Vrucht van de boom

Geschreven door Peter Bontenius

Verkrijgbaar bij


Informatie
Heeft u interesse in dit boek? Als u tot aankoop besluit over te gaan en op ‘bestellen’ klikt, wordt u doorverwezen naar onze verkoopwebsite Boekenbestellen.nl. Hier kunt u uw bestelling vervolgens afronden en de betaling voldoen. Na een eventuele aankoop verloopt ook de communicatie via ons platform Boekenbestellen.nl. Wij handelen uw order voor u af onder deze naam.


 • BOEK

  paperback

  32,50


 • EBOEK

  pdf zonder drm

  14,50


 • Samenvatting

  Samenvatting

  Dit is een dossier over de gevolgen van de Jihad. Het vertelt hoe de Islam is verspreid en laat ook zien wat de gevolgen waren. De samensteller heeft een chronologie van de Jihad samengesteld, gebruikmakend van bronnen die vooral uit het Engelstalige gebied afkomstig zijn. De Koran blijft voornamelijk dicht, het gaat in dit dossier om de gevolgen van de Jihad en niet om de inhoud van de Islam. Voor het historische gedeelte van dit boek heeft hij voor een chronologische benadering gekozen en vertelt het dossier een doorlopend verhaal.

  Eerst werd Arabië door de Jihad veroverd, daarna was Egypte aan de beurt, waarna Perzië werd aangevallen. De expansie naar Nubië mislukte, mede doordat het gebied zo arm was dat er voor de Moslims niets te halen viel. De verovering van Noord Afrika begon in Egypte waar alle steden werden veroverd. In Alexandrië werd de beroemde bibliotheek verbrand; een onherstelbare klap voor de beschaving. De Berbers in Noord-Afrika hebben zich gedurende twintig jaar hevig verzet tegen de Arabieren. In Frankrijk werden de Islamieten bij Tours beslissend verslagen. In het oosten konden de Byzantijnen tot de slag bij Manzikert stand houden, maar daarna werden ze steeds verder teruggedrongen totdat Constantinopel als laatste bolwerk viel. Daarna was de Balkan en Oost Europa eeuwen lang een slagveld met ontelbare slachtpartijen. In onze tijd zijn de Turken nog steeds gewelddadig bezig met Cyprus en de Koerden en worden zelfs de laatste Armeniërs en andere Christenen bedreigd.

  De Islamieten vernietigden bijna overal waar ze kwamen de bestaande taal en cultuur en vervingen die in veel gevallen door hun eigen taal en de Islam. De Arabieren, de Turken en andere islamieten verwoestten tienduizenden kerken en ook dat gebeurt op diverse plaatsen nog steeds; zoals in Egypte, Nigeria en Indonesië. De Arabieren hebben in het Midden Oosten, Klein Azië en Noord-Afrika meer dan de helft van de toenmalige Christelijke wereld zo grondig weggevaagd, dat er op een incidentele mozaïekvloer na, bijna niets meer van is terug te vinden. De veroveringen gingen meestal gepaard met moord op de weerbare mannen en verkrachting en slavernij voor de vrouwen en kinderen; honderden miljoenen waren er het slachtoffer van.

  De Jihad is in de islamitische geschiedenis ook steeds gepaard gegaan met grootschalige slavernij. In dit dossier wordt daarom ook aandacht besteed aan de slavernij en de islamitische connectie daarvan. Daarna komt de tijd na 1900 in beeld. Er wordt aandacht besteed aan de wrijving tussen het Christendom en de Islam, die zich voor een deel in het Midden-Oosten afspeelt. In samenhang daarmee gaat het ook over de verborgen agenda van de EU en de Islam in relatie tot de Jihad en de gevaren die de Europeanen daardoor bedreigen. Het gaat dus niet alleen over de geschiedenis van de Islam en de Jihad, maar ook over de invloed die deze ideologie op de wereld van vandaag heeft.

