Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.
Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus.

De Grootfamilie aan Zet

Geschreven door Dr. Carl H.D. Steinmetz

Verkrijgbaar bij


Informatie
Heeft u interesse in dit boek? Als u tot aankoop besluit over te gaan en op ‘bestellen’ klikt, wordt u doorverwezen naar onze verkoopwebsite Boekenbestellen.nl. Hier kunt u uw bestelling vervolgens afronden en de betaling voldoen. Na een eventuele aankoop verloopt ook de communicatie via ons platform Boekenbestellen.nl. Wij handelen uw order voor u af onder deze naam.


 • BOEK

  paperback

  24,95


 • EBOEK

  pdf zonder drm

  10,00


 • Samenvatting

  De Grootfamilie aan Zet is een familieaanpak die GGZ-instelling AlleKleur inzet voor de aanpak van psychiatrische problemen van Grootfamilieleden, het opvoeden en helpen opgroeien van kinderen en  jeugd, het overdragen van normen en waarden en ook het verbinden van kerngezinnen en leden van de Grootfamilie.

  Dit boek is ontwikkeld voor hulpverleners en leden van de Grootfamilie die gebruik willen maken
  van het oplossend vermogen van Grootfamilies. Een handleiding die stap voor stap uitlegt hoe de aanpak werkt met tips en voorbeelden ter ondersteuning.

  Deze handleiding maakt gebruik van de website www.grootfamiliesaanzet.nl, ontwikkeld door Marokko Media.
  De Grootfamilie aan Zet, Dr. Carl H.D. Steinmetz  en Drs. Jette C. van den Berg

 • Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave

   

  Inleiding                                                                   P. 9

   

  DEEL I:     STAP VOOR STAP                                P. 11

  Stappen Uitgewerkt                                               P. 13

   

  GESPREK 1                                                               P. 13

  GESPREK 2                                                               P. 15

  GESPREK 3                                                               P. 16

  Materialen bij GESPREK 3

  A       Probleeminventarisatie voor niet-cliënten                       P. 22

  B      Vragenlijst voor Cliënten en Sleutelfiguren                      P. 25

  C       Krachtbronnen-formulier                                                     P. 27

  GROOTFAMILIEBIJEENKOMST 1                                                P. 28

  GROOTFAMILIEBIJEENKOMST 2 EN 3                                      P. 31

  Materialen bij GROOTFAMILIEBIJEENKOMSTEN              

  D      Interventies                                                                              P. 33

  1.      Verbinden

  1.1    Familieleden verbinden                                                       P. 34

  1.2    Regelmatig contact bevorderen                                         P. 35

  1.3    Grootfamilie videoconferentie                                             P. 36

  1.4    Vieren van (religieuze) rituelen                                           P. 37

   

  2.      Taken  verdelen

  2.1    Taken eerlijk verdelen                                                          P. 38

  2.2    Taken GOED uitvoeren                                                        P. 39

   

  3.      Opvoeden

  3.1   Opvoedstijlen: de visie van volwassenen                        P. 40

  3.2   Opvoedstijlen: de visie van kinderen en jongeren         P. 41

  3.3    Opvoedstijlen: de verschillen                                            P. 42

  4.      Helpen

  4.1    Helpen in de Grootfamilie                                                  P. 43

  4.2    Geven en nemen in de Grootfamilie                                P. 44

   

  5.      Normen en waarden

  5.1   Respect voor jong en oud                                                   P. 45

  5.2    Bijdragen aan de familie-eer                                             P. 46

  5.3    Taboes blootleggen                                                             P. 47

   

  6.      Samenwerken

  6.1       Kennis over invloed, macht en status                           P. 48

  6.2    Bemiddelen in de Grootfamilie                                          P. 49

  6.4    Gevolgen invloed, macht en status voor opvoeding      P. 50

  6.5    Invloed, macht en verantwoordelijkheid leren delen     P. 51

   

  7.      Straffen en belonen

  7.1    Straf en beloning afstemmen                                                                 P. 52

  7.2       Vrouwen minder straffen/ uitsluiten en meer belonen                   P. 53

  7.3       ‘Verleiden’ in plaats van straffen                                                         P. 54

   

  8.      Conflicten               

  8.1    Stop huiselijk geweld                                                                               P. 56

  8.2    Verzoenen met de buren                                                                          P. 57

   

  9.      Crisis

  9.1    Opvang bij en reageren op incidenten                                                 P. 58

  9.2    Verwerken van (plotseling) verlies

  9.3    Familieraad                                                                                               P. 59

   

  10.    Anderen betrekken

  10.1  Geld sturen naar het land van herkomst                                            P. 60

  10.2  Partner uit het buitenland halen                                                           P. 61

  11.    Thuis voelen

  12.1     Nederlands leren                                                                                P. 62

  12.2     Nederlander leert immigrant kennen                                             P. 63

   

  DEEL II:  VOORBEELDVERHALEN

  1.     Sahar, een Afghaans familieverhaal                                                    P. 66

  2.     Geraldine, een Curaçaos familieverhaal                                            P. 71

  3.     Khadidja, een Marokkaans familieverhaal                                         P. 75

  4.     Jule, een Antilliaans familieverhaal                                                     P. 79

  5.     Murat, een Turks familieverhaal                                                           P. 83

   

  DEEL III: THEORETISCH KADER

   

  De Grootfamilie aan zet                                                                                 P. 8

   

  Literatuurlijst                                                                                                    P.94

 • Fragment

  Inleiding

   

  Sinds het bestaan van de mensheid vormt de familie de basis van iedere gemeenschap. Familieleden leven samen, steunen elkaar en lossen samen problemen op. Wanneer familieleden echter ver uit elkaar gaan wonen, kan het zijn dat delen van deze krachtbronnen verdwijnen. Om families weer in hun kracht te zetten, ontwikkelde AlleKleur de Grootfamilie-aanpak.

