten, Pad omkeren en Pad samenvoegen 118

  Het gereedschap Schaar 119

  Het deelvenster Lijn 120

  Nieuwe lijnstijlen 122

  Samengestelde paden 123

  De Pathfinder opdrachten 123

  Vorm omzetten 123

  Effecten 123

  Transparantie 124

  Overvloeien isoleren 125

  Groep uitnemen 125

  Afvlakken 126

  Voorvertoning afvlakker 126

  Hoekopties 126

  Opties objectlaag 128

  Trapping en overdrukken 128

  Overdrukken 129

  Trapping 130

  Werken met stijlen 131

  De standaard alineastijl aanpassen 131

  Een nieuwe alineastijl aanmaken 132

  Tekenstijlen toevoegen 133

  Meerdere alineastijlen toepassen met Volgende stijl 133

  Werken met stijlen II 135

  Geneste stijlen 135

  Geneste regelstijlen 136

  Geneste stijlen herhalen 136

  GREP-stijlen 137

  Een objectstijl maken 138

  Objectstijlen voor tekstkaders 139

  Stijlgroepen 140

  Verankerde objecten 140

  De artikeleditor, zoekfuncties,  spelling  en voorwaardelijke tekst 143

  De Artikeleditor 143

  Zoeken/Wijzigen 144

  Objecten zoeken en wijzigen 144

  Zoeken met GREP 145

  Spelling checken 146

  Dynamische spelling 146

  AutoCorrectie 147

  Woordenboek 147

  Voorwaardelijke tekst gebruiken 147

  Geavanceerde tekstfuncties 149

  Geavanceerde tekenopmaak 149

  Inspringen en afstand 149

  Het basislijnraster 149

  Opties basislijn 151

  Tabs 151

  Alinealijnen 152

  Opties bijeenhouden 152

  Instellingen voor het afbreken van tekst 153

  Instellingen voor uitgevulde tekst 154

  Optimale uitlijning marge 155

  Begininitialen 155

  Lijsten maken 156

  OpenType-functies 158

  De opties voor onderlijnen en doorstrepen 160

  Kleinkapitalen, sub- en superscript 161

  Ligaturen 161

  Bijzondere tekens, witruimte en afbrekingen 162

  Speciaal teken invoegen 162

  Spatie(s) invoegen 162

  Afbrekingsteken invoegen 163

  Tekst op een pad 163

  Werken met tabellen 165

  Een tabel invoegen 165

  Tekst in een tabel omzetten en omgekeerd 165

  Tabelcellen aanpassen 166

  Het deelvenster Tabel 167

  Tabelopties 167

  Celopties 168

  Een Excel-tabel importeren 168

  Tabelstijlen en celstijlen 169

   Werken met grote documenten 171

  Paginanummering 171

  Secties 172

  Tekstvariablen 173

  Tekstvariabelen maken of bewerken 174

  Voetnoten invoegen 175

  Een Inhoudstabel maken 176

  Een Index maken 178

  Een boekdocument maken 180

  Boek synchroniseren 181

  Boek met inhoudsopgave 182

  Boek met index 182

  Interactiviteit 183

  Intentie: Web 183

  Aanbrengen van hyperlinks 184

  URL’s omzetten in hyperlinks 185

  Kruisverwijzingen 185

  Aanbrengen van een bladwijzer 186

  Media aanbrengen 187

  Animatie toevoegen 188

  Paginaovergangen 190

  Knoppen aanbrengen 191

  Objectstatussen 193

  Werken met labels 194

  Alt en ActualText attributen aanbrengen 195

  Export naar tagged PDF 195

  Export voor Dreamweaver 196

  InDesign en Flash 196

  Kleurbeheer 198

  Color Management System 198

  In- en uitvoerprofielen 199

  Tips voor de werkomgeving 199

  Beeldschermcalibratie 199

  Kleurinstellingen 200

  Werkruimten 200

  Kleurbeheerbeleid 201

  Profielen toewijzen 202

  QuarkXPress- en PageMaker- documenten converteren naar InDesign 203

  QuarkXPress-documenten 203

  PageMaker-documenten 203

 • Fragment

Copyright © 2006-2018 Pumbo.nl BV    Thuiswinkel Waarborg Thuiswinkel Waarborg

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeldt.