GENEESKUNST?

Geschreven door Dr.Henk Tjong Tjin Tai

Verkrijgbaar bij


Informatie
Heeft u interesse in dit boek? Als u tot aankoop besluit over te gaan en op ‘bestellen’ klikt, wordt u doorverwezen naar onze verkoopwebsite Boekenbestellen.nl. Hier kunt u uw bestelling vervolgens afronden en de betaling voldoen. Na een eventuele aankoop verloopt ook de communicatie via ons platform Boekenbestellen.nl. Wij handelen uw order voor u af onder deze naam.


 • BOEK

  paperback

  19,50


 • Samenvatting

  Traditionele Chinese Geneeskunde en hypnotherapie werken wel, maar zie het maar te bewijzen. Dit is haast onmogelijk met methodes die gehanteerd worden in de reguliere geneeskunde. Een bespreking van patiënten, die met deze geneeswijzen zijn behandeld, kan meer duidelijkheid brengen over de werkzaamheid hiervan.

  Van een bepaalde stroming zijn er altijd voor- en tegenstanders. Het is daarom nuttig om ook kennis te nemen van de standpunten en ervaringen van een beoefenaar van een alternatieve geneeswijze.

  Geneeskunde is een moeilijk vak. Het kan gepaard gaan met falen, menselijk falen. Tragisch, maar een reden te meer om dit bespreekbaar te maken in een boek over geneeskunst.  

 • Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave

   

  PROLOOG........................................................................................                     1

  EERSTE BEDRIJF MEDISCHE MISVERSTANDEN....................                       3

  EERSTE TONEEL: DE INLEIDING....................................................               4

  TWEEDE TONEEL: DE ZIEKTEGEVALLEN...................................               18

  1. POSTTRAUMATISCHE DYSTROFIE EN DE KWAKZALVER;           18

  2. BLAASONTSTEKING EN DE KWAKZALVER.......................                26

  3. NEUROPATHIE........................................................................                 29

  4. TWEE JONGEDAMES BIJ EEN OUDE KWAKZALVER.........             33

  5. DE DANS ONTSPRONGEN......................................................              36

  6. SNOTNEUS...............................................................................                 37

  7. VIRALE MENINGITIS..............................................................                   39

  8. CARPAAL TUNNELSYNDROOM 1.........................................                40

  9. MULTIPLE SCLEROSE 1..........................................................               42

  10. MULTIPLE SCLEROSE 2........................................................              44

  11. APNEU....................................................................................                  47

  12. DE GROTE TEEN DIE NOG NIET BEWOOG.........................            48

  13. JEUK AAN HET SCROTUM...................................................                51

  14. STOTTEREN............................................................................                52

  15. ‘IK ZAL LIJDEN VERLICHTEN’............................................                 54

  16. BORSTKANKER.....................................................................                 56

  17. KANKER.................................................................................                  58

  18. INTERNETKWAKZALVER....................................................                 60

  19. KATTENBEET.........................................................................                62

  20. MET DE LYRICA IN DE HAND.............................................                64

  21. ‘SKEPSIS’, Alopecia totalis 1 en 2.......................................               66

  22. MEE LEREN LEVEN...............................................................               69

  23. HYPERHIDROSIS, zo kan het ook............................................          70

  24. PROSTAATVERGROTING.....................................................               72

  25. TROEP EN KWAKZALVERIJ.................................................               74

  26. NOOIT MEER DORST.............................................................              75

  27. KNIEPIJN................................................................................                 76

  28. COLITIS ULCEROSA 1...........................................................              77

  29. COLITIS ULCEROSA 2...........................................................              80

  30. PIJN IN DE HEUP...................................................................               84

  31. KUNSTHEUP..........................................................................               87

  32. ZWANGERSCHAPSBRAKEN.................................................            88

  33. AC LUXATIE...........................................................................                89

  34. PSORIASIS?............................................................................              90

  35. JEUK........................................................................................               92

  36. CARPAAL TUNNELSYNDROOM 2.......................................            94

  37. MORFINISTEN ALLER LANDEN..........................................            97

  38. TOEGIFT: GORDELROOS.....................................................         105

  DERDE TONEEL: EN MET UW GEEST, achttien ziektegevallen ...    108

  VIERDE TONEEL: WALGELIJK....................................................             134

  VIJFDE TONEEL: PAKE, de medicijnman........................................      137