   

  AlleKleur is een ambulante GGZ-instelling die zich richt op positieverbetering van immigranten. Naast reguliere individuele behandelingen, zoekt AlleKleur de weg naar de genezing van haar cliënten deels bij de Grootfamilie. Met deze term doelen wij op alle bloedverwanten en aangetrouwden.

  De Grootfamilie aan Zetis een systeemaanpak die door AlleKleur wordt ingezet voor de aanpak van psychiatrische problemen van Grootfamilieleden, het opvoeden en helpen opgroeien van kinderen en jeugd, het overdragen van normen en waarden en ook het verbinden van kerngezinnen en leden van de Grootfamilie. Deze aanpak is ook bij uitstek geschikt om binnen een veilige omgeving actuele zaken als Obesitas en ouderenzorg aan te pakken.

   

  Voor wie is dit boek bedoeld?

  Om deze aanpak te ondersteunen is dit boek ontwikkeld voor iedereen die werkt of gaat werken met de Grootfamilie-aanpak.  Dit zijn de zorgprofessionals die werkzaam zijn bij AlleKleur of een andere GGZ-instelling, maar ook mensen die vanuit hun eigen interesse willen werken met deze methode, zoals bijvoorbeeld mantelzorgers,  familieleden of buurtgenoten. Een handleiding die stap voor stap uitlegt hoe de aanpak werkt met tips en voorbeelden ter ondersteuning.

   

  Achtergronden

  De meeste niet-westerse immigranten komen uit ‘wij-culturen’. In tegenstelling tot de westerse individualistische ‘ik- culturen’, staat in Afrika, Turkije, Azië en Zuid-Amerika de Grootfamilie centraal: alle bloedverwanten en aangetrouwden. De Grootfamilie is een veilige omgeving waarbinnen iedereen elkaar helpt en steunt. Bij de opvoeding, de zorg voor ouderen, maar ook bij het doorgeven van kennis en normen en waarden. Over het algemeen geldt: goede familiebanden hangen samen met een goede gezondheid.

  Door immigratie valt de Grootfamilie uiteen. Familieleden leven geografisch ver uit elkaar en natuurlijke ontmoetingsmomenten komen hierdoor te vervallen. AlleKleur wil deze Grootfamilies herenigen en weer in hun kracht zetten door middel van de Grootfamilie-aanpak.

   

  De Grootfamilie-aanpak

  Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is het samenbrengen van de Grootfamilie. Tijdens een Grootfamilie-bijeenkomst wordt er gesproken over leuke dingen, het laatste familienieuws, maar ook over problemen. Door wat in de Grootfamilie speelt bespreekbaar te maken, ontstaat er wederzijds begrip en steun, en kunnen familieleden elkaar hulp bieden waar dat nodig is. Denk hierbij aan huishoudelijke taken en mantelzorg, maar ook bijvoorbeeld opvang bij een crisis of conflict.

  Een ander onderdeel van de Grootfamilie-aanpak is het verbinden van de Grootfamilie met hun autochtone buurtgenoten. Via die verbinding ontstaat er ook wederzijds begrip en steun voor andere culturen. Doordat Hollandse maatjes mee gaan doen en zich aan een familie verbinden, ontwikkelt de inbedding in de Nederlandse maatschappij op een natuurlijke wijze.

  De Grootfamilie-aanpak leent zich bij uitstek voor het aanpakken van psychische problemen, problemen met opvoeden en opgroeien, normen en waarden, integratie en ernstige conflicten.

   

  Achtergronden

  In Nederland is een fors deel van de immigranten gemarginaliseerd, geassimileerd of gesegregeerd en slechts een klein deel is geïntegreerd.

  Bij niet-westerse immigranten gaat marginalisatie en segregatie vaak gepaard met een slechtere gezondheid, een lager opleidingsniveau en een lager inkomen dan dat van autochtonen (CBS, 2008; Nationaal kompas RIVM). Bekend is verder dat niet-westerse immigranten een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van depressies, schizofrenie en andere psychiatrische stoornissen en dat kinderen van immigranten vier keer meer misdrijven plegen dan de autochtone bevolking. De Grootfamilie-aanpak is dus noodzakelijk.

   

  Leeshandleiding

  Dit boek bestaat uit drie delen:

  Deel Ibehandelt de tien stappen van de Grootfamilie-aanpak Stap voor Stap. De Grootfamilie-aanpak bestaat uit een intakefase van drie gesprekken en drie Grootfamilie-bijeenkomsten. Per stap zijn ook bruikbare materialen toegevoegd die uit het boek gekopieerd of overgenomen kunnen worden ter verduidelijking en ondersteuning van de Grootfamilie-aanpak.

  Deel IIbestaat uit vijf voorbeeldverhalen van problemen met opvoeden en opgroeien die binnen de grootfamilie worden opgelost. Deze voorbeeldverhalen zijn te gebruiken om familieleden te informeren en ze te inspireren om met deze aanpak aan de slag te gaan.

  In Deel III zijn de theoretische en wetenschappelijke achtergronden verzameld in het Theoretisch kader, met een toegevoegde literatuurlijst.

Copyright © 2006-2020 Pumbo.nl BV    Thuiswinkel Waarborg Thuiswinkel Waarborg

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.