  De samensteller geeft geen interpretatie van de informatie, maar hij vindt dat de chronologie van de Jihad wel een duidelijk patroon vertoont, namelijk dat de Islam niet zal rusten voor gehele de wereld is veroverd! De Jihad loopt als een rode draad door de geschiedenis van Europa, Azië en Afrika. De hedendaagse Moslims proberen ons te laten geloven dat de Islam voornamelijk op vreedzame wijze is verspreid. De snelheid waarmee de islamitische expansie zich voltrok, kan echter alleen worden toegeschreven aan het feit dat die voornamelijk werd bereikt met militaire middelen; daarvan zijn overvloedige bewijzen voorhanden.

  Dit dossier behandelt een aantal van die bewijzen die, waar mogelijk, zijn geïllustreerd met verslagen van ooggetuigen. Doordat van de bronnen veel niet in het Nederlands is vertaald, is in de informatie die ze bevatten voor de meeste Nederlanders onbekend. Dit dossier is een poging om deze leemte op te heffen en het wil de slachtoffers van de Jihad aan de vergetelheid ontrukken. Het dossier is daarom aan hen opgedragen en hun stem wordt gehoord in de ooggetuigen verslagen die in de tekst zijn opgenomen. Het is een schokkend verhaal geworden en vormt stof tot nadenken.

  Over de samensteller van dit dossier:

  Peter Bontenius is een pseudoniem. Hij heeft een passie voor geschiedenis en hij is uit nieuwsgierigheid aan dit dossier begonnen. Hij heeft zich verbaasd over de gewelddadigheid van de Jihad en de naïveteit van de gevestigde orde ten opzichte van de Islam.

 • Inhoudsopgave

  Voorwoord

  Inhoud

  1. Introductie
  2. De eerste Veroveringen
  3. Jihad verklaard
  4. Buren van Arabië
  5. Zuid Europa
  6. Azië en India
  7. Via het Oosten
  8. Slavernij en Islam
  9. Oversteek naar Europa 1352
  10. Constantinopel 1453
  11. Verder de Balkan in
  12. Breekpunt 1571
  13. Zwaartepunt in Oost Europa
  14. Brandpunt Midden-Oosten
  15. Israël en de Buren
  16. Wereld na 2000
  17. Europa en Islam na 1973
  18. Uitspraken
  19. Actuele Jihad
  20. De EU en verder
  21. Christendom en Islam
  22. Tenslotte

  23. Bibliografie

 • Fragment  Rome 846

  “Op 28 augustus 846 zeilde een Arabische vloot vanuit Sicilië de Tiber op en de Arabieren bezetten en plunderden het Vaticaan en Rome. Ze werden kort daarop verslagen en verdreven door de pauselijke milities, de legers van het Heilige Roomse Rijk en de Franken. De aanval was kort, maar de Moslims konden Rome bereiken; een prestatie die zelfs Hannibal niet had kunnen leveren! Tevergeefs verdedigden De Saksen, Longobarden, de Friezen en de Franken de St. Pieter tot de laatste man. De Arabieren roofden alle schatten van de St. Pieter, ze scheurden de zilveren bekleding van de deuren en het goud van de biechtvloer. Ze verwoestten de bronzen crypte van de apostel, roofden het gouden kruis dat op het graf van Petrus stond en ze verwoestten alle kerken in de voorstad…..”

  Constantinopel 1453

  “Op 29 mei 1453 ontdekt een groep Janitsaren bij toeval een klein poortje, de Kerkoporta, de poort naar het circus. Deze poort werd soms gebruikt om voorraden in de stad te brengen en de laatste keer was men vergeten hem op slot te doen. De Janitsaren trokken aan de grendel, die tot hun grote verrassing meegaf en…. De troep drong de stad binnen, gevolgd door vele anderen. In de rug aangevallen, werd de bezetting van de binnenste muur in de pan gehakt en weldra wapperde de banier van de Sultan op de torens. Er ontstaat verwarring bij de verdedigers en ook sneuvelt de commandant van de Genuese hulptroepen.
  De hele verdediging begint vervolgens te wankelen en verliest de moed. Mehmet II springt uit de gracht, waarin hij zich bevindt en roept de Janitsaren toe:

  ”De stad behoort ons! Zij heeft geen verdedigers meer. Heb geen vrees soldaten volg mij! De stad is weldra van ons!”