  ZESDE TONEEL: NABESCHOUWING...........................................         139

  ZEVENDE TONEEL: DE COST ENDE BAET.................................         145

  TWEEDE BEDRIJF MEDISCHE TEGENSTAND.....................                    147

  EERSTE TONEEL: STANDPUNTEN..............................................         148

  TWEEDE TONEEL: DOLLE DWAZEN..........................................           156

  DERDE TONEEL: HET DAGHET IN DEN OOSTEN......................       182

  DERDE BEDRIJF MEDISCHE STAND.....................................                   197

  EERSTE TONEEL: NEDERIGHEID................................................         198

  TWEEDE TONEEL: ROEPING........................................................          210

  VIERDE BEDRIJF MEDISCHE MISSTANDEN........................                   215

  EERSTE TONEEL:  AMUSE met: PRIVACY, een EIERBAKSTER
              en   DR. BARRON...............................................................            216

  TWEEDE TONEEL: SECOND OPINION........................................         221

          A. ALVLEESKLIERKANKER.............................................            221

          B. WUBBO OCKELS, NIERKANKER................................          223

  DERDE TONEEL: WAAROM VERDIENDE IK GEEN KANS?......        227

  VIERDE TONEEL: PROEFKONIJN................................................          235

  VIJFDE TONEEL: ‘ÍK BEN DE ARTS…’. Het verhaal over ANNA.      238

  ZESDE TONEEL: HET VEGE LIJF, MÍJN VEGE LIJF....................       241

  ZEVENDE TONEEL: BABY BIENDIYA........................................            253

  ACHTSTE TONEEL: BABY JELMER.............................................          257

  NEGENDE TONEEL: SCHULD EN BOETE....................................      258

  EPILOOG: HET LICHTET OVERAL.........................................                  262

  VERKLARENDE WOORDENLIJST...............................................         266

  LITERATUURLIJST........................................................................           279

  Het leven..........................................................................................           286

  Achterblad.......................................................................................           286 

 • Fragment

  PROLOOG

  Dit boek gaat over de kunst van het genezen door middel van de TCM (Traditional Chinese Medicine - Traditionele Chinese Geneeskunde), maar is niet bedoeld als leerboek.

  Het is bedoeld:

   

  a) Voor patiënten en potentiële patiënten: om hen een blik in de keuken van de TCM te gunnen en hen op andere mogelijkheden te wijzen om van hun klachten af te komen. Met een verzameling van ziektegevallen zal ik proberen wat te laten zien van de werkwijze van de TCM en de hypnotherapie. Maar in een boek over een vorm van alternatieve geneeskunde mag een hoofdstuk over de activiteiten van antikwakzalvers natuurlijk niet ontbreken. Dit is noodzakelijk om de patiënt te behoeden voor misleiding. Deze lieden schromen niet om tendentieuze berichten over alles wat anders is de wereld in te sturen. Daarbij wordt het welzijn van de patiënt uit het oog verloren, althans ondergeschikt gemaakt aan het in stand houden van heilige huisjes. Ook een hoofdstuk over de uitwassen, de zelfkant van de geneeskunde, kan helaas niet ontbreken. Ik hoop dit beter bespreekbaar te maken dan tot nu toe het geval is en tegelijk te bewerkstelligen dat patiënten alerter zullen zijn bij de behandeling, in welke sector dan ook, regulier of alternatief. Het gaat uiteindelijk om hun eigen lichaam en welzijn.

   

  b) Voor de ongelovigen, de sceptici en vooral de militanten onder hen: dat ze uit de vele casussen zullen opmaken dat deze vorm van alternatieve geneeskunde nog zo gek niet is, wel degelijk helpt en dat patiënten er baat bij hebben. Ik vrees echter dat dit, waar het de militanten betreft, een ijdele hoop zal blijken te zijn en dat elke poging hen op andere gedachten te brengen, slechts op paarlen voor de zwijnen werpen zal neerkomen.

   

  c) Voor de regulier werkende arts: om, behalve enig inzicht te krijgen in de werkwijze van de TCM en de hypnotherapie, ook lering te kunnen trekken uit soms eenvoudige, vermijdbare (denk)fouten en dwalingen. Dat zij niet zullen schromen andere wegen te bewandelen dan de gangbare en steeds blijven zoeken naar de beste oplossing voor de patiënt als individu.

   

  d) Voor de beoefenaar van de TCM: als aanmoediging, om vooral door te gaan met dit werk en de geneeskunde meer als een kunst te blijven beschouwen dan als een kunde.

   

  e) En tenslotte voor mijzelf. Door deze bijdrage hoop ik te voorkomen, dat door de activiteiten van de militante sceptici en de onwetendheid van sommige politici, deze vorm van geneeskunde uit Nederland zal verdwijnen. Ik heb het daarom als een plicht opgevat dit boek te schrijven, uit dankbaarheid voor de gastvrijheid die ik al meer dan vijftig jaar in dit land mag genieten.


   

Copyright © 2006-2019 Pumbo.nl BV    Thuiswinkel Waarborg Thuiswinkel Waarborg

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.