  Uitbundig geschreeuw beantwoordt hem en een woeste golf stroomt over de wal. In wanorde vluchten de Byzantijnen. Sommigen worden in de gracht geworpen en tot de laatste man afgemaakt, anderen worden achtervolgd in de open ruimte tussen de muren en van achteren neergesabeld. Niets kan de horden weerstaan. De laatste weerstand wordt weggevaagd en een brullende, zich als een wervelwind voortbewegende menigte stormt de stad binnen. Het einde is gekomen. Op 29 mei 1453 stort het duizendjarige Rijk ineen. De Christenheid verdwijnt uit het oosten…….”

  De verovering van Famagusta in 1571

  “Nadat Nicosia op 9 september 1570 door Lala Mustafa Pasha was veroverd en het hele eiland zich had overgegeven, trok de Venetiaanse commandant, Bragadino zich terug in Famagusta. In april 1571 begonnen de Ottomanen de stad te belegeren. Ze ondermijnden op enkele plaatsen de wallen en bliezen die op, zodat er een bres werd geslagen. Famagusta hield heldhaftig stand tot 1 augustus 1571, toen de verdedigers om onderhandelingen vroegen. De Ottomanen waren verrassend mild in hun voorwaarden en stonden de verdedigers toe om vrij naar Kreta te vertrekken en stelden enkele schepen ter beschikking om de evacuatie uit te voeren.

  Tijdens de evacuatie ontstond er een verschil van mening over de Venetiaanse gijzelaars die waren afgegeven als losprijs voor de terugkeer van de Ottomaanse schepen waarmee de evacuatie plaatsvond. De ruzie eindigde ermee dat Lala Mustafa vond dat de voorwaarden van de overgave waren geschonden en hij gaf opdracht om iedereen te doden. Alle verdedigers en bewoners werden vervolgens afgeslacht. Bragadino werd twee weken vastgehouden en uiteindelijk doodgemarteld en zijn officieren werden ook gedood. De Sint Nicolaas Kathedraal (zie omslag van dit dossier) werd veranderd in een moskee met de naam van Vizier Lala Mustafa Pasha…….”

  Smyrna 1922

  “……….Aan de vooravond van de vernietiging was Smyrna een drukke haven en een commercieel centrum. De Amerikaanse consul-generaal herinnerde zich later een druk sociaal leven, met dansen, muzikale middagen, tennis, bridge en soirees in de salons van de zeer beschaafde Armeense en Griekse bourgeoisie. In ” het zwaard en de Profeet”, schreef Serge Trifkovic over de geschiedenis van de Turkse onderdrukking van de Grieks-orthodoxe Chris-tenen:

  “Het verbranden van de Griekse stad Smyrna en het bloedbad op en de verdrijving van de driehonderdduizend Christelijke inwoners is een van de meest schrijnende onder de islamitische onderdrukking van de Christelijke bevolking”.

  De veroveraars plunderden de weerloze, overwegend Christelijke bevolking van de stad en pleegden gruwelijke slachtpartijen, waarvan ongeveer 120.000 tot 130.000 Grieken en Armeniërs het slachtoffer werden. Kort daarvoor kon nog een deel van de Griekse bevolking door Engelse schepen uit de stad worden geëvacueerd……….”

  “Imaginaire beschaving en geschiedenis

  Gedurende de afgelopen drie decennia is er door de EEG en de EU een imaginaire islamitische beschaving en geschiedenis verzonnen. De gedocumenteerde geschiedenis van de Jihad en de Islam en van de schendingen van fundamentele rechten voor alle niet-moslims en vrouwen onder de sharia wordt genegeerd of van tafel geveegd. Het gevaar komt in die lezing alleen van de Verenigde Staten en Israël. De grondleggers van Eurabië hebben in de Europese media een succesvolle propaganda gevoerd tegen deze beide landen. De vervalsing werd vergemakkelijkt door het al bestaande en latent aanwezige antisemitisme en anti-Amerikanisme in delen van Europa. Het is door de Eurabiërs en hun collaborateurs nog eens buitengewoon opgeblazen……….”
   

Copyright © 2006-2022 Pumbo.nl BV    Thuiswinkel Waarborg Thuiswinkel Waarborg

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.